เนื้อเพลง Big Girl คำอ่านไทย Ghostface Killah

Every girl that’s guilty of waiting so long sometime…
(เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล แด้ท กีลทิ อ็อฝ เวททิง โซ ลอง ซัมไทม์)
So it seems like it doesn’t make sense…
(โซ อิท ซีม ไล๊ค อิท ดัสอินท เม้ค เซ้นส)

[Female singing with laughing in the background]
([ ฟี๊เมล ซิงกิง วิธ ลาฟอิง อิน เดอะ แบ็คกราว ])

[sniffing]
([ สนิฟฟิ้ง ])
Yea, it was them cute pretty b*tches that was smelling like coke
(เย , อิท วอส เด็ม คยูท พริ๊ทที่ บี *tches แดท วอส สเมลลิง ไล๊ค โคค)
They kept going [egh egh] like they had sh*t in they throats
(เด เค็พท โกอิ้ง [ egh egh ] ไล๊ค เด แฮ็ด ฌะ *ที อิน เด โธร๊ท)
They had stacks on the tables, cables
(เด แฮ็ด ซแท็ค ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , เค๊เบิ้ล)
I had to say it was like early May a few days ’til my birthday date, baby date
(ไอ แฮ็ด ทู เซย์ อิท วอส ไล๊ค เอ๊อรํลี่ เมย์ อะ ฟิว เดย์ ทิล มาย เบริ์ดเดย์ เดท , เบ๊บี้ เดท)
I’ll play to the s*cker DJ, lookin’ like Enrique
(แอล เพลย์ ทู เดอะ เอส *cker ดีเจ , ลุคกิน ไล๊ค เอนรีเค)
Told him to throw in that Supreme Cliee-ente
(โทลด ฮิม ทู โธรว์ อิน แดท ซูพรีม Cliee ente)
He said just gave a nod with a thumbs up wink
(ฮี เซ็ด จั๊สท เกฝ อะ น็อด วิธ อะ ทรั๊มบ์ อั๊พ วิงค)
I just put down my dollar bill, took off my mink
(ไอ จั๊สท พุท เดาน มาย ดอลเลอะ บิลล์ , ทุค ออฟฟ มาย มิงค)
Bartenders know me big spenders, gave us those monster drinks
(บาร์เทนเดอร์ โนว์ มี บิ๊ก spenders , เกฝ อัซ โฑส ม๊อนสเท่อร์ ดริ๊งค)
Sent us lobsters and cigars that stink
(เซ็นท อัซ ลอบซเทอะ แซน ซิกา แดท ซทิงค)
Playing them oldie but goodie classics, them honies had fat asses
(พเลนิ่ง เด็ม โอดี บั๊ท goodie คแลซซิแค็ล , เด็ม ฮันนีสฺ แฮ็ด แฟท แอซเซซ)
Noses runnin’ from the raw, they hid behind they glasses
(โน้ส รูนนิน ฟรอม เดอะ รอว์ , เด ฮิด บีฮายน์ เด กลาซซิส)
Toney with the Montana, I came to play
(Toney วิธ เดอะ มอนเทนา , ไอ เคม ทู เพลย์)
With my long fingernail, yo honey you should pass that yay
(วิธ มาย ลอง fingernail , โย ฮั๊นนี่ ยู เชิด เพซ แดท เย่)
Let me see what color you got boo, I got that beige
(เล็ท มี ซี ว๊อท คัลเออะ ยู ก็อท บู , ไอ ก็อท แดท เบฉ)
I see y’all from the perihperals? ladies far right from the stage
(ไอ ซี ยอล ฟรอม เดอะ perihperals เลดิส ฟาร์ ไร๊ท ฟรอม เดอะ สเท๊จ)
I’m thirty-three, I look twenty-six with big furs on
(แอม เธอทิ ทรี , ไอ ลุ๊ค ทเว้นที่ ซิกซ์ วิธ บิ๊ก เฟอร์ ออน)
What y’all inherent the Santa Maria? Y’all money that long?
(ว๊อท ยอล อินเฮ๊อเร้นท เดอะ แซนดา มาเรีย ยอล มั๊นนี่ แดท ลอง)
Your father must have fell back when y’all started f*cking
(ยุร ฟ๊าเท่อร มัสท์ แฮ็ฝ เฟ็ล แบ็ค เว็น ยอล สท๊าร์ท เอฟ *คิง)
You asked me what I think about dude? I say f*ck him
(ยู อาสคฺ มี ว๊อท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดยูด ไอ เซย์ เอฟ *ck ฮิม)
And this one b*tch called me Fat Albert
(แอนด์ ดิส วัน บี *tch คอลลํ มี แฟท แอลเบิท)
The way my pockets had the mumps you know that Ghost is ’bout it
(เดอะ เวย์ มาย พ๊อคเค่ท แฮ็ด เดอะ มัมพ ยู โนว์ แดท โก๊สท อีส เบาท ดิธ)
Then I asked these young ladies do they buff helmets
(เด็น นาย อาสคฺ ฑิส ยัง เลดิส ดู เด บัฟ เฮ๊ลเหม็ท)
They said f*ck you, took a sniff and then they didn’t tell me
(เด เซ็ด เอฟ *ck ยู , ทุค กา ซนิฟ แอนด์ เด็น เด ดิ๊นอิน เทลล มี)
Just because you left home, this is Tone…Yo you see I flip stones
(จั๊สท บิคอส ยู เล๊ฟท โฮม , ดิส ซิส โทน โย ยู ซี ไอ ฟลิพ สโทน)
Birthstone, you ain’t grown f*ck around and get boned
(Birthstone , ยู เอน กโรน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท บ็อง)
Peerage pretty young ladies lost at six, Gucci kicks
(เพียริจ พริ๊ทที่ ยัง เลดิส ล็อซท แอ็ท ซิกซ์ , กู๊ซชี่ คิ๊ค)
And they picky when it come to they d*ck
(แอนด์ เด พิคกี้ เว็น หนิด คัม ทู เด d*ck)
If y’all ladies was all mine I’d teach you well
(อิ๊ฟ ยอล เลดิส วอส ซอร์ ไมน์ อาย ที๊ช ยู เวลล)
Free tales, sweet smells, slee? well hear bells
(ฟรี เทล , สวี้ท สเมลล์ , slee เวลล เฮียร เบลล์)
Before you sleep read your books like it was mah fanmail
(บีฟอร์ ยู สลี๊พ รี๊ด ยุร บุ๊ค ไล๊ค อิท วอส mah fanmail)
And when you wake ? you woman the whole world can tell
(แอนด์ เว็น ยู เว้ค ยู วู๊แม่น เดอะ โฮล เวิลด แคน เทลล)
Word life, put you to school when the clubs’ll stop
(เวิร์ด ไล๊ฟ , พุท ยู ทู สคูล เว็น เดอะ clubsll สท๊อพ)
College girl, pay for your books at 200 a pop
(ค๊อลลิจ เกิร์ล , เพย์ ฟอร์ ยุร บุ๊ค แอ็ท 200 อะ พ็อพ)
And all I ask in life’s for you to be careful
(แอนด์ ออล ไอ อาสคฺ อิน ไล๊ฟ ฟอร์ ยู ทู บี แค๊ร์ฟูล)
Stay focused, take care of your health
(สเทย์ โฟ๊คัส , เท้ค แคร์ อ็อฝ ยุร เฮ็ลธ)
Have kids and marry a prince
(แฮ็ฝ คิด แซน แม๊ร์รี่ อะ พริ๊นซ์)
Good luck and happiness
(กู๊ด ลัค แอนด์ แฮพพิเน็ซ)
And no longer shut yourself in, taste the pain, the sorrow
(แอนด์ โน ลองเงอ ชั๊ท ยุรเซลฟ อิน , เท๊ซท เดอะ เพน , เดอะ ซ๊อโร่ว)
The sun’ll shine and still come out tomorrow
(เดอะ sunll ไชน์ แอนด์ สทิลล คัม เอ๊าท ทูม๊อโร่ว)
And maybe be a secretary, business woman, 5th Ave., or run a library
(แอนด์ เมบี บี อะ เซ๊คเคร็ททารี่ , บีสเน็ซ วู๊แม่น , 5th อาเฝ , ออ รัน อะ ไล๊บรารี่)
You got the right conversation, education, and looks
(ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท คอนเฝอะเซฌัน , เอดยุเคฌัน , แอนด์ ลุ๊ค)
With the right intelligence to stay away from them crooks
(วิธ เดอะ ไร๊ท อินเทลลิเจ็นซ ทู สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เด็ม ครุค)
Baby get on your feet, be an accountant, doctor, lawyer or nurses’s aid
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ยุร ฟีท , บี แอน แอ็คเคานแท็นท , ด๊อคเท่อร์ , ล๊อเย่อร์ ออ nursess เอด)
Computer wizard, you about to get paid…
(ค็อมพยูทเออะ วิซ๊าร์ด , ยู อะเบ๊าท ทู เก็ท เพลด)

