เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Sevendust

from ” Scream 3 ” soundtrack
(ฟรอม ” สครีม 3 ” ซาวแทร็ค)

You Hate my face, but now I look you’re gonna change me
(ยู เฮท มาย เฟซ , บั๊ท นาว ไอ ลุ๊ค ยัวร์ กอนนะ เช้งจํ มี)
A lashing from your tongue and now you’re gonna scorn me.
(อะ แลฌอิง ฟรอม ยุร ทั๊ง แอนด์ นาว ยัวร์ กอนนะ ซคอน มี)
You Taste my blood, my cut my skin, and now you want me.
(ยู เท๊ซท มาย บลัด , มาย คัท มาย สกิน , แอนด์ นาว ยู ว้อนท มี)
You hate my face, but now I look I think you changed me.
(ยู เฮท มาย เฟซ , บั๊ท นาว ไอ ลุ๊ค ไอ ทริ๊งค ยู เช้งจํ มี)

[Balls that pokken are whip lashed
([ บอล แดท pokken อาร์ ฮวิพ แล็ฌ)
Easily pokken within one ply]
(อีสอิลิ pokken วิธอิน วัน พลาย ])

Release Me
(รีลี๊ส มี)
Release Me
(รีลี๊ส มี)

My Time to fall
(มาย ไทม์ ทู ฟอลล์)
My face lays down the ground where I once walked
(มาย เฟซ เลย์ เดาน เดอะ กราวนด์ แวร์ ไอ วั๊นซ ว๊อล์ค)
No time to fall
(โน ไทม์ ทู ฟอลล์)

My massive shield, my beating till, you try and fleck me
(มาย แมซซิฝ ชีลด , มาย บืดิงสฺ ทิลล์ , ยู ธราย แอนด์ ฟเล็ค มี)
Cry with shame my eyes are scorn and then you dump me
(คราย วิธ เชม มาย อาย แซร์ ซคอน แอนด์ เด็น ยู ดั๊มพ มี)

[Easily bitten within one ply]
([ อีสอิลิ บีททน วิธอิน วัน พลาย ])

Release Me
(รีลี๊ส มี)
Release Me
(รีลี๊ส มี)

My Time to fall
(มาย ไทม์ ทู ฟอลล์)
My face lays down the ground where I once walked
(มาย เฟซ เลย์ เดาน เดอะ กราวนด์ แวร์ ไอ วั๊นซ ว๊อล์ค)
No time to fall
(โน ไทม์ ทู ฟอลล์)
My faith lays down the ground where I’ve been lost
(มาย เฟท เลย์ เดาน เดอะ กราวนด์ แวร์ แอฝ บีน ล็อซท)

[FALL]
([ ฟอลล์ ])
I stare at my life again
(ไอ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน)
I’m
(แอม)
I’m scared of my life again
(แอม ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Scared of my life again]
([ ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน ])
I
(ไอ)
I stare at my life again
(ไอ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Stare at my life again]
([ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน ])
I’m
(แอม)
I’m scared of my life again
(แอม ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)

My Time to fall
(มาย ไทม์ ทู ฟอลล์)
My face lays down the ground that I once walked
(มาย เฟซ เลย์ เดาน เดอะ กราวนด์ แดท ไอ วั๊นซ ว๊อล์ค)
My time to fall
(มาย ไทม์ ทู ฟอลล์)
My faith lays down the ground where I’ve been lost
(มาย เฟท เลย์ เดาน เดอะ กราวนด์ แวร์ แอฝ บีน ล็อซท)
My Time to fall
(มาย ไทม์ ทู ฟอลล์)
My Fame lays down
(มาย เฟม เลย์ เดาน)
No Time at all
(โน ไทม์ แอ็ท ดอร์)

[FALL]
([ ฟอลล์ ])
I stare at my life again
(ไอ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน)
I’m
(แอม)
I’m scared of my life again
(แอม ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Scared of my life again]
([ ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน ])
I I I’m
(ไอ ไอ แอม)
I’m scared of my life again
(แอม ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Scared of my life again]
([ ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน ])
I’m
(แอม)
I’m scared of my life again
(แอม ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Scared of my life again]
([ ซคา อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน ])
I I I
(ไอ ไอ ไอ)
I stare at my life again
(ไอ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน)
[Stare at my life again]
([ สแทร์ แอ็ท มาย ไล๊ฟ อะเกน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Sevendust

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น