เนื้อเพลง Sorry I’m Away So Much คำอ่านไทย Xzibit feat DJ Quik, Suga Free

[Xzibit talking]
([ Xzibit ทอคอิง ])
Come here Tre, what’s up son, come on
(คัม เฮียร Tre , ว๊อท อั๊พ ซัน , คัมมอน)
To whom it may concern, yeah, listen
(ทู ฮูม อิท เมย์ คอนเซิร์น , เย่ , ลิ๊สซึ่น)
Sorry I’m away so much, yeah, yeah
(ซ๊อรี่ แอม อะเวย์ โซ มัช , เย่ , เย่)
All the sons, daughters, penitentary n*ggas, yeah, feel me
(ออล เดอะ ซัน , ด๊อเท่อร์ , penitentary เอ็น *ggas , เย่ , ฟีล มี)
Uh, sorry I’m away so much, yeah
(อา , ซ๊อรี่ แอม อะเวย์ โซ มัช , เย่)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
My son was born about four and a half years ago
(มาย ซัน วอส บอน อะเบ๊าท โฟ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ เยียร์ อะโก)
Nothin protected him, amazin how fast they grow
(นอทติน โพรเท๊คท ฮิม , อเมซิน ฮาว ฟาสท เด โกรว์)
I came to know about his likes and his dislikes, yeah
(ไอ เคม ทู โนว์ อะเบ๊าท ฮิส ไล๊ค แซน ฮิส ดิซไลค , เย่)
Video games, taught him how to ride his first bike
(ฝีดอิโอ เกม , ทอท ฮิม ฮาว ทู ไรด์ ฮิส เฟิร์สท ไบค)
This is the life my little n*gga, I see you gettin all upset
(ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ มาย ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga , ไอ ซี ยู เกดดิน ออล อั๊พเซ็ท)
When I leave the house, poutin, let me tell you about
(เว็น นาย ลี๊ฝ เดอะ เฮ้าส , poutin , เล็ท มี เทลล ยู อะเบ๊าท)
Tryna make it in this world and provide for you
(ทายนา เม้ค อิท อิน ดิส เวิลด แอนด์ โพรไฝด ฟอร์ ยู)
‘Cause on them overseat plane rides I miss you too
(ค๊อส ออน เด็ม overseat เพลน ไรด์ ซาย มิซ ยู ทู)
Never knew that I would have to be away so much
(เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ ทู บี อะเวย์ โซ มัช)
Five thousand dollar phone bills keepin in touch
(ไฟฝ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ โฟน บิลล์ คริพปิน อิน ทั๊ช)
We Starskey and Hutch, yeah, we partners for life, yeah
(วี Starskey แอนด์ ฮัช , เย่ , วี พาร์ทเน่อร์ ฟอร์ ไล๊ฟ , เย่)
I rock mics, so I’m sorry when I hug you if I squeeze too tight
(ไอ ร๊อค ไมคะ , โซ แอม ซ๊อรี่ เว็น นาย ฮัก ยู อิ๊ฟ ฟาย สควี๊ซ ทู ไท๊ท)
Long nights in the studio take me away
(ลอง ไน๊ท ซิน เดอะ ซทยูดิโอ เท้ค มี อะเวย์)
Gettin mad ’cause I’m tired and you want me to play
(เกดดิน แม้ด ค๊อส แอม ไทร์ แอนด์ ยู ว้อนท มี ทู เพลย์)
Money can’t replace time, I’m just tryna get you outta the fine relyin
(มั๊นนี่ แค็นท รีเพลส ไทม์ , แอม จั๊สท ทายนา เก็ท ยู เอ๊าตา เดอะ ไฟน relyin)
And expand your mind my lil’ ni’, yeah
(แอนด์ เอ็กสแพนด ยุร ไมนด์ มาย ลิล ni , เย่)
Yeah, c’mon
(เย่ , ซีมอน)

