เนื้อเพลง New York, New York คำอ่านไทย Michael Bolton

Start spreadin’ the news, I’m leavin’ today
(ซทาท สเปรสดิน เดอะ นยู , แอม เลวิน ทุเด)
I want to be a part of it, New York, New York
(ไอ ว็อนท ทู บี อะ พาท อ็อฝ อิท , นยู ยอค , นยู ยอค)
These vagabond shoes are longing to stray
(ฑิส แฝกอะบ็อนด ฌู แซร์ ลองอิง ทู ซทเร)
Right through the very heart of it, New York, New York
(ไรท ธรู เดอะ เฝริ ฮาท อ็อฝ อิท , นยู ยอค , นยู ยอค)

I want to wake up in a city that never sleeps
(ไอ ว็อนท ทู เวค อัพ อิน อะ ซีทอิ แดท เนฝเออะ ซลีพ)
And find I’m king of the hill, top of the heap
(แอ็นด ไฟนด แอม คิง อ็อฝ เดอะ ฮิล , ท็อพ อ็อฝ เดอะ ฮีพ)

These little town blues are melting away
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ บลู แซร์ เมลทิง อะเว)
I’ll make a brand new start of it in old New York
(อิล เมค เก บแร็นด นยู ซทาท อ็อฝ อิท อิน โอลด นยู ยอค)
If I can make it there, I’ll make it anywhere
(อิฟ ฟาย แค็น เมค อิท แฑ , อิล เมค อิท เอนอิฮแว)
It’s up to you, New York, New York
(อิทซ อัพ ทู ยู , นยู ยอค , นยู ยอค)

New York, New York
(นยู ยอค , นยู ยอค)
I want to wake up in a city that never sleeps
(ไอ ว็อนท ทู เวค อัพ อิน อะ ซีทอิ แดท เนฝเออะ ซลีพ)
And find I’m a number one, top of the list
(แอ็นด ไฟนด แอม มา นัมเบอะ วัน , ท็อพ อ็อฝ เดอะ ลิซท)
King of the hill, a number one
(คิง อ็อฝ เดอะ ฮิล , อะ นัมเบอะ วัน)

These little town blues are melting away
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ บลู แซร์ เมลทิง อะเว)
I’m gonna make a brand new start of it in old New York, yeah
(แอม กอนนะ เมค เก บแร็นด นยู ซทาท อ็อฝ อิท อิน โอลด นยู ยอค , เย่)
If I can make it there, I’m gonna make it anywhere
(อิฟ ฟาย แค็น เมค อิท แฑ , แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิฮแว)
It’s up to you, New York, New York, New York
(อิทซ อัพ ทู ยู , นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New York, New York คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น