เนื้อเพลง Queen of Love คำอ่านไทย The Incredible String Band

A strong power calls from the left hand
(อะ สทรอง พ๊าวเว่อร์ คอลลํ ฟรอม เดอะ เล๊ฟท แฮนด์)
Across the waters deep
(อะคร๊อส เดอะ ว๊อเท่อร ดี๊พ)
a strong power calls from the left hand
(อะ สทรอง พ๊าวเว่อร์ คอลลํ ฟรอม เดอะ เล๊ฟท แฮนด์)
let all things sleep or weep
(เล็ท ดอร์ ทริง สลี๊พ ออ วีพ)

oh the queen of love, you have unwove my eyes
(โอ เดอะ ควีน อ็อฝ ลัฝ , ยู แฮ็ฝ unwove มาย อาย)
and my heart will not sleep
(แอนด์ มาย ฮาร์ท วิล น็อท สลี๊พ)

the eye would sleep but the mind would rise
(ดิ อาย เวิด สลี๊พ บั๊ท เดอะ ไมนด์ เวิด ไร๊ส)
I must needs walk down God’s eyebrows
(ไอ มัสท์ นี๊ด ว๊อล์ค เดาน ก๊อด eyebrows)
and along the street of his eyes
(แอนด์ อะลอง เดอะ สทรีท อ็อฝ ฮิส อาย)
look for me and you will see me in my red cloak
(ลุ๊ค ฟอร์ มี แอนด์ ยู วิล ซี มี อิน มาย เร้ด คโลค)
swimming determined
(สวิมมิง ดีเท๊อร์ไมน์)
as God’s blood flows
(แอส ก๊อด บลัด โฟลว์)

creatures of grief you beg from the thief
(ครีเชอะ อ็อฝ กรีฟ ยู เบ๊ก ฟรอม เดอะ ทรี๊ฟ)
I will not carry home your sacks of sorrow
(ไอ วิล น็อท แค๊รรี่ โฮม ยุร แซ๊ค อ็อฝ ซ๊อโร่ว)
but I will pay the fiddler good silver if he smiles
(บั๊ท ไอ วิล เพย์ เดอะ fiddler กู๊ด ซิ๊ลเฝ่อร อิ๊ฟ ฮี สไมล์)
pray God he see tomorrow
(เพรย์ ก๊อด ฮี ซี ทูม๊อโร่ว)

and the fine fine girls that are into it
(แอนด์ เดอะ ไฟน ไฟน เกิร์ล แดท อาร์ อิ๊นทู อิท)
and my eyes with salt water swim
(แอนด์ มาย อาย วิธ ซ้อลท์ ว๊อเท่อร สวิม)
and we disputing with a brittle gaiety
(แอนด์ วี disputings วิธ อะ brittle เกเอะทิ)
upon the world’s rim
(อุพอน เดอะ เวิลด ริม)
if I sought to love you with my body
(อิ๊ฟ ฟาย ซอท ทู ลัฝ ยู วิธ มาย บ๊อดี้)
it would be with a bent back
(อิท เวิด บี วิธ อะ เบ็นท แบ็ค)
unto the day of doom
(อันทู เดอะ เดย์ อ็อฝ ดูม)

Oh the Queen of Love
(โอ เดอะ ควีน อ็อฝ ลัฝ)
I am in her heart
(ไอ แอ็ม อิน เฮอ ฮาร์ท)
she is in my room
(ชี อีส ซิน มาย รูม)

and together alone we clasp hands
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ อะโลน วี คลาซพ แฮนด์)
and in each other’s eyes walk the endless shore
(แอนด์ อิน อีช อ๊อเธ่อร์ อาย ว๊อล์ค ดิ เอ็นเล็ซ ชอร์)
and below I have my duty to perform in the song
(แอนด์ บีโลว์ ไอ แฮ็ฝ มาย ดิ๊วที่ ทู เพอร์ฟอร์ม อิน เดอะ ซ็อง)
and that that I was
(แอนด์ แดท แด้ท ไอ วอส)
you will see it no more
(ยู วิล ซี อิท โน โม)

