เนื้อเพลง Let The Day Begin คำอ่านไทย Rod Stewart

released on CD single Have I Told You Lately, 1993
(รีลี๊ส ออน ซีดี ซิ๊งเกิ้ล แฮ็ฝ ไอ โทลด ยู เลทลิ , 1993)
[Michael Been]
([ ไมเล บีน ])

Here’s to the babies in a brandnew world
(เฮียร ทู เดอะ เบบีสฺ ซิน อะ brandnew เวิลด)
Here’s to the beauty and the stars
(เฮียร ทู เดอะ บิ๊วที่ แอนด์ เดอะ สทาร์)
Here’s to the travellers on open road
(เฮียร ทู เดอะ ทแรฝเอ็ลเลอะ ออน โอ๊เพ่น โร้ด)
Here’s to the dreamers in the bars
(เฮียร ทู เดอะ ดรีมเออะ ซิน เดอะ บาร์)
Here’s to the teachers in the crowded rooms
(เฮียร ทู เดอะ ที๊ชเช่อร ซิน เดอะ คราวดํ รูม)
Here’s to the workers in the field
(เฮียร ทู เดอะ เวอเคอะ ซิน เดอะ ฟีลด)
Here’s to the preachers of the sacred world
(เฮียร ทู เดอะ พิทเชอร์ อ็อฝ เดอะ เซคเร็ด เวิลด)
Here’s to the drivers on the wheel
(เฮียร ทู เดอะ ดไรฝเออะ ออน เดอะ วีล)
Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน)
Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin, [let] the day begin, ha
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , [ เล็ท ] เดอะ เดย์ บีกิน , ฮา)

Here’s to the winners of the human race
(เฮียร ทู เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ เดอะ ฮิ๊วแมน เร้ซ)
Here’s to the losers in the game
(เฮียร ทู เดอะ ลูสเออะ ซิน เดอะ เกม)
Here’s to the soldiers of the bitter war
(เฮียร ทู เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ เดอะ บิ๊ทเท่อร์ วอร์)
Here’s to the war that bears their name
(เฮียร ทู เดอะ วอร์ แดท แบร์ แดร์ เนม)
Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin, the day begin, the day [ ]
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เดอะ เดย์ บีกิน , เดอะ เดย์ [ ])

Here’s to the doctors in the healing world
(เฮียร ทู เดอะ ด๊อคเท่อร์ ซิน เดอะ ฮิวลิง เวิลด)
Here’s to the loved ones in their care
(เฮียร ทู เดอะ ลัฝ วัน ซิน แดร์ แคร์)
Here’s to the strangers on the streets tonight
(เฮียร ทู เดอะ ซทเรนเจอะ ออน เดอะ สทรีท ทูไน๊ท)
Here’s to the lonely everywhere
(เฮียร ทู เดอะ โลนลิ เอวี่แวร์)
Here’s to the wisdom from [ ]
(เฮียร ทู เดอะ วีสดัม ฟรอม [ ])
Here’s to the lions in their cage
(เฮียร ทู เดอะ ไล๊อ้อน ซิน แดร์ เค้จ)
Here’s to the struggle of the [ ]
(เฮียร ทู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล อ็อฝ เดอะ [ ])
Here’s to the clothing of the age
(เฮียร ทู เดอะ คโลฑอิง อ็อฝ ดิ เอจ)

Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน)
Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin, the day begin
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เดอะ เดย์ บีกิน)

Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin, let the day begin, let the day, oh yeah
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เล็ท เดอะ เดย์ , โอ เย่)
Now let the day begin, oh yeah
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , โอ เย่)
Here’s to you my little love
(เฮียร ทู ยู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
with blessings from above
(วิธ บเลซซิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
now let the day begin, let the day begin, let the day, [ ]
(นาว เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เล็ท เดอะ เดย์ บีกิน , เล็ท เดอะ เดย์ , [ ])
oh yeah
(โอ เย่)

yeah
(เย่)
come on
(คัมมอน)
come on
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let The Day Begin คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น