เนื้อเพลง Because You Live คำอ่านไทย Jesse McCartney

Staring out at the rain with a heavy heart
(ซแทริง เอาท แอ็ท เดอะ เรน วิฑ อะ เฮฝอิ ฮาท)
It’s the end of the world in my mind
(อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด อิน ไม ไมนด)
Then your voice pulls me back like a wake up call
(เฑ็น ยุร ฝอยซ พุล มี แบ็ค ไลค เก เวค อัพ คอล)
I’ve been looking for the answer
(อิฝ บีน ลุคอิง ฟอ ดิ อานเซอะ)
Somewhere
(ซัมแวร์)
I couldn’t see that it was right there
(ไอ คูดซึ่น ซี แดท ดิธ วอส ไรท แฑ)
But now I know what I didn’t know
(บัท เนา ไอ โน ฮว็อท ไอ ดิ๊นอิน โน)

Because you live and breathe
(บิคอส ยู ไลฝ แอ็นด บรีฑ)
Because you make me believe in myself when nobody else can help
(บิคอส ยู เมค มี บิลีฝ อิน ไมเซลฟ ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น เฮ็ลพ)
Because you live, girl
(บิคอส ยู ไลฝ , เกิล)
My world has twice as many stars in the sky
(ไม เวิลด แฮ็ส ทไวซ แอ็ส เมนอิ ซทา ซิน เดอะ ซไค)

It’s alright, I survived, I’m alive again
(อิทซ ออลไร๊ท , ไอ เซอะไฝฝ , แอม อะไลฝ อะเกน)
Cuz of you, made it through every storm
(คัซ อ็อฝ ยู , เมด อิท ธรู เอฝริ ซทอม)
What is life, what’s the use if you’re killing time
(ฮว็อท อีส ไลฟ , ฮว็อท ดิ ยูซ อิฟ ยัวร์ คีลลิง ไทม)
I’m so glad I found an angel
(แอม โซ กแล็ด ดาย เฟานด แอน เอนเจล)
Someone
(ซัมวัน)
Who was there when all my hopes fell
(ฮู วอส แฑ ฮเว็น ออล ไม โฮพ เฟ็ล)
I wanna fly, looking in your eyes
(ไอ วอนนา ฟไล , ลุคอิง อิน ยุร ไอ)

Because you live and breathe
(บิคอส ยู ไลฝ แอ็นด บรีฑ)
Because you make me believe in myself when nobody else can help
(บิคอส ยู เมค มี บิลีฝ อิน ไมเซลฟ ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น เฮ็ลพ)
Because you live, girl
(บิคอส ยู ไลฝ , เกิล)
My world has twice as many stars in the sky
(ไม เวิลด แฮ็ส ทไวซ แอ็ส เมนอิ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
Because you live, I live
(บิคอส ยู ไลฝ , ไอ ไลฝ)

Because you live there’s a reason why
(บิคอส ยู ไลฝ แฑ ซา รี๊ซั่น ฮไว)
I carry on when I lose the fight
(ไอ แคริ ออน ฮเว็น นาย ลูส เดอะ ไฟท)
I want to give what you’ve given me always
(ไอ ว็อนท ทู กิฝ ฮว็อท ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี ออลเว)

Because you live and breathe
(บิคอส ยู ไลฝ แอ็นด บรีฑ)
Because you make me believe in myself when nobody else can help
(บิคอส ยู เมค มี บิลีฝ อิน ไมเซลฟ ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น เฮ็ลพ)
Because you live, girl
(บิคอส ยู ไลฝ , เกิล)
My world has twice as many stars in the sky
(ไม เวิลด แฮ็ส ทไวซ แอ็ส เมนอิ ซทา ซิน เดอะ ซไค)

Because you live and breathe
(บิคอส ยู ไลฝ แอ็นด บรีฑ)
Because you make me believe in myself when nobody else can help
(บิคอส ยู เมค มี บิลีฝ อิน ไมเซลฟ ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น เฮ็ลพ)
Because you live, girl
(บิคอส ยู ไลฝ , เกิล)
My world has everything I need to survive
(ไม เวิลด แฮ็ส เอ๊วี่ติง ไอ เน ทู เซอะไฝฝ)

Because you live, I live, I live
(บิคอส ยู ไลฝ , ไอ ไลฝ , ไอ ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because You Live คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น