เนื้อเพลง Forget Myself คำอ่านไทย Third Eye Blind

Would you believe it?
(เวิด ยู บีลี๊ฝ อิท)
Those sapphire eyes
(โฑส แซพไฟร อาย)
My birthstone, photogenic thighs
(มาย birthstone , photogenic ไธ)
And the cameras flash they treat us like stars
(แอนด์ เดอะ แค๊เมร่า แฟลช เด ทรี๊ท อัซ ไล๊ค สทาร์)
We get free rides in chauffeured cars
(วี เก็ท ฟรี ไรด์ ซิน โฌเฟอะ คารํ)
We talk on the phone and your voice is desire
(วี ท๊อล์ค ออน เดอะ โฟน แอนด์ ยุร ว๊อยซ์ อีส ดีไซรํ)
Winter blows with the summer fires
(วิ๊นเท่อร์ โบลว์ วิธ เดอะ ซั๊มเม่อร์ ไฟเออะร)
I promised you what’s ours is ours
(ไอ พรอมอิซ ยู ว๊อท เอ๊า ซิส เอ๊า)
Somewhere backstage with Sean and Lars
(ซัมแวร์ แบคสเตจ วิธ ซีน แอนด์ Lars)

I go crazy when you walk in the room
(ไอ โก คเรสิ เว็น ยู ว๊อล์ค อิน เดอะ รูม)
I laugh at myself with the girl in bloom
(ไอ ล๊าฟ แอ็ท ไมเซลฟ วิธ เดอะ เกิร์ล อิน บลูม)
Gimme sex couldn’t be too soon
(กีมมิ เซ็กซ คูดซึ่น บี ทู ซูน)
All afternoon then
(ออล แอฟเตอร์นูน เด็น)
LA parties in the phony lands
(ลา พาร์ที ซิน เดอะ โฟนี แลนด์)
Bony grabs with the manicured hands
(โบนอิ แกร๊บ วิธ เดอะ แมนอิคยูร แฮนด์)
I always thought you are pretty like a whip
(ไอ ออลเว ธอท ยู อาร์ พริ๊ทที่ ไล๊ค เก ฮวิพ)
I should’ve watched my step
(ไอ ชูดดิฝ ว๊อทช มาย สเท็พ)

Cuz I keep on forgetting myself
(คัซ ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
I keep forgetting myself and
(ไอ คี๊พ โฟเก็ททิง ไมเซลฟ แอนด์)
I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)

I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
We both don’t know
(วี โบทรฺ ด้อนท์ โนว์)
Time ticks by, where did it go?
(ไทม์ ทิค บาย , แวร์ ดิด ดิท โก)

You always knew where you were going to
(ยู ออลเว นยู แวร์ ยู เวอ โกอิ้ง ทู)
So sweetly you said please come with you
(โซ ซวิทลิ ยู เซ็ด พลีซ คัม วิธ ยู)
The biggest fear running through my head
(เดอะ บิ๊กเกส เฟียร์ รันนิง ทรู มาย เฮด)
When you said you loved me you meant what you said
(เว็น ยู เซ็ด ยู ลัฝ มี ยู เม็นท ว๊อท ยู เซ็ด)

I was floating – did it go to my head?
(ไอ วอส ฟโลทอิง ดิด ดิท โก ทู มาย เฮด)
When we still sleep with the dogs on the bed?
(เว็น วี สทิลล สลี๊พ วิธ เดอะ ด้อกก ออน เดอะ เบ๊ด)
But the LA parties and the vodka fizz
(บั๊ท เดอะ ลา พาร์ที แซน เดอะ ฝอดคะ ฟิส)
This is not my life, or maybe it is?
(ดิส ซิส น็อท มาย ไล๊ฟ , ออ เมบี อิท อีส)

And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
I keep forgetting myself and
(ไอ คี๊พ โฟเก็ททิง ไมเซลฟ แอนด์)
I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)

I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
Who am I? We both don’t know
(ฮู แอ็ม ไอ วี โบทรฺ ด้อนท์ โนว์)
Time ticks by, where did it go?
(ไทม์ ทิค บาย , แวร์ ดิด ดิท โก)

Oh I make you doubt me
(โอ ไอ เม้ค ยู เดาท มี)
Oh I don’t know why
(โอ ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
You’re better off without me
(ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)

Think I’m looking over your shoulder
(ทริ๊งค แอม ลุคอิง โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์)
Cuz there’s someone younger and you’re feeling older
(คัซ แดร์ ซัมวัน ยังเกอะ แอนด์ ยัวร์ ฟีลอิง โอลเดอะ)
You’re crazy cuz you never faded
(ยัวร์ คเรสิ คัซ ยู เน๊เฝ่อร์ แฟ็ด)
Don’t want to be so complicated
(ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โซ ค๊อมพลิเขท)
See my life come undone
(ซี มาย ไล๊ฟ คัม อั๊นดัน)
I watch it go and let the damage run
(ไอ ว๊อทช อิท โก แอนด์ เล็ท เดอะ แด๊เหมจ รัน)
I’d change this song now if I could
(อาย เช้งจํ ดิส ซ็อง นาว อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
In the slickness of your blood
(อิน เดอะ slickness อ็อฝ ยุร บลัด)

[yo yo Sabien Sabien]
([ โย โย Sabien Sabien ])

I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
I keep forgetting myself and
(ไอ คี๊พ โฟเก็ททิง ไมเซลฟ แอนด์)
I keep on forgetting myself [where did you go?]
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ [ แวร์ ดิด ยู โก ])

I keep on forgetting myself
(ไอ คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
And I keep on forgetting myself
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน โฟเก็ททิง ไมเซลฟ)
Who am I? We both don’t know
(ฮู แอ็ม ไอ วี โบทรฺ ด้อนท์ โนว์)
Whoa whoa whoa where did you go?
(โว้ว โว้ว โว้ว แวร์ ดิด ยู โก)

Where did you go now?
(แวร์ ดิด ยู โก นาว)
Where did you go?
(แวร์ ดิด ยู โก)
Where did you go?
(แวร์ ดิด ยู โก)
Where did you go?
(แวร์ ดิด ยู โก)
Where did you go?
(แวร์ ดิด ยู โก)

Hello hello hello…
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forget Myself คำอ่านไทย Third Eye Blind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น