เนื้อเพลง Pretty Women / The Ladies Who Lunch คำอ่านไทย Barbra Streisand

[From ” Sweeney Todd ” And ” Company ” ]
([ ฟรอม ” Sweeney Todd ” แอนด์ ” คัมพะนิ ” ])

Pretty women
(พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Fascinating
(แฟซซีเนดิง)
Sippin coffee
(ซิบปิ่น คีอฟฟี่)
Dancing, pretty women
(แด็นซิง , พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Pretty women
(พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Are a wonder, pretty women
(อาร์ อะ วั๊นเด้อร , พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Sitting in the window or
(ซีททิง อิน เดอะ วิ๊นโด้ว ออ)
Standing on the stair
(ซแทนดิง ออน เดอะ สแทร์)
Something in them cheers the air
(ซัมติง อิน เด็ม เชียรํ ดิ แอร์)
Pretty women
(พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Silhouetted
(ซิลุเอท)
Stay within you
(สเทย์ วิธอิน ยู)
Glancing stay forever
(กลานซิง สเทย์ ฟอเร๊เฝ่อร)
Breathing lightly, pretty women,
(บรีสดิง ไลทลิ , พริ๊ทที่ วีมเอิน ,)
Pretty women
(พริ๊ทที่ วีมเอิน)
Blowing out their candles or
(โบลวิง เอ๊าท แดร์ แค๊นเดิ้ล ออ)
Combing out their hair
(โคมอิงส เอ๊าท แดร์ แฮร์)
Even when they leave
(อี๊เฝ่น เว็น เด ลี๊ฝ)
They still are there
(เด สทิลล อาร์ แดร์)
They’re there
(เดรว แดร์)
Sipping coffee
(ซิพปิง คีอฟฟี่)
Here’s to the ladies who lunch
(เฮียร ทู เดอะ เลดิส ฮู ลั้นช)
Everybody Laugh
(เอวี่บอดี้ ล๊าฟ)
Lounging in their caftans and
(ลาวจิง อิน แดร์ caftans แซน)
Planning a brunch
(แพลนนิง อะ brunch)
On their own behalf
(ออน แดร์ โอว์น บีฮาล์ฟ)
Off to the gym
(ออฟฟ ทู เดอะ จิม)
Then to a fitting,
(เด็น ทู อะ ฟีททิง ,)
Claiming they’re fat
(ครีมมิง เดรว แฟท)
And looking grim,
(แอนด์ ลุคอิง กริม ,)
Cause they’ve been sitting
(ค๊อส เดวฟ บีน ซีททิง)
Choosing a hat
(ชูซิง อะ แฮ็ท)
I’ll drink to that!
(แอล ดริ๊งค ทู แดท !)

Here’s to the girls who just watch
(เฮียร ทู เดอะ เกิร์ล ฮู จั๊สท ว๊อทช)
Aren’t they the best
(อเร้น เด เดอะ เบ๊สท์)
When they get depressed,
(เว็น เด เก็ท ดีเพรส ,)
It’s a bottle of scotch
(อิทซ ซา บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ซค็อช)
Plus a little jest!
(พลัส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เจ็ซท !)
Another chance to disapprove
(อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ทู ดิแซ็พรูฝ)
Another brilliant zinger
(อะน๊าเทร่อร์ บริ๊ลเลี่ยนทํ zinger)
Another reason not to move
(อะน๊าเทร่อร์ รี๊ซั่น น็อท ทู มู๊ฝ)
Another vodka stinger
(อะน๊าเทร่อร์ ฝอดคะ stinger)
I’ll drink to that!
(แอล ดริ๊งค ทู แดท !)

Here’s to the girls who play wife
(เฮียร ทู เดอะ เกิร์ล ฮู เพลย์ ไว๊ฟ)
Aren’t they too much!
(อเร้น เด ทู มัช !)
Keeping house but clutching a copy of ” Life ”
(คีพอิง เฮ้าส บั๊ท แคทชิง อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ ” ไล๊ฟ “)
Just to keep in touch
(จั๊สท ทู คี๊พ อิน ทั๊ช)
The ones who follow the rules
(ดิ วัน ฮู ฟ๊อลโล่ว เดอะ รูล)
And meet themselves at the schools
(แอนด์ มี๊ท เฑ็มเซลฝส แอ็ท เดอะ สคูล)
Too busy to know that they’re fools
(ทู บี๊ซี่ ทู โนว์ แดท เดรว ฟูล)
Aren’t they a gem!
(อเร้น เด อะ เจ็ม !)
I’ll drink to them!
(แอล ดริ๊งค ทู เด็ม !)
Let’s all drink to…
(เล็ท ซอร์ ดริ๊งค ทู)

Pretty women, fascinating
(พริ๊ทที่ วีมเอิน , แฟซซีเนดิง)
How they make a man sing…
(ฮาว เด เม้ค เก แมน ซิง)

**Here’s to the girls on the go,
(**เฮียร ทู เดอะ เกิร์ล ออน เดอะ โก ,)
Everybody tries
(เอวี่บอดี้ ทรายส์)
Look into their eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู แดร์ อาย)
And you’ll see what they know,
(แอนด์ โยว ซี ว๊อท เด โนว์ ,)
Everybody dies
(เอวี่บอดี้ ดาย)
A toast to that invincible bunch
(อะ โท๊สท ทู แดท อินฝิ๊นซิเบิ้ล บันช)
The dinosaurs surviving the crunch
(เดอะ ได๊โนซอร์ เซอวายวิ่ง เดอะ ครันช)
Let’s hear it for the ladies who lunch
(เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ เดอะ เลดิส ฮู ลั้นช)
Everybody rise
(เอวี่บอดี้ ไร๊ส)
Everybody rise,
(เอวี่บอดี้ ไร๊ส ,)

Pretty women at their mirrors
(พริ๊ทที่ วีมเอิน แอ็ท แดร์ มิเร่อร์)
In their gardens
(อิน แดร์ ก๊าร์เด้น)
On committees, telephoning
(ออน ค็อมมีททิ , telephonings)
Window shopping table hopping
(วิ๊นโด้ว ชอปปิ้ง เท๊เบิ้ล ฮํอบปิง)
Pretty women giving parties
(พริ๊ทที่ วีมเอิน กีฝวิง พาร์ที)
Never stopping
(เน๊เฝ่อร์ ซทอพพิง)
Gossip swapping, capsule popping
(ก๊อสสิพ swappings , แค๊พซูล พ๊อพปิง)

Everybody rise, everybody rise,
(เอวี่บอดี้ ไร๊ส , เอวี่บอดี้ ไร๊ส ,)
Everybody rise, everybody rise-
(เอวี่บอดี้ ไร๊ส , เอวี่บอดี้ ไร๊ส)
Rise-rise-rise…
(ไร๊ส ไร๊ส ไร๊ส)
Pretty women rise!
(พริ๊ทที่ วีมเอิน ไร๊ส !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Women / The Ladies Who Lunch คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น