[Chorus-X]
([ ค๊อรัส เอ๊กซฺ ])
Look, sorry I’m away so much
(ลุ๊ค , ซ๊อรี่ แอม อะเวย์ โซ มัช)
Understand me, yeah
(อั๊นเด้อรสแทนด มี , เย่)
It’s for you, hah, yeah [you, and you, and you]
(อิทซ ฟอร์ ยู , ฮ๊า , เย่ [ ยู , แอนด์ ยู , แอนด์ ยู ])
C’mon, look, sorry I’m away so much
(ซีมอน , ลุ๊ค , ซ๊อรี่ แอม อะเวย์ โซ มัช)
Huh, we keep it gangsta
(ฮู , วี คี๊พ อิท แก๊งซดา)
Look
(ลุ๊ค)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
I got a brother locked down, he be out in a couple
(ไอ ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ ล๊อค เดาน , ฮี บี เอ๊าท อิน อะ คั๊พเพิ่ล)
Knuckle for knuckle, a veteran and nothin but muscle
(นักเคิล ฟอร์ นักเคิล , อะ เฝ๊ทเทอรัน แอนด์ นอทติน บั๊ท มั๊สเคิ่ล)
Now broadcastin live from behind the wall
(นาว broadcastin ไล้ฝ ฟรอม บีฮายน์ เดอะ วอลล์)
Stayin tight through long kites and telephone calls
(สเตยิน ไท๊ท ทรู ลอง ไคท แซน เท๊ลเลโฟน คอลลํ)
Gettin hype when you see your brother on T.V.
(เกดดิน เฮฝ เว็น ยู ซี ยุร บร๊าเท่อรํ ออน ที วี)
Can’t wait for your release so you can roll with me
(แค็นท เว้ท ฟอร์ ยุร รีลี๊ส โซ ยู แคน โรลล วิธ มี)
Arrange everything exactly how it’s supposed to be
(อะเร๊นจ์ เอ๊วี่ติง เอ็กแสคทลิ ฮาว อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี)
For right now here’s a thousand, J, stay lo-key
(ฟอร์ ไร๊ท นาว เฮียร ซา เธ๊าซั่นด , เจ , สเทย์ โล คีย์)
You say damn Xzibit, whyn’t you pay a n*gga a visit
(ยู เซย์ แดมนํ Xzibit , whynt ยู เพย์ อะ เอ็น *gga อะ ฝิ๊สิท)
Time limits got me movin a million miles a minute
(ไทม์ ลิ๊หมิท ก็อท มี มูฝวิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ไมล ซา มิ๊หนิท)
Knee deep, gotta strike while the iron is hot
(นี ดี๊พ , กอททะ สไทร๊ค ไวล์ ดิ ไอ๊อ้อน อีส ฮอท)
Still gotta eat and keep the lights on when it’s not
(สทิลล กอททะ อี๊ท แอนด์ คี๊พ เดอะ ไล๊ท ออน เว็น อิทซ น็อท)
Sleepin on cots, bullet wounds got you in knots
(สลีฟปิน ออน ค็อท , บัลเล่ วูนด์ ก็อท ยู อิน น็อท)
I wish I was there to snatch you up instead of the cops
(ไอ วิ๊ช ไอ วอส แดร์ ทู ซแน็ช ยู อั๊พ อินสเท๊ด อ็อฝ เดอะ ค็อพ)
Muthaf*ck it, do the time and get it out of the way
(Muthaf*ck อิท , ดู เดอะ ไทม์ แอนด์ เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เวย์)
You goin from convict to corporate n*gga in one day [in one day]
(ยู โกอิน ฟรอม ค๊อนฝิคทํ ทู คอโพะริท เอ็น *gga อิน วัน เดย์ [ อิน วัน เดย์ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Quik]
([ Quik ])
Now I ain’t never been this hot before
(นาว ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฮอท บีฟอร์)
So in essence it’s obvious, I ain’t never been this out before
(โซ อิน เอ๊สเซ่นซ์ อิทซ อ๊อบเฝียส , ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส เอ๊าท บีฟอร์)
I’m spending 25-8 days, 366 times a year
(แอม ซเพ็นดิง 25 8 เดย์ , 366 ไทม์ ซา เยียร์)
Up in the studio freakin and mixin rhymes in here
(อั๊พ อิน เดอะ ซทยูดิโอ ฟริกคิน แอนด์ mixin ไรม ซิน เฮียร)
Nothin but beer, bud smoke, Hen and Coke, women and sheer
(นอทติน บั๊ท เบีย , บัด สโม๊ค , เฮ็น แอนด์ โคค , วีมเอิน แอนด์ เฌีย)
Callin playa n*ggas there
(คอลลิน พอลเย เอ็น *ggas แดร์)
Not the kinda place I really wanna bring my son
(น็อท เดอะ กินดา เพลส ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บริง มาย ซัน)
Get on lil’ Dane, gon’ in there and have you some fun
(เก็ท ออน ลิล เดน , ก็อน อิน แดร์ แอนด์ แฮ็ฝ ยู ซัม ฟัน)
Used to be that ??? be up there sewin ya clothes
(ยู๊ส ทู บี แดท บี อั๊พ แดร์ sewin ยา คโลฑ)
While I’m with you on the Playstation showin you codes
(ไวล์ แอม วิธ ยู ออน เดอะ เพลย์สเตชัน โชว์วิน ยู โค้ด)
Hit the X b*tton stupid, forward, left, right, X
(ฮิท เดอะ เอ๊กซฺ บี *tton สทิ๊วผิด , ฟ๊อร์เวิร์ด , เล๊ฟท , ไร๊ท , เอ๊กซฺ)
Now I’m tryna get your college fund, bustin with X
(นาว แอม ทายนา เก็ท ยุร ค๊อลลิจ ฟันด , บัสติน วิธ เอ๊กซฺ)

[Suga Free]
([ โซก้า ฟรี ])
Come here, give that here dada,
(คัม เฮียร , กี๊ฝ แดท เฮียร ดาดา ,)
no no don’t do that mama ’cause dada be back
(โน โน ด้อนท์ ดู แดท มามะ ค๊อส ดาดา บี แบ็ค)
Here go your ba-ba, Pampers, flashy ???, you can see that
(เฮียร โก ยุร บา บา , แพมเพอะ , ฟแลฌอิ , ยู แคน ซี แดท)
You tryna figure out
(ยู ทายนา ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
why dada talkin to you through this glass on the phone
(วาย ดาดา ทอคกิ่น ทู ยู ทรู ดิส กล๊าสส ออน เดอะ โฟน)
Ooh, I socked a b*tch and then she snitched, but I’ll be home
(อู้ , ไอ ซ๊อค อะ บี *tch แอนด์ เด็น ชี สนิดชฺ , บั๊ท แอล บี โฮม)
Can’t keep me away, just can’t stay away
(แค็นท คี๊พ มี อะเวย์ , จั๊สท แค็นท สเทย์ อะเวย์)

[Chorus-Suga Free]
([ ค๊อรัส โซก้า ฟรี ])
[Suga Free talkin to fade]
([ โซก้า ฟรี ทอคกิ่น ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry I’m Away So Much คำอ่านไทย Xzibit feat DJ Quik, Suga Free

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น