เนื้อเพลง Baby Let Your Hair Grow Long คำอ่านไทย Brian Wilson

I wish you’d listen when I tell you now
(ไอ วิ๊ช ยูต ลิ๊สซึ่น เว็น นาย เทลล ยู นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
It’s not too late to have another date
(อิทซ น็อท ทู เหลท ทู แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดท)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
In my mind I can see
(อิน มาย ไมนด์ ดาย แคน ซี)
Just the way you used to be
(จั๊สท เดอะ เวย์ ยู ยู๊ส ทู บี)
Don’t want girls who don’t care about nothin’
(ด้อนท์ ว้อนท เกิร์ล ฮู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท นอทติน)
And throw their lives away
(แอนด์ โธรว์ แดร์ ไล้ฝ อะเวย์)

There’s somethin’ missin’ with you darlin’ now
(แดร์ ซัมติน มิซซิน วิธ ยู ดาร์ลิน นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
It hurts inside to see you suffer now
(อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์ ทู ซี ยู ซั๊ฟเฟ่อร์ นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
There’s no way I can help you
(แดร์ โน เวย์ ไอ แคน เฮ้ลพ ยู)
You gotta do it all by yourself now
(ยู กอททะ ดู อิท ดอร์ บาย ยุรเซลฟ นาว)
Don’t want girls who don’t care about nothin’
(ด้อนท์ ว้อนท เกิร์ล ฮู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท นอทติน)
And throw their lives away
(แอนด์ โธรว์ แดร์ ไล้ฝ อะเวย์)
Throw them away
(โธรว์ เด็ม อะเวย์)

There’s gotta be somthin’ you’re livin’ for
(แดร์ กอททะ บี ซัมติน ยัวร์ ลีฝอิน ฟอร์)
You’ve got to try a little more
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ธราย อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
I’ve been waitin’ to see that change in you
(แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู ซี แดท เช้งจํ อิน ยู)
You can do it just the way you used to do
(ยู แคน ดู อิท จั๊สท เดอะ เวย์ ยู ยู๊ส ทู ดู)
Whoa-ohh ohh
(โว้ว โอ้ โอ้)

I wish you’d listen when I tell you now
(ไอ วิ๊ช ยูต ลิ๊สซึ่น เว็น นาย เทลล ยู นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
There’s somthin’ missin’ with you darlin’ now
(แดร์ ซัมติน มิซซิน วิธ ยู ดาร์ลิน นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
In my mind I can see just the way you used to be
(อิน มาย ไมนด์ ดาย แคน ซี จั๊สท เดอะ เวย์ ยู ยู๊ส ทู บี)
Don’t want girls who don’t care about nothin’
(ด้อนท์ ว้อนท เกิร์ล ฮู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท นอทติน)
And throw their lives away
(แอนด์ โธรว์ แดร์ ไล้ฝ อะเวย์)

There’s somethin’ missin’ with you darlin’ now
(แดร์ ซัมติน มิซซิน วิธ ยู ดาร์ลิน นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
It hurts inside to see you suffer now
(อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์ ทู ซี ยู ซั๊ฟเฟ่อร์ นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
I wish you’d listen when I tell you now
(ไอ วิ๊ช ยูต ลิ๊สซึ่น เว็น นาย เทลล ยู นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])
There’s somthin’ missin’ with you darlin’ now
(แดร์ ซัมติน มิซซิน วิธ ยู ดาร์ลิน นาว)
Baby let your hair grow long
(เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง)
[Baby let your hair grow long]
([ เบ๊บี้ เล็ท ยุร แฮร์ โกรว์ ลอง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Let Your Hair Grow Long คำอ่านไทย Brian Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น