เนื้อเพลง Starstrukk คำอ่านไทย 3OH!3

Nice legs, Daisy Dukes,
(ไน๊ซ์ เล้ก , เดสิ ดยูค ,)
Makes a man go [whistles],
(เม้ค ซา แมน โก [ วิสเทิ่ล ] ,)
That’s the way they all come through like [whistles],
(แด้ท เดอะ เวย์ เด ออล คัม ทรู ไล๊ค [ วิสเทิ่ล ] ,)
Low-cut, see-through shirts that make ya [whistles],
(โลว คัท , ซี ทรู เชิ๊ร์ท แดท เม้ค ยา [ วิสเทิ่ล ] ,)
That’s the way she come through like [whistles],
(แด้ท เดอะ เวย์ ชี คัม ทรู ไล๊ค [ วิสเทิ่ล ] ,)

‘Cause I just set them up,
(ค๊อส ไอ จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up to knock them down,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ทู น๊อค เด็ม เดาน ,)
‘Cause I just set them up,
(ค๊อส ไอ จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up to knock them down
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ทู น๊อค เด็ม เดาน)

I think I should know how to make love to something innocent without leaving my fingerprints out,
(ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด โนว์ ฮาว ทู เม้ค ลัฝ ทู ซัมติง อิ๊นโนเซ้นท วิธเอ๊าท ลีฝอิงส มาย ฟิงเกอร์ปริ้น เอ๊าท ,)
Now,
(นาว ,)
L-o-v-e’s just another word I never learned to pronounce,
(แอล โอ วี es จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู โพรเน๊าซ ,)
How do I say I’m sorry ’cause the word is just never gonna come out,
(ฮาว ดู ไอ เซย์ แอม ซ๊อรี่ ค๊อส เดอะ เวิร์ด อีส จั๊สท เน๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม เอ๊าท ,)
Now,
(นาว ,)
L-o-v-e’s just another word I never learned to pronounce
(แอล โอ วี es จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู โพรเน๊าซ)

Tight jeans, double d’s makin’ me go [whistles],
(ไท๊ท ยีน , ดั๊บเบิ้ล ดีสฺ เมกิน มี โก [ วิสเทิ่ล ] ,)
All the people on the street know [whistles],
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ สทรีท โนว์ [ วิสเทิ่ล ] ,)
Iced out, lit-up make the kids go [whistles],
(ไอ๊ซ์ เอ๊าท , ลิท อั๊พ เม้ค เดอะ คิด โก [ วิสเทิ่ล ] ,)
All the people on the street know [whistles],
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ สทรีท โนว์ [ วิสเทิ่ล ] ,)

‘Cause I just set them up,
(ค๊อส ไอ จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up to knock them down,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ทู น๊อค เด็ม เดาน ,)
‘Cause I just set them up,
(ค๊อส ไอ จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up,
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ,)
Just set them up to knock them down
(จั๊สท เซ็ท เด็ม อั๊พ ทู น๊อค เด็ม เดาน)

I think I should know how to make love to something innocent without leaving my fingerprints out,
(ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด โนว์ ฮาว ทู เม้ค ลัฝ ทู ซัมติง อิ๊นโนเซ้นท วิธเอ๊าท ลีฝอิงส มาย ฟิงเกอร์ปริ้น เอ๊าท ,)
Now,
(นาว ,)
L-o-v-e’s just another word I never learned to pronounce,
(แอล โอ วี es จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู โพรเน๊าซ ,)
How do I say I’m sorry ’cause the word is just never gonna come out,
(ฮาว ดู ไอ เซย์ แอม ซ๊อรี่ ค๊อส เดอะ เวิร์ด อีส จั๊สท เน๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม เอ๊าท ,)
Now,
(นาว ,)
L-o-v-e’s just another word I never learned to pronounce
(แอล โอ วี es จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู โพรเน๊าซ)

Push it baby, push it baby,
(พุช อิท เบ๊บี้ , พุช อิท เบ๊บี้ ,)
Out of control,
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล ,)
I got my gun cocked tight and I’m ready to blow,
(ไอ ก็อท มาย กัน ค๊อค ไท๊ท แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู โบลว์ ,)
Push it baby, push it baby,
(พุช อิท เบ๊บี้ , พุช อิท เบ๊บี้ ,)
Out of control,
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล ,)
This is the same old dance that you already know,
(ดิส ซิส เดอะ เซม โอลด์ แด๊นซ์ แดท ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ,)
Push it baby, push it baby,
(พุช อิท เบ๊บี้ , พุช อิท เบ๊บี้ ,)
Out of control,
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล ,)
I got my gun cocked tight and I’m ready to blow,
(ไอ ก็อท มาย กัน ค๊อค ไท๊ท แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู โบลว์ ,)
Push it baby, push it baby,
(พุช อิท เบ๊บี้ , พุช อิท เบ๊บี้ ,)
Out of control,
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล ,)
This is the same old dance that you already know
(ดิส ซิส เดอะ เซม โอลด์ แด๊นซ์ แดท ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)

I think I should know how to make love to something innocent without leaving my fingerprints out,
(ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด โนว์ ฮาว ทู เม้ค ลัฝ ทู ซัมติง อิ๊นโนเซ้นท วิธเอ๊าท ลีฝอิงส มาย ฟิงเกอร์ปริ้น เอ๊าท ,)
Now,
(นาว ,)
L-o-v-e’s just another word I never learned to pronounce
(แอล โอ วี es จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู โพรเน๊าซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starstrukk คำอ่านไทย 3OH!3

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น