เนื้อเพลง Foot of Pride คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Like the lion tears the flesh off of a man
(ไล๊ค เดอะ ไล๊อ้อน เทียร์ เดอะ เฟลช ออฟฟ อ็อฝ อะ แมน)
So can a woman who passes herself off as a male
(โซ แคน อะ วู๊แม่น ฮู แพเซ เฮอเซลฟ ออฟฟ แอส ซา เมล)
They sang ” Danny Boy ” at his funeral and the Lord’s Prayer
(เด แซ็ง ” แดนนี่ บอย ” แอ็ท ฮิส ฟิ๊วเนอร่อล แอนด์ เดอะ หลอร์ด พเรเออะ)
Preacher talking ’bout Christ betrayed
(พิทเชอร์ ทอคอิง เบาท คไรซท บีเทรย์)
It’s like the earth just opened and swallowed him up
(อิทซ ไล๊ค ดิ เอิร์ทร จั๊สท โอ๊เพ่น แอนด์ สว๊อลโล่ว ฮิม อั๊พ)
He reached too high, was thrown back to the ground
(ฮี รี๊ช ทู ไฮฮ , วอส ธโรน แบ็ค ทู เดอะ กราวนด์)
You know what they say about bein’ nice to the right people on the way up
(ยู โนว์ ว๊อท เด เซย์ อะเบ๊าท บีนโพล ไน๊ซ์ ทู เดอะ ไร๊ท พี๊เพิ่ล ออน เดอะ เวย์ อั๊พ)
Sooner or later you gonna meet them comin’ down
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ยู กอนนะ มี๊ท เด็ม คัมอิน เดาน)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

Hear ya got a brother named James, don’t forget faces or names
(เฮียร ยา ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ เนม เจม , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เฟซ ออ เนม)
Sunken cheeks and his blood is mixed
(ซังเค็น ชีค แซน ฮิส บลัด อีส มิกซ์)
He looked straight into the sun and said revenge is mine
(ฮี ลุ๊ค สเทร๊ท อิ๊นทู เดอะ ซัน แอนด์ เซ็ด รีเฝ้นจ อีส ไมน์)
But he drinks, and drinks can be fixed
(บั๊ท ฮี ดริ๊งค , แอนด์ ดริ๊งค แคน บี ฟิกซ์)
Sing me one more song, about ya love me to the moon and the stranger
(ซิง มี วัน โม ซ็อง , อะเบ๊าท ยา ลัฝ มี ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ ซทเรนเจอะ)
And your fall by the sword love affair with Erroll Flynn
(แอนด์ ยุร ฟอลล์ บาย เดอะ ซ๊อร์ด ลัฝ แอฟแฟร์ วิธ Erroll Flynn)
in these times of compassion when conformity’s in fashion
(อิน ฑิส ไทม์ อ็อฝ ค็อมแพฌอัน เว็น ค็อนฟอมิทิ ซิน แฟ๊ชั่น)
Say one more stupid thing to me before the final nail is driven in.
(เซย์ วัน โม สทิ๊วผิด ทริง ทู มี บีฟอร์ เดอะ ไฟ๊น่อล เนล อีส ดรีฝเอ็น อิน)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

There’s a retired businessman named Red, cast down from heaven and he’s out of his head
(แดร์ ซา รีไทร์ businessman เนม เร้ด , แค๊สทํ เดาน ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ อีส เอ๊าท อ็อฝ ฮิส เฮด)
He feeds off of everyone that he can touch
(ฮี ฟีด ออฟฟ อ็อฝ เอ๊วี่วัน แดท ฮี แคน ทั๊ช)
He said he only deals in cash or sells tickets to a plane crash
(ฮี เซ็ด ฮี โอ๊นลี่ ดีล ซิน แค๊ช ออ เซลล์ ทิ๊คเค๊ท ทู อะ เพลน คแร็ฌ)
He’s not somebody that you play around with much
(อีส น็อท ซัมบอดี้ แดท ยู เพลย์ อะราวนฺดฺ วิธ มัช)
Miss Delilah is his, a Philistine is what she is
(มิซ ดีลายลา อีส ฮิส , อะ Philistine อีส ว๊อท ชี อีส)
She’ll do wondrous works with your fate
(เชลล์ ดู วันดรัซ เวิ๊ร์ค วิธ ยุร เฟ้ท)
Feed you coconut bread, spice buns in your bed
(ฟี ยู โค๊โคนัท เบร้ด , สไพ๊ซ บัน ซิน ยุร เบ๊ด)
If you don’t mind sleepin’ with your head face down in a grave.
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์ สลีฟปิน วิธ ยุร เฮด เฟซ เดาน อิน อะ เกรฝ)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

