เนื้อเพลง Advert คำอ่านไทย Blur

[AD LIB FROM THE SHOPPING CHANNEL]
([ แอ็ด LIB ฟรอม เดอะ ชอปปิ้ง แช๊นเนล ])

IT’S SIX O’CLOCK ON THE DOT AND I’M HALF WAY HOME
(อิทซ ซิกซ์ โอคล็อก ออน เดอะ ดอท แอนด์ แอม ฮาล์ฟ เวย์ โฮม)
I FEEL FOUL MOUTHED AS I STAND AN WAIT FOR THE UNDERGROUND
(ไอ ฟีล เฟาล เม๊าธ แอส ซาย สแทนด์ แอน เว้ท ฟอร์ ดิ อันเดิกเรานด)
AND A NERVOUS DISPOSITION DOES’NT AGREE WITH THIS
(แอนด์ อะ เนอฝัซ ดิซโพะสีฌอัน ดัสอินท อะกรี วิธ ดิส)
I NEED SOMETHING TO REMIND ME THAT THERE IS SOMETHING ELSE
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู รีไมนด์ มี แดท แดร์ อีส ซัมติง เอ๊ลส)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
YOU NEED A HOLIDAY SOMEWHERE IN THE SUN
(ยู นี๊ด อะ ฮอลอิเด ซัมแวร์ อิน เดอะ ซัน)
WITH ALL THE PEOPLE WHO ARE WAITING THERE NEVER SEEMS TO BE ONE
(วิธ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ เวททิง แดร์ เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู บี วัน)
SAY SOMETHING, SAY SOMETHING ELSE
(เซย์ ซัมติง , เซย์ ซัมติง เอ๊ลส)

ADVERTISMENTS ARE HERE FOR RAPID PERSUASION
(ADVERTISMENTs แซร์ เฮียร ฟอร์ เร๊ผิด เพิซเวฉัน)
IF YOU STARE TOO LONG YOU LOOSE YOUR APPETITE
(อิ๊ฟ ยู สแทร์ ทู ลอง ยู ลู้ส ยุร แอ๊พเพไท้ท)
A NERVOUS DISPOSITION DOESN’T AGREE WITH THIS
(อะ เนอฝัซ ดิซโพะสีฌอัน ดัสอินท อะกรี วิธ ดิส)
YOU NEED FAST RELIEF FROM ACHES AND STOMACH PAINS
(ยู นี๊ด ฟาสท ริลีฟ ฟรอม เอช แซน สโท๊มัช เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Advert คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น