เนื้อเพลง Love Trilogy คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

My love comes, and when it does
(มาย ลัฝ คัม , แอนด์ เว็น หนิด โด)
it’s a crazy kind of
(อิทซ ซา คเรสิ ไคนด์ อ็อฝ)
selective affection
(ซิเลคทิฝ แอ็ฟเฟคฌัน)
my love flows lika a wize guy’s tie
(มาย ลัฝ โฟลว์ lika อะ wize กาย ไท)
in the zanniest of directions
(อิน เดอะ zanniest อ็อฝ ดิเรคฌัน)
my love protection, my love erection
(มาย ลัฝ พโระเทคฌัน , มาย ลัฝ อิเรคฌัน)
you better get some of my infection
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ซัม อ็อฝ มาย อินเฟคฌัน)
my love can be-a-bigger than
(มาย ลัฝ แคน บี อะ บี๊กเกอร์ แฑ็น)
the hoover dam
(เดอะ hoover แดม)
my love can hide behind
(มาย ลัฝ แคน ไฮด์ บีฮายน์)
a grain of sand
(อะ กเรน อ็อฝ แซนด์)
my love for life is fueled by
(มาย ลัฝ ฟอร์ ไล๊ฟ อีส ฟู๊เอล บาย)
the love for my man
(เดอะ ลัฝ ฟอร์ มาย แมน)
I love his mother and
(ไอ ลัฝ ฮิส ม๊าเธ่อร์ แอนด์)
the silly mystic man
(เดอะ ซิ๊ลลี่ มีซทิค แมน)
some people think he’s bad
(ซัม พี๊เพิ่ล ทริ๊งค อีส แบ้ด)
they say he doesn’t laugh
(เด เซย์ ฮี ดัสอินท ล๊าฟ)
and ask my dad
(แอนด์ อาสคฺ มาย แด๊ด)

My love is death to appartheid rule
(มาย ลัฝ อีส เด้ท ทู appartheid รูล)
my love is deepest depth, the ocean blues
(มาย ลัฝ อีส ดีเปท เด็พธ , ดิ โอ๊เชี่ยน บลู)

My love is the zulu groove
(มาย ลัฝ อีส เดอะ สูลู กรูฝ)
my love is keep it or move
(มาย ลัฝ อีส คี๊พ อิท ออ มู๊ฝ)
my love is a laughin’ boozed
(มาย ลัฝ อีส ซา เลอกิน บูส)
my love is the p*ssy juice
(มาย ลัฝ อีส เดอะ พี *ssy จู้ยซ)
my love can’t be refused
(มาย ลัฝ แค็นท บี รีฟิ๊วส)
my love is gettin’ my food
(มาย ลัฝ อีส เกดดิน มาย ฟู้ด)
my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)

My love began from love
(มาย ลัฝ บิแกน ฟรอม ลัฝ)
my love for an unknown grubby bum
(มาย ลัฝ ฟอร์ แอน อันโนน กรับบิ บัม)
my love for the baby s*ckin’ on his thumb
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ เบ๊บี้ เอส *ckin ออน ฮิส ทรั๊มบ์)
my love for the best set of buns
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ เบ๊สท์ เซ็ท อ็อฝ บัน)
my love for the feal of the drums
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ feal อ็อฝ เดอะ ดรัม)
my love for a b*tter knuckle hands
(มาย ลัฝ ฟอร์ รา บี *tter นักเคิล แฮนด์)
my love for the sweedes in the bad
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ sweedes ซิน เดอะ แบ้ด)
my love for the legs that I spin
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ เล้ก แดท ไอ สพิน)
my love for the fat mingy
(มาย ลัฝ ฟอร์ เดอะ แฟท มีนจิ)
my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
my love is my gross innerself
(มาย ลัฝ อีส มาย กรอสส innerself)
my love is my d*ck in my head
(มาย ลัฝ อีส มาย d*ck อิน มาย เฮด)
my love is my gross innerself
(มาย ลัฝ อีส มาย กรอสส innerself)
my love is my d*ck in my head
(มาย ลัฝ อีส มาย d*ck อิน มาย เฮด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Trilogy คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น