เนื้อเพลง Stab Me Please คำอ่านไทย Independent Sheep

I walk around in a daze
(ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ อิน อะ เดส)
I am so amazed
(ไอ แอ็ม โซ อะแม๊ซฺ)
And I just can’t believe it.
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
Those who I called friends
(โฑส ฮู ไอ คอลลํ เฟรน)
Seem to be the ones in the end
(ซีม ทู บี ดิ วัน ซิน ดิ เอ็นด)
Who’ve been f*cking me up from the start.
(โอฝ บีน เอฟ *คิง มี อั๊พ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Hard to see an attack
(ฮาร์ด ทู ซี แอน แอทแท๊ค)
When it occurs behind your back
(เว็น หนิด อ๊อคเค่อร์ บีฮายน์ ยุร แบ็ค)
And they stab me, stab me again.
(แอนด์ เด ซแท็บ มี , ซแท็บ มี อะเกน)

Stab me, please,
(ซแท็บ มี , พลีซ ,)
Please, stab me.
(พลีซ , ซแท็บ มี)
My back can take it [you should know]
(มาย แบ็ค แคน เท้ค อิท [ ยู เชิด โนว์ ])
Stab my back again,
(ซแท็บ มาย แบ็ค อะเกน ,)
Stab me please
(ซแท็บ มี พลีซ)

All this time I trusted you
(ออล ดิส ไทม์ ไอ ทรัสท ยู)
And I belived in you
(แอนด์ ดาย บิวลีฝ อิน ยู)
You are nothing but the same
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เดอะ เซม)
You think this is just a game.
(ยู ทริ๊งค ดิส ซิส จั๊สท ดา เกม)
This makes no difference to you
(ดิส เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ทู ยู)
How is this different from truth?
(ฮาว อีส ดิส ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ทรู๊ธ)
You were never real all along
(ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ เรียล ออล อะลอง)
You can’t see that this is wrong.
(ยู แค็นท ซี แดท ดิส ซิส รอง)

Can’t be up front
(แค็นท บี อั๊พ ฟร๊อนท)
When all your ways are backward.
(เว็น ออล ยุร เวย์ แซร์ แบคเวิด)
Can’t be true
(แค็นท บี ทรู)
When all you know are lies.
(เว็น ออล ยู โนว์ อาร์ ไล)
Can’t be faithful
(แค็นท บี เฟธฟุล)
When all you know is to cheat.
(เว็น ออล ยู โนว์ อีส ทู ชี๊ท)
Can’t be loving
(แค็นท บี ลัฝอิง)
When all you know is hate.
(เว็น ออล ยู โนว์ อีส เฮท)

Stab me, please,
(ซแท็บ มี , พลีซ ,)
Please, stab me.
(พลีซ , ซแท็บ มี)
My back can take it [you should know]
(มาย แบ็ค แคน เท้ค อิท [ ยู เชิด โนว์ ])
Stab my back again,
(ซแท็บ มาย แบ็ค อะเกน ,)
Stab me please
(ซแท็บ มี พลีซ)

All this time I trusted you
(ออล ดิส ไทม์ ไอ ทรัสท ยู)
And I believed in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)
You are nothing but the same
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เดอะ เซม)
You think this is just a game.
(ยู ทริ๊งค ดิส ซิส จั๊สท ดา เกม)
This makes no difference to you
(ดิส เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ทู ยู)
How is this different from truth?
(ฮาว อีส ดิส ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ทรู๊ธ)
You were never real all along
(ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ เรียล ออล อะลอง)
You can’t see that this is wrong.
(ยู แค็นท ซี แดท ดิส ซิส รอง)

Can’t be up front
(แค็นท บี อั๊พ ฟร๊อนท)
When all your ways are backward.
(เว็น ออล ยุร เวย์ แซร์ แบคเวิด)
Can’t be true
(แค็นท บี ทรู)
When all you know are lies.
(เว็น ออล ยู โนว์ อาร์ ไล)
Can’t be faithful
(แค็นท บี เฟธฟุล)
When all you know is to cheat.
(เว็น ออล ยู โนว์ อีส ทู ชี๊ท)
Can’t be loving
(แค็นท บี ลัฝอิง)
When all you know is hate.
(เว็น ออล ยู โนว์ อีส เฮท)

All this time I trusted you
(ออล ดิส ไทม์ ไอ ทรัสท ยู)
And I believed in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)
You are nothing but the same
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เดอะ เซม)
You think this is just a game.
(ยู ทริ๊งค ดิส ซิส จั๊สท ดา เกม)
This makes no difference to you
(ดิส เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ทู ยู)
How is this different from truth?
(ฮาว อีส ดิส ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ทรู๊ธ)
You were never real all along
(ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ เรียล ออล อะลอง)
You can’t see you’re wrong.
(ยู แค็นท ซี ยัวร์ รอง)
You’re wrong.
(ยัวร์ รอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stab Me Please คำอ่านไทย Independent Sheep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น