เนื้อเพลง Touch My Hand คำอ่านไทย David Archuleta

Saw you from the distance,
(ซอ ยู ฟร็อม เดอะ ดีซแท็นซ ,)
Saw you from the stage,
(ซอ ยู ฟร็อม เดอะ ซเทจ ,)
Something ’bout the look in your eyes,
(ซัมติง เบาท เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ ,)
Something ’bout your beautiful face,
(ซัมติง เบาท ยุร บยูทิฟุล เฟซ ,)
In a sea of people,
(อิน อะ ซี อ็อฝ พี๊เพิ่ล ,)
There was only you,
(แฑ วอส โอ๊นลี่ ยู ,)
I never knew what this song was about,
(ไอ เนฝเออะ นยู ฮว็อท ที ซ็อง วอส อะเบาท ,)
But suddenly now I do,
(บัท ซั๊ดเด้นลี่ เนา ไอ ดู ,)

Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand,
(ทั๊ช ไม แฮ็นด ,)
Reach out as far as you can,
(รีช เอาท แอ็ส ฟา แอ็ส ยู แค็น ,)
Only me, only you, and the band,
(โอ๊นลี่ มี , โอ๊นลี่ ยู , แอ็นด เดอะ แบ็นด ,)
Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand,
(ทั๊ช ไม แฮ็นด ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Can’t let this feeling end,
(แค็นท เล็ท ที ฟีลอิง เอ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never see you again,
(อิล เนฝเออะ ซี ยู อะเกน ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Until I touch your hand,
(อันทีล ไอ ทั๊ช ยุร แฮ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)

I see the sparkle of a million flashlights,
(ไอ ซี เดอะ สปาคเกิล อ็อฝ อะ มีลยัน แฟลชไลท์ ,)
A wonder wall of stars,
(อะ วันเดอะ วอล อ็อฝ ซทา ,)
But the one that’s shining out so bright,
(บัท ดิ วัน แฑ็ท ชายนิง เอาท โซ ไบร๊ท ,)
Is the one right where you are,
(อีส ดิ วัน ไรท ฮแว ยู อาร์ ,)

Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand,
(ทั๊ช ไม แฮ็นด ,)
Reach out as far as you can,
(รีช เอาท แอ็ส ฟา แอ็ส ยู แค็น ,)
Only me, only you, and the band,
(โอ๊นลี่ มี , โอ๊นลี่ ยู , แอ็นด เดอะ แบ็นด ,)
Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand,
(ทั๊ช ไม แฮ็นด ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Can’t let this feeling end,
(แค็นท เล็ท ที ฟีลอิง เอ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never see you again,
(อิล เนฝเออะ ซี ยู อะเกน ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Until I touch your hand,
(อันทีล ไอ ทั๊ช ยุร แฮ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)

Saw you from the distance,
(ซอ ยู ฟร็อม เดอะ ดีซแท็นซ ,)
Saw you from the stage,
(ซอ ยู ฟร็อม เดอะ ซเทจ ,)
Something ’bout the look in your eyes,
(ซัมติง เบาท เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ ,)
Something ’bout your beautiful face,
(ซัมติง เบาท ยุร บยูทิฟุล เฟซ ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Can’t let this feeling end,
(แค็นท เล็ท ที ฟีลอิง เอ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never see you again,
(อิล เนฝเออะ ซี ยู อะเกน ,)

Can’t let the music stop,
(แค็นท เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ ,)
Until I touch your hand,
(อันทีล ไอ ทั๊ช ยุร แฮ็นด ,)
Cause if I do it’ll all be over,
(คอส อิฟ ฟาย ดู อิว ออล บี โอเฝอะ ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)
I’ll never get the chance again,
(อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ,)

Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand, [I’ll never get the chance again]
(ทั๊ช ไม แฮ็นด , [ อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ])
Reach out as far as you can, [I’ll never get the chance again]
(รีช เอาท แอ็ส ฟา แอ็ส ยู แค็น , [ อิล เนฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ อะเกน ])
Only me, only you, and the band,
(โอ๊นลี่ มี , โอ๊นลี่ ยู , แอ็นด เดอะ แบ็นด ,)
Trying to reach out to you,
(ทไรอิง ทู รีช เอาท ทู ยู ,)
Touch my hand,
(ทั๊ช ไม แฮ็นด ,)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch My Hand คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น