เนื้อเพลง Beautiful Girl คำอ่านไทย Inxs

Nicky’s in the corner
(นิกคีสฺ ซิน เดอะ คอเนอะ)
With a black coat on
(วิฑ อะ บแล็ค โคท ออน)
Running from a bad home
(รันนิง ฟร็อม มา แบ็ด โฮม)
With some cat inside
(วิฑ ซัม แค็ท อีนไซด)

Now where did you find her
(เนา ฮแว ดิด ยู ไฟนด เฮอ)
Among the neon lights
(อะมัง เดอะ นีอ็อน ไลท)
That haunt the streets outside
(แดท ฮอนท เดอะ ซทรีท เอาทไซด)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)

Beautiful girl [stay with me]
(บยูทิฟุล เกิล [ ซเท วิฑ มี ])
Beautiful girl [stay with me]
(บยูทิฟุล เกิล [ ซเท วิฑ มี ])
She wants to go home
(ชี ว็อนท ทู โก โฮม)

From doorway to doorway
(ฟร็อม ดอร์เวย์ ทู ดอร์เวย์)
Street corner to corner
(ซทรีท คอเนอะ ทู คอเนอะ)
With the neon ghosts in the city
(วิฑ เดอะ นีอ็อน โกซท ซิน เดอะ ซีทอิ)
And she says
(แอ็นด ชี เซ)

Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)

She’s so scared
(ชี โซ ซคา)
So very frightened
(โซ เฝริ ไฟท์อึน)
Anything could happen
(เอนอิธิง คูด แฮพเพ็น)
Right here tonight
(ไรท เฮียร ทุไนท)

Beautiful girl [stay with me]
(บยูทิฟุล เกิล [ ซเท วิฑ มี ])
Beautiful girl [stay with me]
(บยูทิฟุล เกิล [ ซเท วิฑ มี ])
She wants to go home
(ชี ว็อนท ทู โก โฮม)

Stay with me [beautiful girl]
(ซเท วิฑ มี [ บยูทิฟุล เกิล ])
Stay with me [beautiful girl]
(ซเท วิฑ มี [ บยูทิฟุล เกิล ])
Stay with me [beautiful girl]
(ซเท วิฑ มี [ บยูทิฟุล เกิล ])
Stay with me [beautiful girl]
(ซเท วิฑ มี [ บยูทิฟุล เกิล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Girl คำอ่านไทย Inxs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น