เนื้อเพลง The Anthem คำอ่านไทย Good Charlotte

It’s a new day, but it all feels old
(อิทซ ซา นยู เด , บัท ดิธ ดอร์ ฟีล โอลด)
It’s a good life, that’s what I’m told
(อิทซ ซา กุด ไลฟ , แฑ็ท ฮว็อท แอม โทลด)
But everything, it all just feels the same
(บัท เอ๊วี่ติง , อิท ดอร์ จัซท ฟีล เดอะ เซม)

At my high school, it felt more to me
(แอ็ท ไม ไฮ ซคูล , อิท เฟ็ลท โม ทู มี)
Like a jail cell, a penitentiary
(ไลค เก เจล เซ็ล , อะ เพนิเทนฌะริ)
My time spent there only made me see
(ไม ไทม ซเพ็นท แฑ โอ๊นลี่ เมด มี ซี)

That I don’t ever wanna be like you
(แดท ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา บี ไลค ยู)
I don’t wanna do the things you do
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
I’m never gonna hear the words you say
(แอม เนฝเออะ กอนนะ เฮีย เดอะ เวิด ยู เซ)
And I don’t ever wanna
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา)

I don’t ever wanna be you
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา บี ยู)
Don’t wanna be just like you
(ด้อนท์ วอนนา บี จัซท ไลค ยู)
What I’m sayin’ is, this is the anthem
(ฮว็อท แอม เซย์อิน อีส , ที ซิส ดิ แอนเธ็ม)
Throw all your hands up
(ธโร ออล ยุร แฮ็นด อัพ)
You, don’t wanna be you
(ยู , ด้อนท์ วอนนา บี ยู)

Go to college, a university
(โก ทู คอลเล็จ , อะ ยูนิเฝอซิทิ)
Get a real job, that’s what they said to me
(เก็ท ดา ริแอ็ล โจบ , แฑ็ท ฮว็อท เฑ เซ็ด ทู มี)
But I could never live the way they want
(บัท ไอ คูด เนฝเออะ ไลฝ เดอะ เว เฑ ว็อนท)

I’m gonna get by and just do my time
(แอม กอนนะ เก็ท ไบ แอ็นด จัซท ดู ไม ไทม)
Out of step, while they all get in line
(เอาท อ็อฝ ซเท็พ , ฮไวล เฑ ออล เก็ท อิน ไลน)
I’m just a minor threat, so pay no mind
(แอม จัซท ดา ไมเนอะ ธเร็ท , โซ เพ โน ไมนด)

Do you really wanna be like them
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี ไลค เฑ็ม)
Do you really wanna be another trend
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี แอะนัธเออะ ทเร็นด)
Do you wanna be part of their drill
(ดู ยู วอนนา บี พาท อ็อฝ แฑ ดริล)
‘Cause I don’t ever wanna
(คอส ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา)

I don’t ever wanna be you
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา บี ยู)
Don’t wanna be just like you
(ด้อนท์ วอนนา บี จัซท ไลค ยู)
What I’m sayin’ is, this is the anthem
(ฮว็อท แอม เซย์อิน อีส , ที ซิส ดิ แอนเธ็ม)
Throw all your hands up
(ธโร ออล ยุร แฮ็นด อัพ)
You, don’t wanna be you
(ยู , ด้อนท์ วอนนา บี ยู)

Shake it once, that’s fine
(เฌค อิท วันซ , แฑ็ท ไฟน)
Shake it twice, that’s okay
(เฌค อิท ทไวซ , แฑ็ท โอเค)
Shake it three times, you’re playing with yourself again
(เฌค อิท ธรี ไทม , ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุรเซลฟ อะเกน)

You, don’t wanna be just like you
(ยู , ด้อนท์ วอนนา บี จัซท ไลค ยู)
What I’m sayin’ is, this is the anthem
(ฮว็อท แอม เซย์อิน อีส , ที ซิส ดิ แอนเธ็ม)
Throw all your hands up
(ธโร ออล ยุร แฮ็นด อัพ)
Y’all got to feel me, sing if you’re with me
(ยอล ก็อท ทู ฟีล มี , ซิง อิฟ ยัวร์ วิฑ มี)

You, don’t wanna be just like you [be just like you]
(ยู , ด้อนท์ วอนนา บี จัซท ไลค ยู [ บี จัซท ไลค ยู ])
This is the anthem throw all your hands up
(ที ซิส ดิ แอนเธ็ม ธโร ออล ยุร แฮ็นด อัพ)
Y’all got to feel me, sing if you’re with me
(ยอล ก็อท ทู ฟีล มี , ซิง อิฟ ยัวร์ วิฑ มี)

Another loser anthem [whoa]
(แอะนัธเออะ ลูสเออะ แอนเธ็ม [ โว้ว ])
Another loser anthem [whoa]
(แอะนัธเออะ ลูสเออะ แอนเธ็ม [ โว้ว ])
Another loser anthem [whoa]
(แอะนัธเออะ ลูสเออะ แอนเธ็ม [ โว้ว ])
Another loser anthem
(แอะนัธเออะ ลูสเออะ แอนเธ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Anthem คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น