เนื้อเพลง A Gangsta’s Fairytale คำอ่านไทย Ice Cube

[Intro: Little Russ, Ice Cube]
([ อินโทร : ลิ๊ทเทิ่ล รัซ , ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

[story-teller] Once upon a time, in the black part of the city
([ สท๊อรี่ เทลเลอะ ] วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ , อิน เดอะ แบล๊ค พาร์ท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่)
[young kid] Yo G, yo G you better get out of here man, 5-0
([ ยัง คิด ] โย จี , โย จี ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แมน , 5 0)
[door swings shut, car peels out]
([ ดอร์ สวิง ชั๊ท , คารํ พีล เอ๊าท ])

[Russ] Yo Ice Cube, man
([ รัซ ] โย ไอ๊ซ์ คิ้วบํ , แมน)
[Cube] Whassup man?
([ คิ้วบํ ] ฮวัดสับ แมน)
[Russ] Why you…
([ รัซ ] วาย ยู)
[Cube] Whassup?
([ คิ้วบํ ] ฮวัดสับ)
[Russ] Yo Ice Cube man, why you always kickin the sh*t about the b*tches
([ รัซ ] โย ไอ๊ซ์ คิ้วบํ แมน , วาย ยู ออลเว คิคคิน เดอะ ฌะ *ที อะเบ๊าท เดอะ บี *tches)
and the n*ggaz? Why don’t you kick some sh*t about the kids, man? The
(แอนด์ เดอะ เอ็น *ggaz วาย ด้อนท์ ยู คิ๊ค ซัม ฌะ *ที อะเบ๊าท เดอะ คิด , แมน เดอะ)
f*ckin kids?!
(เอฟ *ckin คิด !)
[Cube] Word
([ คิ้วบํ ] เวิร์ด)

[Verse One: Ice Cube]
([ เฝิซ วัน : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

Little boys and girls, they all love me
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย แซน เกิร์ล , เด ออล ลัฝ มี)
Come sit on the lap of I-C-E
(คัม ซิท ออน เดอะ แหล๊พ อ็อฝ ไอ ซี อี)
And let me tell ya a story or two
(แอนด์ เล็ท มี เทลล ยา อะ สท๊อรี่ ออ ทู)
About a punk-ass n*gga I knew
(อะเบ๊าท ดา พรัค อาซ เอ็น *gga ไอ นยู)
Named Jack, he wasn’t that nimble, wasn’t that quick
(เนม แจ็ค , ฮี วอสซึ้น แดท นิมเบิล , วอสซึ้น แดท ควิค)
Jumped over the candlestick and burnt his d*ck
(จั๊มพ โอ๊เฝ่อร เดอะ แคนเดวสติค แอนด์ เบินท ฮิส d*ck)
Ran up the street cause he was piping hot
(แร็น อั๊พ เดอะ สทรีท ค๊อส ฮี วอส ไพพอิง ฮอท)
Met a b*tch named Jill on the bus stop
(เม็ท ดา บี *tch เนม จิล ออน เดอะ บัส สท๊อพ)
Dropped a line or two, and he had the hoe
(ดร็อพ อะ ไลน์ ออ ทู , แอนด์ ฮี แฮ็ด เดอะ โฮ)
At that type of sh*t he’s a pro
(แอ็ท แดท ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที อีส ซา พโร)
So Jack and Jill ran up the hill to catch a lil nap
(โซ แจ็ค แอนด์ จิล แร็น อั๊พ เดอะ ฮิลล์ ทู แค็ทช อะ ลิล แน๊พ)
Dumb b*tch, gave him the claps
(ดัมบ บี *tch , เกฝ ฮิม เดอะ คแล็พ)
Then he had to go see Dr. Bombay
(เด็น ฮี แฮ็ด ทู โก ซี เดทเออะ บ็อมเบ)
Got a shot in the ass, and he was on his way
(ก็อท ดา ฌ็อท อิน ดิ อาซ , แอนด์ ฮี วอส ออน ฮิส เวย์)
To make some money, why not?
(ทู เม้ค ซัม มั๊นนี่ , วาย น็อท)
Down on Sesame Street, the dope spot
(เดาน ออน เซซอะมี สทรีท , เดอะ โดพ สพอท)
There he saw the lady who lived in a shoe
(แดร์ ฮี ซอว์ เดอะ เล๊ดี้ ฮู ไล้ฝ อิน อะ ชู)
Sold dope out the front, but in back, marijuana grew
(โซลด โดพ เอ๊าท เดอะ ฟร๊อนท , บั๊ท อิน แบ็ค , มาริฮวานา กรู)
For the man that was really important
(ฟอร์ เดอะ แมน แดท วอส ริแอ็ลลิ อิมพอแท็นท)
Who lived down the street in a Air Jordan
(ฮู ไล้ฝ เดาน เดอะ สทรีท อิน อะ แอร์ จอแดน)
Ride to the fellow Mister Rogers and hoes
(ไรด์ ทู เดอะ เฟ๊ลโล่ว มิ๊สเทอร์ รอจเออะ แซน โฮ)
Drove a 500 sittin on Lorenzoes
(ดโรฝ อะ 500 ซิทดิน ออน Lorenzoes)
He broke out, Little Bo Peep, smoked out
(ฮี บโรค เอ๊าท , ลิ๊ทเทิ่ล โบ พีพ , สโม๊ค เอ๊าท)
Saw, her and her friends sellin sheepskins
(ซอว์ , เฮอ แอนด์ เฮอ เฟรน เซลลิน sheepskins)

