เนื้อเพลง Excess Baggage คำอ่านไทย Staind

Well I know the words, but I can’t really speak them
(เวลล ไอ โนว์ เดอะ เวิร์ด , บั๊ท ไอ แค็นท ริแอ็ลลิ สพี๊ค เด็ม)
To you
(ทู ยู)

And I hide all the pain that I’ve gained with my wisdom
(แอนด์ ดาย ไฮด์ ออล เดอะ เพน แดท แอฝ เกน วิธ มาย วีสดัม)
From you
(ฟรอม ยู)

And I’m eaten alive by what I hold inside
(แอนด์ แอม อี๊ดนึน อะไล๊ฝ บาย ว๊อท ไอ โฮลด์ อิ๊นไซด์)
All the things that I live with I can’t easily hide
(ออล เดอะ ทริง แดท ไอ ไล้ฝ วิธ ไอ แค็นท อีสอิลิ ไฮด์)
And I’m left here with nothing, nothing to live for
(แอนด์ แอม เล๊ฟท เฮียร วิธ นัธอิง , นัธอิง ทู ไล้ฝ ฟอร์)
But you
(บั๊ท ยู)

It’s not easy to hide
(อิทซ น็อท อีสอิ ทู ไฮด์)
All this damage inside
(ออล ดิส แด๊เหมจ อิ๊นไซด์)
I’ll carry you with me
(แอล แค๊รรี่ ยู วิธ มี)
Until I’m not alive
(อันทิล แอม น็อท อะไล๊ฝ)

When you look at my face, does it seem just as ugly?
(เว็น ยู ลุ๊ค แกท มาย เฟซ , โด ซิท ซีม จั๊สท แอส อั๊กลี่)
To you?
(ทู ยู)

I can’t seem to erase all the scars I have lived with
(ไอ แค็นท ซีม ทู อีเรส ออล เดอะ ซคา ซาย แฮ็ฝ ไล้ฝ วิธ)
From you
(ฟรอม ยู)

I’m so sick of this place
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ดิส เพลส)
This taste in my mouth
(ดิส เท๊ซท อิน มาย เม๊าธ)
Cause of you I can’t figure what I’m all about
(ค๊อส อ็อฝ ยู ไอ แค็นท ฟิ๊กเก้อร ว๊อท แอม ออล อะเบ๊าท)
And I’m left here with nothing, nothing to live for
(แอนด์ แอม เล๊ฟท เฮียร วิธ นัธอิง , นัธอิง ทู ไล้ฝ ฟอร์)
But you
(บั๊ท ยู)

It’s not easy to hide
(อิทซ น็อท อีสอิ ทู ไฮด์)
All this damage inside
(ออล ดิส แด๊เหมจ อิ๊นไซด์)
I’ll carry you with me
(แอล แค๊รรี่ ยู วิธ มี)
‘Til I’m not alive
(ทิล แอม น็อท อะไล๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Excess Baggage คำอ่านไทย Staind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น