เนื้อเพลง Air It out คำอ่านไทย Jadakiss

first things first
(เฟิร์สท ทริง เฟิร์สท)
when a n*gga money ain’t right
(เว็น อะ เอ็น *gga มั๊นนี่ เอน ไร๊ท)
that makes things worst
(แดท เม้ค ทริง เวิ๊ร์สท)
now he’s just breathing he can barely manage
(นาว อีส จั๊สท บรีสดิง ฮี แคน แบลิ แม๊เหนจ)
and he’s way past starvin
(แอนด์ อีส เวย์ พาสท์ starvin)
he’s really famished
(อีส ริแอ็ลลิ แฟมอิฌ)
his right-hand man is up north, that’s hurtin em
(ฮิส ไร๊ท แฮนด์ แมน อีส อั๊พ น๊อร์ธ , แด้ท ฮาร์ดิน เอ็ม)
his cellphone bout to cut off, spring jerkin em
(ฮิส เซลโฟน เบาท ทู คัท ออฟฟ , สพริง เจอคิน เอ็ม)
and his baby moms startin to do her thing again
(แอนด์ ฮิส เบ๊บี้ มัม สตาร์ดิน ทู ดู เฮอ ทริง อะเกน)
she left him for a n*gga pumpin e up in Bengaltin
(ชี เล๊ฟท ฮิม ฟอร์ รา เอ็น *gga พัมปิน อี อั๊พ อิน Bengaltin)
if his money is right than maybe he can diss her
(อิ๊ฟ ฮิส มั๊นนี่ อีส ไร๊ท แฑ็น เมบี ฮี แคน ดิซ เฮอ)
but he can’t, and n*ggas is breakin his little sister
(บั๊ท ฮี แค็นท , แอนด์ เอ็น *ggas ซิส เบรกกิ้น ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์)
his pops just past
(ฮิส พ็อพ จั๊สท พาสท์)
his mom use to be an occasional sniffer
(ฮิส มัม ยู๊ส ทู บี แอน อ็อคเคฉะแน็ล sniffer)
then she started f*ckin with the gas
(เด็น ชี สท๊าร์ท เอฟ *ckin วิธ เดอะ แก๊ซ)
dude use to be a star back then
(ดยูด ยู๊ส ทู บี อะ สทาร์ แบ็ค เด็น)
he had the benz CL something
(ฮี แฮ็ด เดอะ เบนซฺ CL ซัมติง)
but he just turned his car back in
(บั๊ท ฮี จั๊สท เทิร์น ฮิส คารํ แบ็ค อิน)
mad carrots pawned all his rings
(แม้ด แครัท พอน ออล ฮิส ริง)
took this thing next thing I know
(ทุค ดิส ทริง เน๊กซท ทริง ไอ โนว์)
money pawned all his bling
(มั๊นนี่ พอน ออล ฮิส บลิง)
now he just like everybody
(นาว ฮี จั๊สท ไล๊ค เอวี่บอดี้)
with the same old plans
(วิธ เดอะ เซม โอลด์ แพลน)
that can’t get over the hump
(แดท แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร เดอะ ฮัมพ)
with the same old grams
(วิธ เดอะ เซม โอลด์ กแร็ม)
they was on the block making fun of him
(เด วอส ออน เดอะ บล๊อค เมคอิง ฟัน อ็อฝ ฮิม)
he slid came back with his hammer and killed everyone of em
(ฮี ซลิด เคม แบ็ค วิธ ฮิส แฮ๊มเมอร์ แอนด์ คิลล์ เอ๊วี่วัน อ็อฝ เอ็ม)

Hook:
(ฮุ๊ค :)
Cuase when I come through clear it out,
(คิวเอซ เว็น นาย คัม ทรู เคลียร์ อิท เอ๊าท ,)
play the sideline and observe how a real n*gga air it out
(เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ ฮาว อะ เรียล เอ็น *gga แอร์ อิท เอ๊าท)
Cuase when I come through clear it out,
(คิวเอซ เว็น นาย คัม ทรู เคลียร์ อิท เอ๊าท ,)
play the sideline and observe how a real n*gga air it out
(เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ ฮาว อะ เรียล เอ็น *gga แอร์ อิท เอ๊าท)
Cuase when I come through clear it out,
(คิวเอซ เว็น นาย คัม ทรู เคลียร์ อิท เอ๊าท ,)
play the sideline and observe how a real n*gga air it out
(เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ ฮาว อะ เรียล เอ็น *gga แอร์ อิท เอ๊าท)
When i come through clear it out
(เว็น นาย คัม ทรู เคลียร์ อิท เอ๊าท)
play the sideline and observe
(เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ)