[Little Bo Peep]
([ ลิ๊ทเทิ่ล โบ พีพ ])
Yo yo I got them sheepskins
(โย โย ไอ ก็อท เด็ม sheepskins)
Yo, my empty sheepskins
(โย , มาย เอ๊มพที่ sheepskins)
Yo baby, what’s up with that?
(โย เบ๊บี้ , ว๊อท อั๊พ วิธ แดท)

Hickory d*ckory dock, it was twelve o’clock
(ฮีคโคะริ d*ckory ด๊อค , อิท วอส ทเว้ลฝ โอคล็อก)
Cinderella ain’t home must be givin up the cock
(ซินเดอร์เลลล่า เอน โฮม มัสท์ บี กีฝอิน อั๊พ เดอะ ค๊อค)
I don’t doubt it, she is kind of freaky of course
(ไอ ด้อนท์ เดาท ดิธ , ชี อีส ไคนด์ อ็อฝ ฟรีคกี้ อ็อฝ คอร์ส)
Had a fight with Snow White, she was f*ckin her dwarfs
(แฮ็ด อะ ไฟ้ท วิธ สโนว์ ไว๊ท , ชี วอส เอฟ *ckin เฮอ ดวอร์ฟ)
Saw a fight over colors, too
(ซอว์ อะ ไฟ้ท โอ๊เฝ่อร คัลเออะ , ทู)
Red Riding Hood, and Little Boy Blue
(เร้ด ไรดอิง ฮุด , แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู)
A bad influence? Yo I don’t know
(อะ แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ โย ไอ ด้อนท์ โนว์)
But Ice Cube’ll tell the kids how the story should go
(บั๊ท ไอ๊ซ์ Cubell เทลล เดอะ คิด ฮาว เดอะ สท๊อรี่ เชิด โก)

[Interlude: Little Russ]
([ อีนเทิลยูด : ลิ๊ทเทิ่ล รัซ ])

Yeah money, that’s it, yeah money, that’s it
(เย่ มั๊นนี่ , แด้ท ซิท , เย่ มั๊นนี่ , แด้ท ซิท)
This is Little Russ in the house
(ดิส ซิส ลิ๊ทเทิ่ล รัซ ซิน เดอะ เฮ้าส)
Rock that sh*t homey, rock that sh*t!
(ร๊อค แดท ฌะ *ที โฮมี , ร๊อค แดท ฌะ *ที !)
[Well, you know the rest]
([ เวลล , ยู โนว์ เดอะ เรสท ])

[Verse Two: Ice Cube]
([ เฝิซ ทู : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

