เนื้อเพลง Somebody’s Gotta Die คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

I’m sittin in the crib dreamin about Leer jets and coupes
(แอม ซิทดิน อิน เดอะ คริบ ดรีมมิน อะเบ๊าท เลีย เจ๊ต แซน คูเพ)
The way Salt shoops and how they sell records like Snoop
(เดอะ เวย์ ซ้อลท์ shoops แซน ฮาว เด เซลล์ เร๊คขอร์ด ไล๊ค ซนูพ)
Oops!
(อุ๊บสฺ !)
I’m interrupted by a doorbell
(แอม อินเทอร์รัพท บาย อะ ดอร์เบล)
3:52, who the hell
(3 : 52 , ฮู เดอะ เฮ็ลล)
Is this?
(อีส ดิส)
I gets up quick
(ไอ เก็ท อั๊พ ควิค)
Cocks my sh*t
(ค๊อค มาย ฌะ *ที)
Stop the dogs from barkin
(สท๊อพ เดอะ ด้อกก ฟรอม barkin)
Then proceed to walkin
(เด็น โพรซี๊ด ทู วอคกิน)
Its a face that I seen before
(อิทซ ซา เฟซ แดท ไอ ซีน บีฟอร์)
My n*gga Sing, we used to sling on the 16th floor
(มาย เอ็น *gga ซิง , วี ยู๊ส ทู ซลิง ออน เดอะ 16th ฟลอร์)
Check it
(เช็ค อิท)
I look deeper
(ไอ ลุ๊ค ดิพเพอ)
I see blood up on his sneakers
(ไอ ซี บลัด อั๊พ ออน ฮิส สนิกเกิด)
And his fist gripped a chrome four-fifth
(แอนด์ ฮิส ฟิซท กริพ อะ คโรม โฟ ฟิฟธ)
So I dip
(โซ ไอ ดิพ)
N*gga, is you creepin or speakin?
(เอ็น *gga , อีส ยู คลีพปิน ออ สปีกิน)
He tells me C-Rock just got hit up at the beacon
(ฮี เทลล มี ซี ร๊อค จั๊สท ก็อท ฮิท อั๊พ แอ็ท เดอะ บีคัน)
I opens up the door, pitiful
(ไอ โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ดอร์ , พีทอิฟุล)
Is he in critical?
(อีส ฮี อิน คริ๊ทิคอล)
Retaliation for this one won’t be minimal
(ริแทลิเอฌัน ฟอร์ ดิส วัน ว็อนท บี มินิมอล)
Cuz I’m a criminal
(คัซ แอม มา ครีมอิแน็ล)
Way before the rap sh*t
(เวย์ บีฟอร์ เดอะ แร็พ ฌะ *ที)
Bust the gat sh*t
(บัซท เดอะ แกท ฌะ *ที)
Puff won’t even know what happened,
(พัฟ ว็อนท อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น ,)
If it’s done smoothly
(อิ๊ฟ อิทซ ดัน ซมูฑลิ)
Silencers on the Uzi
(ไซเล็นเซอะ ออน ดิ uzi)
Stash in the hooptie
(สแตช อิน เดอะ hooptie)
My alibi, any cutie
(มาย อั๊ลไลไบ , เอ๊นี่ คิวดี)
With a booty that don’t f*ck the Pop
(วิธ อะ บูทิ แดท ด้อนท์ เอฟ *ck เดอะ พ็อพ)
Head spinnin, reminiscin bout my man C-Rock
(เฮด สปินนิน , reminiscin เบาท มาย แมน ซี ร๊อค)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

Somebody’s gotta die
(ซัมบอดี้ กอททะ ดาย)
If I got, you gotta go
(อิ๊ฟ ฟาย ก็อท , ยู กอททะ โก)
Somebody’s gotta die
(ซัมบอดี้ กอททะ ดาย)
Let the gunshots blow
(เล็ท เดอะ กันชอทพฺ โบลว์)
Somebody’s gotta die
(ซัมบอดี้ กอททะ ดาย)
Nobody gotta know
(โนบอดี้ กอททะ โนว์)
That I killed yo ass in the mist, kid
(แดท ไอ คิลล์ โย อาซ ซิน เดอะ มิซท , คิด)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Fillin clips he explained our situation
(ฟิลลิน คลิพ ฮี เอ็กซเพลน เอ๊า ซิ๊ทูเอชั่น)
Precisely, so we know exactly what we facin
(พริไซซลิ , โซ วี โนว์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท วี facin)
Some kid named Jason
(ซัม คิด เนม เจสัน)
In a highway station, raggin
(อิน อะ ไฮฮเวย์ สเทชั่น , แลคกิน)
Was braggin
(วอส แบรกกิน)
About how much loot and crack he stackin
(อะเบ๊าท ฮาว มัช ลูท แอนด์ แคร๊ค ฮี สทาคกิน)
Rock had a grip so they formed up a clique
(ร๊อค แฮ็ด อะ กริพ โซ เด ฟอร์ม อั๊พ อะ คลีค)
Small crew
(สมอลล์ ครู)
‘Round the time I was locked up with you
(ราวนด เดอะ ไทม์ ไอ วอส ล๊อค อั๊พ วิธ ยู)
True indeed
(ทรู อินดี๊ด)
But yo n*gga let me proceed
(บั๊ท โย เอ็น *gga เล็ท มี โพรซี๊ด)
Don’t fill them clips too high
(ด้อนท์ ฟิลล เด็ม คลิพ ทู ไฮฮ)
Give them bullets room to breathe
(กี๊ฝ เด็ม บัลเล่ รูม ทู บรีฑ)
Damn where was I?
