เนื้อเพลง Eye to Eye คำอ่านไทย Amy Grant

Well, I’d like to figure out where we stand
(เวลล , อาย ไล๊ค ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท แวร์ วี สแทนด์)
Before darkness falls
(บีฟอร์ ดาคเน็ซ ฟอลล์)
And I’d like to figure out
(แอนด์ อาย ไล๊ค ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Before too late
(บีฟอร์ ทู เหลท)
Before hope is lost
(บีฟอร์ โฮพ อีส ล็อซท)
Cause the sun that’s shining on my face
(ค๊อส เดอะ ซัน แด้ท ชายนิง ออน มาย เฟซ)
Is shining down on you
(อีส ชายนิง เดาน ออน ยู)

And the fruit that gives me strength to live
(แอนด์ เดอะ ฟรุ๊ท แดท กี๊ฝ มี ซทเร็งธ ทู ไล้ฝ)
Is giving you strength too
(อีส กีฝวิง ยู ซทเร็งธ ทู)
Can we find a way to find a compromise
(แคน วี ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ไฟนด์ อะ ค๊อมโพรไหมสํ)
Tho’ we don’t see eye to eye
(โฑ วี ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Eye to eye
(อาย ทู อาย)

Well, I’d like to figure out a way
(เวลล , อาย ไล๊ค ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ดา เวย์)
To leave a troubled past behind
(ทู ลี๊ฝ อะ ทรั๊บเบิ้ล พาสท์ บีฮายน์)
To forget those angry words and wars we fought
(ทู ฟอร์เก๊ท โฑส แองกริ เวิร์ด แซน วอร์ วี ฟอท)
Across the battle lines
(อะคร๊อส เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ไลน์)
Cause tomorrow we could find a road to peace
(ค๊อส ทูม๊อโร่ว วี เคิด ไฟนด์ อะ โร้ด ทู พี๊ซ)
For you and me
(ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
And our children in their innocence
(แอนด์ เอ๊า ชีลดเร็น อิน แดร์ อีนโนะเซ็นซ)
Will follow what they see
(วิล ฟ๊อลโล่ว ว๊อท เด ซี)
Oh, we’ve got to find a way to live our lives
(โอ , หวีบ ก็อท ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ไล้ฝ เอ๊า ไล้ฝ)
Tho’ we don’t see eye to eye
(โฑ วี ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)

Oh…how easy it would be
(โอ ฮาว อีสอิ อิท เวิด บี)
To close the door and walk away
(ทู โคลส เดอะ ดอร์ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
I can’t walk out when I believe
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค เอ๊าท เว็น นาย บีลี๊ฝ)
You are my brother
(ยู อาร์ มาย บร๊าเท่อรํ)
And we owe it to each other
(แอนด์ วี โอว์ อิท ทู อีช อ๊อเธ่อร์)
We’ve got to try
(หวีบ ก็อท ทู ธราย)
Tho’ we don’t see eye to eye
(โฑ วี ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Eye to eye
(อาย ทู อาย)

Oh…how easy it would be
(โอ ฮาว อีสอิ อิท เวิด บี)
To close the door and walk away
(ทู โคลส เดอะ ดอร์ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
I can’t walk out when I believe
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค เอ๊าท เว็น นาย บีลี๊ฝ)
You are my brother
(ยู อาร์ มาย บร๊าเท่อรํ)
And we owe it to each other
(แอนด์ วี โอว์ อิท ทู อีช อ๊อเธ่อร์)
We’ve got to try
(หวีบ ก็อท ทู ธราย)
Tho’ we don’t see eye to eye
(โฑ วี ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Eye to eye
(อาย ทู อาย)
Eye to eye
(อาย ทู อาย)

Well, I’d like to find a way
(เวลล , อาย ไล๊ค ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Tho’ we don’t see eye to eye
(โฑ วี ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Eye to eye
(อาย ทู อาย)

Well, I’d like to figure out where we stand
(เวลล , อาย ไล๊ค ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท แวร์ วี สแทนด์)
Before darkness falls…
(บีฟอร์ ดาคเน็ซ ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eye to Eye คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น