เนื้อเพลง Don’t Waste The Pretty คำอ่านไทย Allison Iraheta

Dust it off, break it down
(ดัซท ดิธ ออฟฟ , บเรค อิท เดาน)
Get to what we’re talking about
(เก็ท ทู ฮว็อท เวีย ทอคอิง อะเบาท)
Do what we’re talking about
(ดู ฮว็อท เวีย ทอคอิง อะเบาท)
Don’t try and hide it now
(ด้อนท์ ทไร แอ็นด ไฮด อิท เนา)
Why keep on working it out?
(ฮไว คีพ ออน เวิคกิง อิท เอาท)
You can’t keep working it out
(ยู แค็นท คีพ เวิคกิง อิท เอาท)

’cause I see how it’s putting you down
(คอส ไอ ซี เฮา อิทซ พูทดิง ยู เดาน)
I just can’t be around
(ไอ จัซท แค็นท บี อะเรานด)
What you doing this for?
(ฮว็อท ยู ดูอิง ที ฟอ)
’cause the light in you’s starting to fade
(คอส เดอะ ไลท อิน ยู ซทาททิง ทู เฝด)
Don’t let it get away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เก็ท อะเว)
’cause you’re worth so much more
(คอส ยัวร์ เวิธ โซ มัช โม)

Don’t waste the pretty on him
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ฮิม)
Don’t waste the pretty on pain
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน เพน)
When it gets too much to take
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทู มัช ทู เทค)
Don’t give it away [don’t give it away]
(ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว [ ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว ])
So don’t waste the pretty on life
(โซ ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ไลฟ)
’cause soon it’s gonna fly on by
(คอส ซูน อิทซ กอนนะ ฟไล ออน ไบ)
Whatever way you gotta see
(ฮว็อทเอฝเออะ เว ยู กอททะ ซี)
Don’t waste the pretty, eh eh
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , เอ เอ)

Sit back and breathe it in
(ซิท แบ็ค แอ็นด บรีฑ อิท อิน)
Look at how lucky we are
(ลุค แกท เฮา ลัคคิ วี อาร์)
Look at how lucky we are
(ลุค แกท เฮา ลัคคิ วี อาร์)
This life we’re living in
(ที ไลฟ เวีย ลีฝอิง อิน)
You gotta follow your heart
(ยู กอททะ ฟอลโล ยุร ฮาท)
You know I’m never too far
(ยู โน แอม เนฝเออะ ทู ฟา)

Away from the pain in your eyes
(อะเว ฟร็อม เดอะ เพน อิน ยุร ไอ)
I can see your disguise
(ไอ แค็น ซี ยุร ดิซไกส)
But it’s not too late [it’s not too late]
(บัท อิทซ น็อท ทู เลท [ อิทซ น็อท ทู เลท ])
’cause I know you can turn this around
(คอส ไอ โน ยู แค็น เทิน ที อะเรานด)
Don’t be scared, work it out
(ด้อนท์ บี ซคา , เวิค อิท เอาท)
Listen when I say [listen when I say]
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย เซ [ ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย เซ ])

Don’t waste the pretty on him
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ฮิม)
Don’t waste the pretty on pain
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน เพน)
When it gets too much to take
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทู มัช ทู เทค)
Don’t give it away [don’t give it away]
(ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว [ ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว ])
Don’t waste the pretty on life
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ไลฟ)
’cause soon it’s gonna fly on by
(คอส ซูน อิทซ กอนนะ ฟไล ออน ไบ)
Whatever way you gotta see
(ฮว็อทเอฝเออะ เว ยู กอททะ ซี)
Don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)

And just in case you need reminding
(แอ็นด จัซท อิน เคซ ยู เน รีมายดิง)
Well, you’re beautiful, beautiful, beautiful
(เว็ล , ยัวร์ บยูทิฟุล , บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)
And there ain’t no use in you hiding
(แอ็นด แฑ เอน โน ยูซ อิน ยู ไฮดอิง)
’cause you’re beautiful
(คอส ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)

Don’t waste the pretty on him [him]
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ฮิม [ ฮิม ])
Don’t waste the pretty on pain [pain]
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน เพน [ เพน ])
When it gets too much to take
(ฮเว็น หนิด เก็ท ทู มัช ทู เทค)
Don’t give it away [don’t give it away]
(ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว [ ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว ])
Don’t waste the pretty on life
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ ออน ไลฟ)
’cause soon it’s gonna fly on by
(คอส ซูน อิทซ กอนนะ ฟไล ออน ไบ)
Whatever way you gotta see
(ฮว็อทเอฝเออะ เว ยู กอททะ ซี)
Don’t waste the pretty, eh eh
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , เอ เอ)

Don’t waste the pretty, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t, don’t, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t, don’t, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t waste the pretty, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
’cause you’re beautiful, beautiful, beautiful
(คอส ยัวร์ บยูทิฟุล , บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)

Don’t waste the pretty, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t, don’t, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t, don’t, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)
Don’t waste the pretty, don’t waste the pretty
(ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ , ด้อนท์ เวซท เดอะ พรีททิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Waste The Pretty คำอ่านไทย Allison Iraheta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น