(แดมนํ แวร์ วอส ซาย)
Yeah
(เย่)
One night in town
(วัน ไน๊ท อิน ทาวน์)
Blew the f*ck up
(บลู เดอะ เอฟ *ck อั๊พ)
D-Rock went home
(ดี ร๊อค เว็นท โฮม)
And Jay got stuck the f*ck up
(แอนด์ เจ ก็อท ซทัค เดอะ เอฟ *ck อั๊พ)
Hit ’em twice
(ฮิท เอ็ม ทไวซ)
Got ’em right for the virgin white
(ก็อท เอ็ม ไร๊ท ฟอร์ เดอะ เฝ๊อร์จิ้น ไว๊ท)
Pistol whipped his kids
(พิ๊สท่อล วิพชฺ ฮิส คิด)
And taped up his wife
(แอนด์ แท็พ อั๊พ ฮิส ไว๊ฟ)
He said ” Yo Rock, set em up ” , no question
(ฮี เซ็ด ” โย ร๊อค , เซ็ท เอ็ม อั๊พ ” , โน เคว๊สชั่น)
Wet em up no less
(เว๊ท เอ็ม อั๊พ โน เลซ)
Than 50 shots in his direction
(แฑ็น 50 ฌ็อท ซิน ฮิส ดิเรคฌัน)
How many shots?
(ฮาว เมนอิ ฌ็อท)
Man n*gga, I seen mad holes
(แมน เอ็น *gga , ไอ ซีน แม้ด โฮล)
What kinda gats?
(ว๊อท กินดา แกท)
Hitch links, Cocks, and Calicoles
(ฮิช ลิ๊งค , ค๊อค , แอนด์ Calicoles)
But f*ck that
(บั๊ท เอฟ *ck แดท)
I know where all them n*ggas rest at
(ไอ โนว์ แวร์ ออล เด็ม เอ็น *ggas เรสท แอ็ท)
In the buildin hustlin
(อิน เดอะ เบลดิน ฮัสลิน)
And they don’t be strapped
(แอนด์ เด ด้อนท์ บี สแตปชฺ)
Supreme in black
(ซูพรีม อิน แบล๊ค)
Is downstairs, the engine runnin
(อีส ดาวสแตร์สฺ , ดิ เอ๊นจิ้น รูนนิน)
Find a bag to put the guns in
(ไฟนด์ อะ แบ๊ก ทู พุท เดอะ กัน ซิน)
And c’mon if yo comin
(แอนด์ ซีมอน อิ๊ฟ โย คัมอิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])
Exchanged hugs and pounds before the throw down
(เอ็กซเช้งจ ฮัก แซน เพานด บีฟอร์ เดอะ โธรว์ เดาน)
How its gonna go down
(ฮาว อิทซ กอนนะ โก เดาน)
Lay these n*ggas low-down
(เลย์ ฑิส เอ็น *ggas โลว เดาน)
Slow down
(สโลว์ เดาน)
F*ck all that plannin sh*t
(เอฟ *ck ออล แดท เพลนนิน ฌะ *ที)
Run up in they cribs
(รัน อั๊พ อิน เด คริบ)
And make em catch the man n sh*t
(แอนด์ เม้ค เอ็ม แค็ทช เดอะ แมน เอ็น ฌะ *ที)
See n*ggas like you do ten year bids
(ซี เอ็น *ggas ไล๊ค ยู ดู เท็น เยียร์ บิด)
Miss the n*ggas they want
(มิซ เดอะ เอ็น *ggas เด ว้อนท)
And murder innocent kids
(แอนด์ เม๊อร์เด้อร์ อิ๊นโนเซ้นท คิด)
Not I
(น็อท ไอ)
One n*ggas in my eye
(วัน เอ็น *ggas ซิน มาย อาย)
That’s Jason
(แด้ท เจสัน)
Ain’t no slugs gonna be wasted
(เอน โน ซลัก กอนนะ บี ว็อซท)
Revenge I’m tastin at the tip of my lips
(รีเฝ้นจ แอม เทสติน แอ็ท เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ลิพ)
I can’t wait to feel my clip in his hips
(ไอ แค็นท เว้ท ทู ฟีล มาย คลิพ อิน ฮิส ฮิพ)
Pass the chocolate
(เพซ เดอะ ชอคโอะลิท)
Thai
(ไท)
Sing ain’t lie
(ซิง เอน ไล)
There’s Jason with his back to me
(แดร์ เจสัน วิธ ฮิส แบ็ค ทู มี)
Talkin to his faculty
(ทอคกิ่น ทู ฮิส แฟ๊คัลที่)
I start to get a funny feelins
(ไอ สท๊าร์ท ทู เก็ท ดา ฟันนิ ฟีลิน)
Put the mask on in case his n*ggas start squealin
(พุท เดอะ แมสค ออน อิน เค๊ส ฮิส เอ็น *ggas สท๊าร์ท สควีเลน)
Scream his name out
(สครีม ฮิส เนม เอ๊าท)
Squeeze six knuckles shorter
(สควี๊ซ ซิกซ์ นักเคิล ชอเดอ)
N*gga turned around holdin his daughter
(เอ็น *gga เทิร์น อะราวนฺดฺ โฮดดิน ฮิส ด๊อเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody’s Gotta Die คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น