[Outro, over background singing]
([ เอ๊าโต , โอ๊เฝ่อร แบ็คกราว ซิงกิง ])

Yea…
(เย)
You know I just met y’all
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท เม็ท ยอล)
And I love y’all already and all that
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยอล ออลเร๊ดี้ แอนด์ ออล แดท)
But I gotta get off that nose candy
(บั๊ท ไอ กอททะ เก็ท ออฟฟ แดท โน้ส แค๊นดี้)
To make it in life and all that sh*t…
(ทู เม้ค อิท อิน ไล๊ฟ แอนด์ ออล แดท ฌะ *ที)
That’s why I’m here
(แด้ท วาย แอม เฮียร)
I’m like a father figure and all that sh*t
(แอม ไล๊ค เก ฟ๊าเท่อร ฟิ๊กเก้อร แอนด์ ออล แดท ฌะ *ที)
I let y’all get high, and that’s all you’re going to do but…
(ไอ เล็ท ยอล เก็ท ไฮฮ , แอนด์ แด้ท ซอร์ ยัวร์ โกอิ้ง ทู ดู บั๊ท)
YaknawhaI’msayin?
(YaknawhaImsayin)
Cuz I drop jewels all over the place
(คัซ ไอ ดรอพ จิ๊วเอ็ล ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เพลส)
Y’all too pretty for that…
(ยอล ทู พริ๊ทที่ ฟอร์ แดท)
Some of y’all nose hairs is burnt
(ซัม อ็อฝ ยอล โน้ส แฮร์ ซิส เบินท)
I just want you to snap out of it
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู ซแน็พ เอ๊าท อ็อฝ อิท)
You know why…cause youse a…
(ยู โนว์ วาย ค๊อส ยูซ อะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girl คำอ่านไทย Ghostface Killah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น