เนื้อเพลง All Good People คำอ่านไทย Nerina Pallot

Hey was there something that you wanted to say?
(เฮ วอส แดร์ ซัมติง แดท ยู ว้อนท ทู เซย์)
I don’t know what to do when you look that way,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู เว็น ยู ลุ๊ค แดท เวย์ ,)
Cigarettes and tequila at 6,
(ซิกะเรท แซน ทีกคิวล่า แอ็ท 6 ,)
And the sung oing down on our life as it is,
(แอนด์ เดอะ ซัง oings เดาน ออน เอ๊า ไล๊ฟ แอส ซิท อีส ,)
In the blue light oh, your face, it looks…so…pale,
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท โอ , ยุร เฟซ , อิท ลุ๊ค โซ เพล ,)
In the blue light, I can tell what you’re going to say.
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท , ไอ แคน เทลล ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง ทู เซย์)

But all good people have a sense of themselves,
(บั๊ท ดอร์ กู๊ด พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ อะ เซ้นส อ็อฝ เฑ็มเซลฝส ,)
They never worry, they know what tomorrow will bring,
(เด เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ , เด โนว์ ว๊อท ทูม๊อโร่ว วิล บริง ,)
And all good people the world is ok,
(แอนด์ ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล เดอะ เวิลด อีส โอเค ,)
Why should we worry, when we can do anything?
(วาย เชิด วี ว๊อร์รี่ , เว็น วี แคน ดู เอนอิธิง)

I heard that story, how you never went back,
(ไอ เฮิด แดท สท๊อรี่ , ฮาว ยู เน๊เฝ่อร์ เว็นท แบ็ค ,)
What your mouth will not say, your eyes do for you…
(ว๊อท ยุร เม๊าธ วิล น็อท เซย์ , ยุร อาย ดู ฟอร์ ยู)
A paper flower, and her pill in your drawer,
(อะ เพ๊เพ่อร์ ฟล๊าวเว่อร์ , แอนด์ เฮอ พิลล์ อิน ยุร ดรอเออะ ,)
And her ghost at the bar drinks tequila too,
(แอนด์ เฮอ โก๊สท แอ็ท เดอะ บาร์ ดริ๊งค ทีกคิวล่า ทู ,)
In the blue light, could we put this one to bed?
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท , เคิด วี พุท ดิส วัน ทู เบ๊ด)
In the blue light, will you think of me instead?
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท , วิล ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี อินสเท๊ด)

‘Cause all good people have a sense of themselves,
(ค๊อส ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ อะ เซ้นส อ็อฝ เฑ็มเซลฝส ,)
They never worry, they know what tomorrow will bring,
(เด เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ , เด โนว์ ว๊อท ทูม๊อโร่ว วิล บริง ,)
And all good people know the world is ok,
(แอนด์ ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล โนว์ เดอะ เวิลด อีส โอเค ,)
Why should we worry, when we can do anything?
(วาย เชิด วี ว๊อร์รี่ , เว็น วี แคน ดู เอนอิธิง)

In the blue light, could we put this one to bed?
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท , เคิด วี พุท ดิส วัน ทู เบ๊ด)
In the blue light, will you think of me instead?
(อิน เดอะ บลู ไล๊ท , วิล ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี อินสเท๊ด)

‘Cause all good people have a sense of themselves,
(ค๊อส ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ อะ เซ้นส อ็อฝ เฑ็มเซลฝส ,)
They never worry, they know what tomorrow will bring,
(เด เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ , เด โนว์ ว๊อท ทูม๊อโร่ว วิล บริง ,)
And all good people know the world is ok,
(แอนด์ ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล โนว์ เดอะ เวิลด อีส โอเค ,)
Why should we worry, when we can do anything?
(วาย เชิด วี ว๊อร์รี่ , เว็น วี แคน ดู เอนอิธิง)
All good people, all good people know good people.
(ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล , ออล กู๊ด พี๊เพิ่ล โนว์ กู๊ด พี๊เพิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Good People คำอ่านไทย Nerina Pallot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น