Well they’ll choose a man for you to meet tonight
(เวลล เด๊ว ชู๊ส อะ แมน ฟอร์ ยู ทู มี๊ท ทูไน๊ท)
You’ll play the fool and learn how to walk through doors
(โยว เพลย์ เดอะ ฟูล แอนด์ เลิร์น ฮาว ทู ว๊อล์ค ทรู ดอร์)
How to enter into the gates of paradise
(ฮาว ทู เอ๊นเท่อร์ อิ๊นทู เดอะ เกท อ็อฝ พาราได๊ซ)
No, how to carry a burden too heavy to be yours
(โน , ฮาว ทู แค๊รรี่ อะ เบ๊อรํเด้น ทู เฮ๊ฝฝี่ ทู บี ยุร)
Yeah, from the stage they’ll be tryin’ to get water outta rocks
(เย่ , ฟรอม เดอะ สเท๊จ เด๊ว บี ทายอิน ทู เก็ท ว๊อเท่อร เอ๊าตา ร๊อค)
A whore will pass the hat, collect a hundred grand and say thanks
(อะ โฮ วิล เพซ เดอะ แฮ็ท , คอลเล๊คท ดา ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ แอนด์ เซย์ แธ๊งค์)
They like to take all this money from sin, build big universities to study in
(เด ไล๊ค ทู เท้ค ออล ดิส มั๊นนี่ ฟรอม ซิน , บิ้ลดํ บิ๊ก universities ทู สทีดดี้ อิน)
Sing ” Amazing Grace ” all the way to the Swiss banks
(ซิง ” อะเมสอิง เกร๊ซ ” ออล เดอะ เวย์ ทู เดอะ ซวิซ แบ๊งค)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

They got some beautiful people out there, man
(เด ก็อท ซัม บยูทิฟุล พี๊เพิ่ล เอ๊าท แดร์ , แมน)
They can be a terror to your mind and show you how to hold your tongue
(เด แคน บี อะ เท๊อร์เร่อร์ ทู ยุร ไมนด์ แอนด์ โชว์ ยู ฮาว ทู โฮลด์ ยุร ทั๊ง)
They got mystery written all over their forehead
(เด ก็อท มิ๊สเทอรี่ วึ้น ออล โอ๊เฝ่อร แดร์ ฟอเร็ด)
They kill babies in the crib and say only the good die young
(เด คิลล์ เบบีสฺ ซิน เดอะ คริบ แอนด์ เซย์ โอ๊นลี่ เดอะ กู๊ด ดาย ยัง)
They don’t believe in mercy
(เด ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เม๊อร์ซี่)
Judgment on them is something that you’ll never see
(จัจเม็นท ออน เด็ม อีส ซัมติง แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ซี)
They can exalt you up or bring you down main route
(เด แคน เอ็กสอลท ยู อั๊พ ออ บริง ยู เดาน เมน รู๊ท)
Turn you into anything that they want you to be
(เทิร์น ยู อิ๊นทู เอนอิธิง แดท เด ว้อนท ยู ทู บี)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

Yes, I guess I loved him too
(เย็ซ , ไอ เกสส ซาย ลัฝ ฮิม ทู)
I can still see him in my mind climbin’ that hill
(ไอ แคน สทิลล ซี ฮิม อิน มาย ไมนด์ แคลมบิน แดท ฮิลล์)
Did he make it to the top, well he probably did and dropped
(ดิด ฮี เม้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ , เวลล ฮี พรอบอับลิ ดิด แอนด์ ดร็อพ)
Struck down by the strength of the will
(ซทรัค เดาน บาย เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เดอะ วิล)
Ain’t nothin’ left here partner, just the dust of a plague that has left this whole town afraid
(เอน นอทติน เล๊ฟท เฮียร พาร์ทเน่อร์ , จั๊สท เดอะ ดัสท อ็อฝ อะ พเลก แดท แฮ็ส เล๊ฟท ดิส โฮล ทาวน์ อะเฟรด)
From now on, this’ll be where you’re from
(ฟรอม นาว ออน , เดซเซล บี แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Let the dead bury the dead. Your time will come
(เล็ท เดอะ เด้ด เบ๊อรี่ เดอะ เด้ด ยุร ไทม์ วิล คัม)
Let hot iron blow as he raised the shade
(เล็ท ฮอท ไอ๊อ้อน โบลว์ แอส ฮี เร้ส เดอะ เฉด)

Well, there ain’t no goin’ back when your foot of pride come down
(เวลล , แดร์ เอน โน โกอิน แบ็ค เว็น ยุร ฟุ้ท อ็อฝ ไพรด์ คัม เดาน)
Ain’t no goin’ back
(เอน โน โกอิน แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Foot of Pride คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น