เนื้อเพลง Jailhouse Rock คำอ่านไทย Elvis Presley

The warden threw a party in the county jail.
(เดอะ วอร์เดน ธรู อะ พาทิ อิน เดอะ เคานทิ เจล)
The prison band was there and they began to wail.
(เดอะ พริ๊ซั่น แบ็นด วอส แฑ แอ็นด เฑ บิแกน ทู เวล)
The band was jumpin’ and the joint began to swing.
(เดอะ แบ็นด วอส จัมปิน แอ็นด เดอะ จอยนท บิแกน ทู ซวิง)
You should’ve heard those knocked out jailbirds sing.
(ยู ชูดดิฝ เฮิด โฑส น็อค เอาท เจลเบิด ซิง)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร็อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร็อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซ็ล บล็อค)
was dancin’ to the Jailhouse Rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค)

Spider Murphy played the tenor saxophone,
(ซไพเดอะ เมอร์ฟรี พเล เดอะ เทนเออะ แซคโซะโฟน ,)
Little Joe was blowin’ on the slide trombone.
(ลิ๊ทเทิ่ล โจ วอส โบลวิน ออน เดอะ ซไลด ทรอมโบน)
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang,
(เดอะ ดรัมเมอะ บอย ฟร็อม อิเรนนอยสฺ เว็นท คแร็ฌ , บูม , แบ็ง ,)
the whole rhythm section was the Purple Gang.
(เดอะ โฮล ริธึ่ม เซคฌัน วอส เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล แก็ง)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร็อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร็อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซ็ล บล็อค)
was dancin’ to the Jailhouse Rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค)

Number forty-seven said to number three:
(นัมเบอะ ฟอทิ เซฝเอ็น เซ็ด ทู นัมเบอะ ธรี :)
“You’re the cutest jailbird I ever did see.
(ยัวร์ เดอะ คิวเดด เจลเบิด ดาย เอฝเออะ ดิด ซี)
I sure would be delighted with your company,
(ไอ ฌุร วูด บี ดิไลท วิฑ ยุร คัมพะนิ ,)
come on and do the Jailhouse Rock with me.”
(คัมมอน แอ็นด ดู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค วิฑ มี)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร็อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร็อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซ็ล บล็อค)
was dancin’ to the Jailhouse Rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค)

The sad sack was a sittin’ on a block of stone
(เดอะ แซ็ด แซ็ค วอส ซา ซิทดิน ออน อะ บล็อค อ็อฝ ซโทน)
way over in the corner weepin’ all alone.
(เว โอเฝอะ อิน เดอะ คอเนอะ วิปพิน ออล อะโลน)
The warden said, “Hey, buddy, don’t you be no square.
(เดอะ วอร์เดน เซ็ด , เฮ , บัดดิ , ด้อนท์ ยู บี โน ซคแว)
If you can’t find a partner use a wooden chair.”
(อิฟ ยู แค็นท ไฟนด อะ พาทเนอะ ยูซ อะ วูเดน แช)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร็อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร็อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซ็ล บล็อค)
was dancin’ to the Jailhouse Rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค)

Shifty Henry said to Bugs, “For Heaven’s sake,
(ฌีฟทิ เฮนริ เซ็ด ทู บัก , ฟอ เฮฝเอ็น ซาคิ ,)
no one’s lookin’, now’s our chance to make a break.”
(โน วัน ลุคกิน , เนา เอ๊า ชานซ ทู เมค เก บเรค)
Bugsy turned to Shifty and he said, “Nix nix,
(บัคซี เทิน ทู ฌีฟทิ แอ็นด ฮี เซ็ด , นิคซ นิคซ ,)
I wanna stick around a while and get my kicks.”
(ไอ วอนนา ซทิค อะเรานด อะ ฮไวล แอ็นด เก็ท ไม คิด)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร็อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร็อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซ็ล บล็อค)
was dancin’ to the Jailhouse Rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร็อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jailhouse Rock คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น