เนื้อเพลง I’ll Be There คำอ่านไทย Mariah Carey

You and I must make a pact
(ยู แอ็นด ดาย มัซท เมค เก แพ็คท)
We must bring salvation back,
(วี มัซท บริง แซ็ลเฝฌัน แบ็ค ,)
Where there is love, I’ll be there. [I’ll be there]
(ฮแว แฑ อีส ลัฝ , อิล บี แฑ [ อิล บี แฑ ])

I’ll reach out my hand to you
(อิล รีช เอาท ไม แฮ็นด ทู ยู)
I’ll have faith in all you do.
(อิล แฮ็ฝ เฟธ อิน ออล ยู ดู)
Just call my name and I’ll be there. [I’ll be there]
(จัซท คอล ไม เนม แอ็นด อิล บี แฑ [ อิล บี แฑ ])

I’ll be there to comfort you,
(อิล บี แฑ ทู คัมเฟิท ยู ,)
Build my world of dreams around you,
(บิลด ไม เวิลด อ็อฝ ดรีม อะเรานด ยู ,)
I’m so glad that I found you.
(แอม โซ กแล็ด แดท ไอ เฟานด ยู)

I’ll be there with a love so strong,
(อิล บี แฑ วิฑ อะ ลัฝ โซ ซทร็อง ,)
I’ll be your strength,
(อิล บี ยุร ซทเร็งธ ,)
You know I’ll keep holdin’ on.
(ยู โน อิล คีพ โฮดดิน ออน)

Let me fill your heart with joy and laughter,
(เล็ท มี ฟิล ยุร ฮาท วิฑ จอย แอ็นด ลาฟเทอะ ,)
Togetherness, well it’s all I’m after,
(ทุเกฑเออะเน็ซ , เว็ล อิทซ ซอร์ แอม อาฟเทอะ ,)
Just call my name, and I’ll be there. [I’ll be there]
(จัซท คอล ไม เนม , แอ็นด อิล บี แฑ [ อิล บี แฑ ])

I’ll be there to protect you, [Yeah baby]
(อิล บี แฑ ทู พโระเทคท ยู , [ เย่ เบบิ ])
With an unselfish love that respects you.
(วิฑ แอน อันเซลฟิฌ ลัฝ แดท ริซเพคท ยู)
Just call my name, and I’ll be there. [I’ll be there]
(จัซท คอล ไม เนม , แอ็นด อิล บี แฑ [ อิล บี แฑ ])

I’ll be there to comfort you,
(อิล บี แฑ ทู คัมเฟิท ยู ,)
Build my world of dreams around you,
(บิลด ไม เวิลด อ็อฝ ดรีม อะเรานด ยู ,)
You know I’m so glad that I found you baby. [So glad baby]
(ยู โน แอม โซ กแล็ด แดท ไอ เฟานด ยู เบบิ [ โซ กแล็ด เบบิ ])

I’ll be there with a love so strong,
(อิล บี แฑ วิฑ อะ ลัฝ โซ ซทร็อง ,)
I’ll be your strength, [Be your strength]
(อิล บี ยุร ซทเร็งธ , [ บี ยุร ซทเร็งธ ])
You know I’ll keep holdin’ on.
(ยู โน อิล คีพ โฮดดิน ออน)

If you should ever find someone new
(อิฟ ยู ฌูด เอฝเออะ ไฟนด ซัมวัน นยู)
I know she better be good to you
(ไอ โน ชี เบทเทอะ บี กุด ทู ยู)
‘Cause if she doesn’t
(คอส อิฟ ชี ดัสอินท)
Then I’ll be there [I’ll be there]
(เฑ็น อิล บี แฑ [ อิล บี แฑ ])

Don’t you know baby, yeah I’ll be there
(ด้อนท์ ยู โน เบบิ , เย่ อิล บี แฑ)
I’ll be there
(อิล บี แฑ)

Just call my name, and I’ll be there
(จัซท คอล ไม เนม , แอ็นด อิล บี แฑ)
Yeah, I’ll be there baby
(เย่ , อิล บี แฑ เบบิ)
You know I’ll be there
(ยู โน อิล บี แฑ)
Just call my name and I’ll be there
(จัซท คอล ไม เนม แอ็นด อิล บี แฑ)
Just look over your shoulder!
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ !)
Just call my name and I’ll be there
(จัซท คอล ไม เนม แอ็นด อิล บี แฑ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be There คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น