เนื้อเพลง I Can’t Help Myself คำอ่านไทย Vaughan Penn

I looked in my closet, I looked in my drawer
(ไอ ลุ๊ค อิน มาย คลอสเอ็ท , ไอ ลุ๊ค อิน มาย ดรอเออะ)
Lookin’ for favorite jeans, lookin’ for my favorite jeans
(ลุคกิน ฟอร์ เฟเฝอะริท ยีน , ลุคกิน ฟอร์ มาย เฟเฝอะริท ยีน)
You were gonna take me out, where we used to go
(ยู เวอ กอนนะ เท้ค มี เอ๊าท , แวร์ วี ยู๊ส ทู โก)
Every Friday night around the corner I used to meet you
(เอ๊เฝอร์รี่ ฟไรดิ ไน๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ไอ ยู๊ส ทู มี๊ท ยู)
How I wish we were right there, right now
(ฮาว ไอ วิ๊ช วี เวอ ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท นาว)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I know what’s wrong, I know what’s right
(ไอ โนว์ ว๊อท รอง , ไอ โนว์ ว๊อท ไร๊ท)
But I know how I feel tonight
(บั๊ท ไอ โนว์ ฮาว ไอ ฟีล ทูไน๊ท)
And, I can’t help, I can’t help myself
(แอนด์ , ไอ แค็นท เฮ้ลพ , ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I realize just what I miss every time I feel like this
(ไอ รีแอะไลส จั๊สท ว๊อท ไอ มิซ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ฟีล ไล๊ค ดิส)
Cause you and me need to be together
(ค๊อส ยู แอนด์ มี นี๊ด ทู บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)

You were wild and I was too
(ยู เวอ ไวลด์ แอนด์ ดาย วอส ทู)
Cause I was really into you
(ค๊อส ไอ วอส ริแอ็ลลิ อิ๊นทู ยู)
You were really into me
(ยู เวอ ริแอ็ลลิ อิ๊นทู มี)
We used to get real high on each other
(วี ยู๊ส ทู เก็ท เรียล ไฮฮ ออน อีช อ๊อเธ่อร์)
When we’d go flying in your car
(เว็น เว็ด โก ฟไลอิง อิน ยุร คารํ)
I swear we’d chase the moon down
(ไอ สแวร์ เว็ด เชส เดอะ มูน เดาน)
‘Til the sun came up
(ทิล เดอะ ซัน เคม อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Cause I was really into you
(ค๊อส ไอ วอส ริแอ็ลลิ อิ๊นทู ยู)
I can’t help, I can’t help
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ , ไอ แค็นท เฮ้ลพ)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
Lookin’ for my favorite jeans
(ลุคกิน ฟอร์ มาย เฟเฝอะริท ยีน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Cause I was really into you
(ค๊อส ไอ วอส ริแอ็ลลิ อิ๊นทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Help Myself คำอ่านไทย Vaughan Penn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น