เนื้อเพลง Through the Fire and Flames คำอ่านไทย Dragonforce

On a cold winter morning
(ออน อะ โคลด วีนเทอะ มอนิง)
In the time before the light
(อิน เดอะ ไทม บิโฟ เดอะ ไลท)
In flames of death’s eternal reign
(อิน ฟเลม อ็อฝ เด็ธ อิเทอแน็ล เรน)
We ride towards the fight
(วี ไรด ทูวอด เดอะ ไฟท)

When the darkness has fallen down
(ฮเว็น เดอะ ดาคเน็ซ แฮ็ส ฟอลเล็น เดาน)
And the times are tough alright
(แอ็นด เดอะ ไทม แซร์ ทั๊ฟ ออลไร๊ท)
The sound of evil laughter falls
(เดอะ เซานด อ็อฝ อี๊วิ้ว ลาฟเทอะ ฟอล)
Around the world tonight
(อะเรานด เดอะ เวิลด ทุไนท)

Fighting hard, fighting on for the steel
(ไฟท์ดิง ฮาด , ไฟท์ดิง ออน ฟอ เดอะ ซทีล)
Through the wastelands evermore
(ธรู เดอะ เวซแลน อีเวอมอร์)
The scattered souls will feel the hell
(เดอะ ซแคทเทอะ โซล วิล ฟีล เดอะ เฮ็ล)
Bodies wasted on the shores
(บอดีสฺว็อซท ออน เดอะ โฌ)

On the blackest plains in Hell’s domain
(ออน เดอะ แบกเคด พเลน ซิน เฮ็ล โดะเมน)
We watch them as they go
(วี ว็อช เฑ็ม แอ็ส เฑ โก)
Through the fire and pain and once again we know!
(ธรู เดอะ ไฟร แอ็นด เพน แอ็นด วันซ อะเกน วี โน !)

So now we fly ever free
(โซ เนา วี ฟไล เอฝเออะ ฟรี)
We’re free before the thunderstorm
(เวอ ฟรี บิโฟ เดอะ ทันเดอร์สตอม)
On towards the wilderness
(ออน ทูวอด เดอะ วีลเดอะเน็ซ)
Our quest carries on
(เอ๊า คเว็ซท คาร์รีสฺ ออน)

Far beyond the sundown
(ฟา บิยอนด เดอะ ซันดาว)
Far beyond the moonlight
(ฟา บิยอนด เดอะ มูนไลท์)
Deep inside our hearts and all our souls!
(ดีพ อีนไซด เอ๊า ฮาท แซน ออล เอ๊า โซล !)

So far away we wait for the day
(โซ ฟา อะเว วี เวท ฟอ เดอะ เด)
For the lives all so wasted and gone
(ฟอ เดอะ ไลฝ ซอร์ โซ ว็อซท แอ็นด กอน)
We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days
(วี ฟีล เดอะ เพน อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ล็อซท อิน อะ เธาแส็น เด)
Through the fire and the flames we carry on!
(ธรู เดอะ ไฟร แอ็นด เดอะ ฟเลม วี แคริ ออน !)

As the red day is dawning
(แอ็ส เดอะ เร็ด เด อีส ดอนนิง)
And the lightning cracks the sky
(แอ็นด เดอะ ไลทนิง คแร็ค เดอะ ซไค)
They’ll raise their hands to the heavens above
(เด๊ว เรส แฑ แฮ็นด ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
With resentment in their eyes
(วิฑ ริเสนทเม็นท อิน แฑ ไอ)

Running back through the midmorning light
(รันนิง แบ็ค ธรู เดอะ มิดมอร์นิง ไลท)
there’s a burning in my heart
(แฑ ซา เบรินนิง อิน ไม ฮาท)
we’re banished from a time in a fallen land
(เวอ แบนอิฌ ฟร็อม มา ไทม อิน อะ ฟอลเล็น แล็นด)
To a life beyond the stars
(ทู อะ ไลฟ บิยอนด เดอะ ซทา)

In your darkest dreams see to believe
(อิน ยุร ดาร์คเนท ดรีม ซี ทู บิลีฝ)
Our destiny is time
(เอ๊า เดซทินิ อีส ไทม)
And endlessly we’ll all be free tonight!
(แอ็นด เอนเล็ซลิ เว็ล ออล บี ฟรี ทุไนท !)

And on the wings of a dream
(แอ็นด ออน เดอะ วิง อ็อฝ อะ ดรีม)
So far beyond reality
(โซ ฟา บิยอนด ริแอลอิทิ)
All alone in desperation
(ออล อะโลน อิน เดซเพอะเรฌัน)
Now the time has gone
(เนา เดอะ ไทม แฮ็ส กอน)

Lost inside you’ll never find
(ล็อซท อีนไซด โยว เนฝเออะ ไฟนด)
Lost within my own mind
(ล็อซท วิฑีน ไม โอน ไมนด)
Day after day this misery must go on!
(เด อาฟเทอะ เด ที มีสริ มัซท โก ออน !)

So far away we wait for the day
(โซ ฟา อะเว วี เวท ฟอ เดอะ เด)
For the lives all so wasted and gone
(ฟอ เดอะ ไลฝ ซอร์ โซ ว็อซท แอ็นด กอน)
We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days
(วี ฟีล เดอะ เพน อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ล็อซท อิน อะ เธาแส็น เด)
Through the fire and the flames we carry on!
(ธรู เดอะ ไฟร แอ็นด เดอะ ฟเลม วี แคริ ออน !)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

Wo-o-oah,wo-o-oah,who-o-o-o-oah!
(โวโอ โออา , โวโอ โออา , ฮู โอ โอ โอ โออา !)
Wo-o-oah,wo-o-oa,who-o-o-o-oah!
(โวโอ โออา , โวโอ โอเอ , ฮู โอ โอ โอ โออา !)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

Now here we stand with their blood on our hands
(เนา เฮียร วี ซแท็นด วิฑ แฑ บลัด ออน เอ๊า แฮ็นด)
We fought so hard, now can we understand
(วี ฟอท โซ ฮาด , เนา แค็น วี อันเดิซแทนด)
I’ll break the seal of this curse if I possibly can
(อิล บเรค เดอะ ซีล อ็อฝ ที เคิซ อิฟ ฟาย พอซซิบลิ แค็น)
For freedom of every man!
(ฟอ ฟรีดัม อ็อฝ เอฝริ แม็น !)

So far away we wait for the day
(โซ ฟา อะเว วี เวท ฟอ เดอะ เด)
For the lives all so wasted and gone
(ฟอ เดอะ ไลฝ ซอร์ โซ ว็อซท แอ็นด กอน)
We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days
(วี ฟีล เดอะ เพน อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ล็อซท อิน อะ เธาแส็น เด)
Through the fire and the flames we carry on!
(ธรู เดอะ ไฟร แอ็นด เดอะ ฟเลม วี แคริ ออน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Through the Fire and Flames คำอ่านไทย Dragonforce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น