เนื้อเพลง Vincent (Starry, Starry Night) คำอ่านไทย Josh Groban

Starry, starry night
(ซทาริ , ซทาริ ไนท)
Paint your palette blue and grey
(เพนท ยุร แพลเล็ท บลู แอ็นด กเร)
Look out on a summer’s day
(ลุค เอาท ออน อะ ซัมเมอะ เด)
With eyes that know the darkness in my soul
(วิฑ ไอ แดท โน เดอะ ดาคเน็ซ ซิน ไม โซล)
Shadows on the hills
(แฌดโอ ออน เดอะ ฮิล)
Sketch the trees and daffodils
(ซเค็ช เดอะ ทรี แซน แดฟโฟะดิล)
Catch the breeze and the winter chills
(แค็ช เดอะ บรีส แอ็นด เดอะ วีนเทอะ ชิล)
In colours on the snowy linen land
(อิน คัลเออะ ออน เดอะ ซโนอิ ลีนอิน แล็นด)

Now I understand
(เนา ไอ อันเดิซแทนด)
What you tried to say to me
(ฮว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
And how you suffered for your sanity
(แอ็นด เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
And how you tried to set them free
(แอ็นด เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen
(เฑ วูด น็อท ลิ๊สซึ่น)
They did not know how
(เฑ ดิด น็อท โน เฮา)
Perhaps they’ll listen now
(พแร็พซ เด๊ว ลิ๊สซึ่น เนา)

Starry, starry night
(ซทาริ , ซทาริ ไนท)
Flaming flowers that brightly blaze
(ฟเลมอิง ฟเลาเออะ แดท บไรทลิ บเลส)
Swirling clouds and violet haze
(สเวอร์ลิง คเลาด แซน ไฝโอะเล็ท เฮส)
Reflect in Vincent’s eyes of china blue
(ริฟเลคท อิน วินเซ็น ไอ อ็อฝ ไชนะ บลู)
Colours changing hue
(คัลเออะ เช้งจิ้นส ฮิว)
Morning fields of amber grain
(มอนิง ฟีลด อ็อฝ แอมเบอะ กเรน)
Weathered faces lined in pain
(เวฑเออะ เฟซ ไลน อิน เพน)
Are soothed beneath the artists’ loving hand
(อาร์ ซูธ บินีธ ดิ อาทิซท ลัฝอิง แฮ็นด)

Now I understand
(เนา ไอ อันเดิซแทนด)
What you tried to say to me
(ฮว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
And how you suffered for your sanity
(แอ็นด เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
And how you tried to set them free
(แอ็นด เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen
(เฑ วูด น็อท ลิ๊สซึ่น)
They did not know how
(เฑ ดิด น็อท โน เฮา)
Perhaps they’ll listen now
(พแร็พซ เด๊ว ลิ๊สซึ่น เนา)

For they could not love you
(ฟอ เฑ คูด น็อท ลัฝ ยู)
But still your love was true
(บัท ซทิล ยุร ลัฝ วอส ทรู)
And when no hope was left inside
(แอ็นด ฮเว็น โน โฮพ วอส เล็ฟท อีนไซด)
On that starry, starry night
(ออน แดท ซทาริ , ซทาริ ไนท)
You took your life as lovers often do
(ยู ทุค ยุร ไลฟ แอ็ส ลัฝเออะ ออฟเอ็น ดู)
But I could have told you Vincent
(บัท ไอ คูด แฮ็ฝ โทลด ยู วินเซ็น)
This world was never meant for one as beautiful as you
(ที เวิลด วอส เนฝเออะ เม็นท ฟอ วัน แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)

Like the strangers that you’ve met
(ไลค เดอะ ซทเรนเจอะ แดท ยู๊ฟ เม็ท)
The ragged men in ragged clothes
(เดอะ แรง เม็น อิน แรง คโลฑ)
The silver thorn of bloody rose
(เดอะ ซีลเฝอะ ธอน อ็อฝ บลัดอิ โรส)
Lie crushed and broken on the virgin snow
(ไล ครัฌ แอ็นด บโรเค็น ออน เดอะ เฝอจิน ซโน)

Now I think I know
(เนา ไอ ธิงค ไอ โน)
What you tried to say to me
(ฮว็อท ยู ทไร ทู เซ ทู มี)
And how you suffered for your sanity
(แอ็นด เฮา ยู ซัฟเฟอะ ฟอ ยุร แซนอิทิ)
And how you tried to set them free
(แอ็นด เฮา ยู ทไร ทู เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
They would not listen
(เฑ วูด น็อท ลิ๊สซึ่น)
They’re not listening still
(เดรว น็อท ลิเซินนิง ซทิล)
Perhaps they never will…
(พแร็พซ เฑ เนฝเออะ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vincent (Starry, Starry Night) คำอ่านไทย Josh Groban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น