Humpty Dumpty sat on a wall
(Humpty ดัมทิ แซ็ท ออน อะ วอลล์)
With a joint, drinkin some 8-ball
(วิธ อะ จอยนท , ดริงคิน ซัม 8 บอล)
Three little pigs in a Coup de Ville
(ทรี ลิ๊ทเทิ่ล พิก ซิน อะ คู๊พ ดี ฝีล)
Lookin for, the wolf to kill
(ลุคกิน ฟอร์ , เดอะ วู๊ล์ฟ ทู คิลล์)
They’re f*cked up and they want revenge
(เดรว เอฟ *cked อั๊พ แอนด์ เด ว้อนท รีเฝ้นจ)
Them and Humpty used to be friends
(เด็ม แอนด์ Humpty ยู๊ส ทู บี เฟรน)
Now they’re enemies cause he’s a traitor
(นาว เดรว อียีมีสฺ ค๊อส อีส ซา ทเรเทอะ)
Pulled out the Uzi cruised by and sprayed him
(พูลล เอ๊าท ดิ uzi ครู้ยสํ บาย แอนด์ สเพรย์ ฮิม)
Cinderella hoeing for the fellas
(ซินเดอร์เลลล่า hoeings ฟอร์ เดอะ เฟลลา)
And Mister Rogers is gettin mighty jealous
(แอนด์ มิ๊สเทอร์ รอจเออะ ซิส เกดดิน ไมทอิ เจลอัซ)
Of the cash that the pigs were makin
(อ็อฝ เดอะ แค๊ช แดท เดอะ พิก เวอ เมกิน)
Time for the pigs to get turned to bacon
(ไทม์ ฟอร์ เดอะ พิก ทู เก็ท เทิร์น ทู บาคอน)
Cause Mister Rogers found out quick
(ค๊อส มิ๊สเทอร์ รอจเออะ เฟานด เอ๊าท ควิค)
That Humpty Dumpty was blown to bits
(แดท Humpty ดัมทิ วอส บโลน ทู บิท)
They said that the motherf*ckin wolf was next
(เด เซ็ด แดท เดอะ motherf*ckin วู๊ล์ฟ วอส เน๊กซท)
So Mister Rogers better watch his step
(โซ มิ๊สเทอร์ รอจเออะ เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ฮิส สเท็พ)
So he let the wolf know
(โซ ฮี เล็ท เดอะ วู๊ล์ฟ โนว์)
We’re gonna f*ck up the pigs, and take their ho
(เวีย กอนนะ เอฟ *ck อั๊พ เดอะ พิก , แอนด์ เท้ค แดร์ โฮ)
Cause Cinderella is much too fast
(ค๊อส ซินเดอร์เลลล่า อีส มัช ทู ฟาสท)
Before twelve, givin up ass
(บีฟอร์ ทเว้ลฝ , กีฝอิน อั๊พ อาซ)
Double barrels all loaded and cocked
(ดั๊บเบิ้ล บ๊าร์เรล ซอร์ โหลด แอนด์ ค๊อค)
As soon as they show, they gonna get popped
(แอส ซูน แอส เด โชว์ , เด กอนนะ เก็ท พอพทฺ)
They bailed down Sesame Street and caught em
(เด เบล เดาน เซซอะมี สทรีท แอนด์ คอท เอ็ม)
Little Boy Blue is up front givin orders
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู อีส อั๊พ ฟร๊อนท กีฝอิน อ๊อร์เด้อร์)
Little did they know Cinderella was a fink
(ลิ๊ทเทิ่ล ดิด เด โนว์ ซินเดอร์เลลล่า วอส ซา fink)
She called the cops and got thrown in the clink
(ชี คอลลํ เดอะ ค็อพ แซน ก็อท ธโรน อิน เดอะ คลิงค)
A bad influence? Yo, I don’t know
(อะ แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ โย , ไอ ด้อนท์ โนว์)
But Ice Cube’ll tell the kids how the stories should go
(บั๊ท ไอ๊ซ์ Cubell เทลล เดอะ คิด ฮาว เดอะ สตอยสฺ เชิด โก)

[Outro: Little Russ, Ice Cube]
([ เอ๊าโต : ลิ๊ทเทิ่ล รัซ , ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

[Cube] Aiyyo man was that dope enough for you?
([ คิ้วบํ ] เออายเอว แมน วอส แดท โดพ อีน๊าฟ ฟอร์ ยู)
[Russ] Yeah you aight, you in the house
([ รัซ ] เย่ ยู ไอชฺ , ยู อิน เดอะ เฮ้าส)
We outta here, seeeee-yaaaaa
(วี เอ๊าตา เฮียร , seeeee yaaaaa)
[Cube] Yeah you better go home before I whoop your little bad ass
([ คิ้วบํ ] เย่ ยู เบ๊ทเท่อร์ โก โฮม บีฟอร์ ไอ ฮูพ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แบ้ด อาซ)

[Barney Rubble] Some bedtime story huh?
([ Barney เหริบเบิล ] ซัม เบดทาม สท๊อรี่ ฮู)
[Bugs Bunny] It’s a nice place to visit, but I wouldn’t wanna live here
([ บั๊ก บันนิ ] อิทซ ซา ไน๊ซ์ เพลส ทู ฝิ๊สิท , บั๊ท ไอ วูดดึ่น วอนนา ไล้ฝ เฮียร)

[Andrew Dice Clay] Ay, good ol’ Mother Goose, remember her? I f*cked her
([ แอนดรู ไดซ เคลย์ ] ไอ , กู๊ด ol ม๊าเธ่อร์ กู๊ส , รีเม๊มเบ่อร์ เฮอ ไอ เอฟ *cked เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Gangsta’s Fairytale คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น