me and B.I go man to man
(มี แอนด์ บี ไอ โก แมน ทู แมน)
I know n*ggas with an asshole
(ไอ โนว์ เอ็น *ggas วิธ แอน แอสโฮล)
full of parol that go hand in hand
(ฟูล อ็อฝ parol แดท โก แฮนด์ อิน แฮนด์)
f*ck hot thats huminity
(เอฟ *ck ฮอท แด้ท huminity)
and you can’t mix money with stupidity
(แอนด์ ยู แค็นท มิกซ์ มั๊นนี่ วิธ ซทิวพีดอิทิ)
even though I get my coke from Columbia
(อี๊เฝ่น โธ ไอ เก็ท มาย โคค ฟรอม Columbia)
my cars from Germany
(มาย คารํ ฟรอม เจอมะนิ)
and my guns from Sicily
(แอนด์ มาย กัน ฟรอม ซิซิลลี้)
nothin personal but I was raised different
(นอทติน เพอซแน็ล บั๊ท ไอ วอส เร้ส ดีฟเฟอะเร็นท)
hold my joint sideways so I blaze different
(โฮลด์ มาย จอยนท ไซดเวส โซ ไอ เบลซ ดีฟเฟอะเร็นท)
give it to anybody f*ck an age difference
(กี๊ฝ อิท ทู เอนอิบอดิ เอฟ *ck แอน เอจ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
from those in the world to those in the ca****
(ฟรอม โฑส อิน เดอะ เวิลด ทู โฑส อิน เดอะ ca****)
rub the kite on your chest and swallow the stamp
(รับ เดอะ ไคท ออน ยุร เชสทํ แอนด์ สว๊อลโล่ว เดอะ สแทมพ์)
at the end of the day they still gonna follow the champ
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ เด สทิลล กอนนะ ฟ๊อลโล่ว เดอะ แช๊มพํ)
it ain’t about being lyrical
(อิท เอน อะเบ๊าท บีอิง ลีริแค็ล)
cause when I get in the booth
(ค๊อส เว็น นาย เก็ท อิน เดอะ บูธ)
I make miracles and I ain’t stared at you
(ไอ เม้ค มิ๊ราเคิ่ล แซน ดาย เอน สทาร์ แอ็ท ยู)
but I’m in tune with the hood so I’m better than you
(บั๊ท แอม อิน จูน วิธ เดอะ ฮุด โซ แอม เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
and when you see me comin you know what is better to do
(แอนด์ เว็น ยู ซี มี คัมอิน ยู โนว์ ว๊อท อีส เบ๊ทเท่อร์ ทู ดู)

Hook:
(ฮุ๊ค :)
Cuase when I come through clear it out,
(คิวเอซ เว็น นาย คัม ทรู เคลียร์ อิท เอ๊าท ,)
play the sideline and observe how a real n*gga air it out
(เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ ฮาว อะ เรียล เอ็น *gga แอร์ อิท เอ๊าท)
4Xs
(4Xs)

can’t lie all I got is my balls and my vocals
(แค็นท ไล ออล ไอ ก็อท อีส มาย บอล แซน มาย โฝแค็ล)
and the only security I roll wit is my social
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ ซิคยูริทิ ไอ โรลล วิท อีส มาย โซแฌ็ล)
It don’t look decent
(อิท ด้อนท์ ลุ๊ค ดีเซ็นท)
it’s like n*ggas left they crew in the hood
(อิทซ ไล๊ค เอ็น *ggas เล๊ฟท เด ครู อิน เดอะ ฮุด)
and went on the rode with the presint
(แอนด์ เว็นท ออน เดอะ โรด วิธ เดอะ presint)
had it up to here with this fake sh*t
(แฮ็ด ดิท อั๊พ ทู เฮียร วิธ ดิส เฟ้ค ฌะ *ที)
they don’t even want a n*gga to earn his
(เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น ว้อนท ดา เอ็น *gga ทู เอิร์น ฮิส)
just give and take sh*t
(จั๊สท กี๊ฝ แอนด์ เท้ค ฌะ *ที)
just make sure you mention my name in da top brackets
(จั๊สท เม้ค ชัวร์ ยู เม๊นชั่น มาย เนม อิน ดา ท๊อพ บแรคเค็ท)
and make sure you mention your name as the top faggot
(แอนด์ เม้ค ชัวร์ ยู เม๊นชั่น ยุร เนม แอส เดอะ ท๊อพ แฟกกัท)
trust me this go around I will not have it
(ทรัสท มี ดิส โก อะราวนฺดฺ ดาย วิล น็อท แฮ็ฝ อิท)
I putin n*ggas heads to bed like crapmadics
(ไอ putin เอ็น *ggas เฮด ทู เบ๊ด ไล๊ค crapmadics)
how you think your man died
(ฮาว ยู ทริ๊งค ยุร แมน ดาย)
more money than respect
(โม มั๊นนี่ แฑ็น เรสเพ๊คท)
and it wasn’t close it was by a landslide
(แอนด์ ดิท วอสซึ้น โคลส อิท วอส บาย อะ แลนสไลด์)
listen my n*gga your work is sloppy
(ลิ๊สซึ่น มาย เอ็น *gga ยุร เวิ๊ร์ค อีส ซลอพพิ)
and I don’t love them hoes but the purple got me
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ลัฝ เด็ม โฮ บั๊ท เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล ก็อท มี)
if I don’t don’t do it with music imma do it wit poppy
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ด้อนท์ ดู อิท วิธ มิ๊วสิค แอมมา ดู อิท วิท พอพพิ)
just play the sideline and observe and watch me
(จั๊สท เพลย์ เดอะ ไซด์ไลน์ แอนด์ อ๊อบเซิร์ฝ แอนด์ ว๊อทช มี)
let’s go
(เล็ท โก)

Hook
(ฮุ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Air It out คำอ่านไทย Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น