เนื้อเพลง Barque in The Harbour คำอ่านไทย Great Big Sea

[Traditional – Arr. GBS]
([ ทระดีฌอะแน็ล Arr GBS ])

From a barque in the Harbour I went roaming on shore
(ฟรอม มา บาค อิน เดอะ ฮาเบอะ ไอ เว็นท โรมมิง ออน ชอร์)
And stepped into a pub where I was oft’ times before
(แอนด์ สตอปชฺ อิ๊นทู อะ พับ แวร์ ไอ วอส อ็อฟท ไทม์ บีฟอร์)
And as I was sitting and enjoying my glass
(แอนด์ แอส ซาย วอส ซีททิง แอนด์ เอนจอยอิง มาย กล๊าสส)
Who chanced to walk in but a young Spanish lass.
(ฮู แช้นซํ ทู ว๊อล์ค อิน บั๊ท ดา ยัง ซแพนอิฌ ลาส)

She sat down beside me and kept squeezing my hand
(ชี แซ็ท เดาน บีไซด์ มี แอนด์ เค็พท สควีซซิง มาย แฮนด์)
And saying, ” Sir, you’re a stranger, not long to this land
(แอนด์ เซอิง , ” เซ่อร์ , ยัวร์ อะ ซทเรนเจอะ , น็อท ลอง ทู ดิส แลนด์)
Will you roam jolly sailor, would you roam along with me?
(วิล ยู โรม จอลลิ เซลเออะ , เวิด ยู โรม อะลอง วิธ มี)
To some lonesome spot where nobody can see. ”
(ทู ซัม โลนซัม สพอท แวร์ โนบอดี้ แคน ซี “)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
” Don’t you leave me jolly sailor, ” were the words she did cry.
(” ด้อนท์ ยู ลี๊ฝ มี จอลลิ เซลเออะ , ” เวอ เดอะ เวิร์ด ชี ดิด คราย)
Waiting and weeping and wiping her eyes.
(เวททิง แอนด์ วิปพิง แอนด์ วายปิ้ง เฮอ อาย)
” When you reach home in your own Newfoundland
(” เว็น ยู รี๊ช โฮม อิน ยุร โอว์น Newfoundland)
Think of the young Spaniard who kept squeezing your hand. ”
(ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ยัง ซแพนเยิด ฮู เค็พท สควีซซิง ยุร แฮนด์ “)

I quickly consented with her for to roam
(ไอ ควีคลิ ค็อนเซนท วิธ เฮอ ฟอร์ ทู โรม)
She lived by herself in a neat little home
(ชี ไล้ฝ บาย เฮอเซลฟ อิน อะ นี๊ท ลิ๊ทเทิ่ล โฮม)
She was brisk, plump, and jolly and her age scarce 19
(ชี วอส บริซค , พลัมพ , แอนด์ จอลลิ แอนด์ เฮอ เอจ สแคร์ซ 19)
And the name of that maiden I think was Irene.
(แอนด์ เดอะ เนม อ็อฝ แดท เมเดน นาย ทริ๊งค วอส Irene)

One fine summer’s morning, our ship, she set sail
(วัน ไฟน ซั๊มเม่อร์ ม๊อร์นิ่ง , เอ๊า ชิพ , ชี เซ็ท เซล)
And down by the seashore, lovely Irene, she came
(แอนด์ เดาน บาย เดอะ seashore , ลัฝลิ Irene , ชี เคม)
Waving her pocket handkercheif and wiping her eyes
(เวฝวิ่ง เฮอ พ๊อคเค่ท handkercheif แอนด์ วายปิ้ง เฮอ อาย)
” Don’t leave me jolly sailor, ” were the word she did cry.
(” ด้อนท์ ลี๊ฝ มี จอลลิ เซลเออะ , ” เวอ เดอะ เวิร์ด ชี ดิด คราย)

CHORUS
(ค๊อรัส)

” I’ll bid you farewell, Love, on a fine summer’s breeze
(” แอล บิด ยู แฟเวล , ลัฝ , ออน อะ ไฟน ซั๊มเม่อร์ บร๊ซ)
But, Love, don’t forget me when you’re crossing the sea
(บั๊ท , ลัฝ , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี เว็น ยัวร์ ครอซซิง เดอะ ซี)
And when you are married, enjoying your bride
(แอนด์ เว็น ยู อาร์ แมริด , เอนจอยอิง ยุร ไบรดํ)
Think of the young maiden who layed by your side.
(ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ยัง เมเดน ฮู เลย์ บาย ยุร ไซด์)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Think of the young Spaniard who kept squeezing your hand.
(ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ยัง ซแพนเยิด ฮู เค็พท สควีซซิง ยุร แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barque in The Harbour คำอ่านไทย Great Big Sea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น