the snow is on the hills of my heart
(เดอะ สโนว์ อีส ออน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ มาย ฮาร์ท)
and to speak is to die
(แอนด์ ทู สพี๊ค อีส ทู ดาย)
the men at arms do seek to mark me
(เดอะ เม็น แอ็ท อาร์ม ดู ซี๊ค ทู ม๊าร์ค มี)
and the monks raise hue and cry
(แอนด์ เดอะ มั๊งค เร้ส ฮิว แอนด์ คราย)
seek me in vain on Golgotha
(ซี๊ค มี อิน เฝน ออน Golgotha)
or in fear’s hollow
(ออ อิน เฟียร์ ฮ๊อลโล่ว)
for the way I take today
(ฟอร์ เดอะ เวย์ ไอ เท้ค ทูเดย์)
only the true may follow
(โอ๊นลี่ เดอะ ทรู เมย์ ฟ๊อลโล่ว)

the ancestors in stone armour
(ดิ แอ๊นเซสเท่อร ซิน สโทน อาเมอะ)
calling for loyalty untrue
(คอลลิง ฟอร์ ลอยแอ็ลทิ อันทรู)
seek to make a zigzag of the arrow’s flight
(ซี๊ค ทู เม้ค เก สีกแส็ก อ็อฝ ดิ แอ๊โร่ ฟไลท)
it is so swaddled in the bands of form
(อิท อีส โซ swaddled อิน เดอะ แบนด์ อ็อฝ ฟอร์ม)
but I am girdled with the storm
(บั๊ท ไอ แอ็ม เกิ๊ดเดว วิธ เดอะ สทอร์ม)
and cloaked with the night
(แอนด์ คโลค วิธ เดอะ ไน๊ท)
I am not to be seen or found
(ไอ แอ็ม น็อท ทู บี ซีน ออ เฟานด)
save only in what I cause
(เซฝ โอ๊นลี่ อิน ว๊อท ไอ ค๊อส)
standing outside on the inside outside
(ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด ออน ดิ อิ๊นไซด์ เอ๊าทไซ้ด)
perfectingness and flaws
(perfectingness แซน ฟลอ)

how will I say where I end
(ฮาว วิล ไอ เซย์ แวร์ ไอ เอ็นด)
or where you begin
(ออ แวร์ ยู บีกิน)
how will I say, what shall I play
(ฮาว วิล ไอ เซย์ , ว๊อท แชลล์ ไอ เพลย์)
shall it be you or the wild wind
(แชลล์ อิท บี ยู ออ เดอะ ไวลด์ วินด)
as Pan with the unsane eyes
(แอส แพน วิธ ดิ unsane อาย)
or with the wild horns
(ออ วิธ เดอะ ไวลด์ ฮอร์น)
or when I am crowned with the paper crown
(ออ เว็น นาย แอ็ม คราวน์ วิธ เดอะ เพ๊เพ่อร์ คราวน์)
or with the crown of thorns
(ออ วิธ เดอะ คราวน์ อ็อฝ ธอน)

a strong power compels distortion from the right hand
(อะ สทรอง พ๊าวเว่อร์ ค็อมเพล ดิซทอฌัน ฟรอม เดอะ ไร๊ท แฮนด์)
fleece to the grey wolves
(ฟลีซ ทู เดอะ เกรย์ วูลฝส)
fangs to the grey sheep
(แฟ็ง ทู เดอะ เกรย์ ฌีพ)
but the Queen of Love she strokes
(บั๊ท เดอะ ควีน อ็อฝ ลัฝ ชี ซโตรก)
my body alive, that I do not sleep.
(มาย บ๊อดี้ อะไล๊ฝ , แดท ไอ ดู น็อท สลี๊พ)
The doctor brews potions and pills
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ บรู โพฌัน แซน พิลล์)
to open his own front door
(ทู โอ๊เพ่น ฮิส โอว์น ฟร๊อนท ดอร์)
and the locksmith makes strong bolts
(แอนด์ เดอะ locksmith เม้ค สทรอง โบ๊ลทฺ)
to bar his gates to every new breeze that blows
(ทู บาร์ ฮิส เกท ทู เอ๊เฝอร์รี่ นิว บร๊ซ แดท โบลว์)
shall I now put lion’s ears upon my ears
(แชลล์ ไอ นาว พุท ไล๊อ้อน เอียร อุพอน มาย เอียร)
hear every sound as a roar
(เฮียร เอ๊เฝอร์รี่ ซาวน์ด แอส ซา โร)
shall I now put mouse’s eyes upon my eyes
(แชลล์ ไอ นาว พุท เม๊าส อาย อุพอน มาย อาย)
gauge the moon for size against my paw
(เกจ เดอะ มูน ฟอร์ ไซ๊ซ อะเก๊นสท มาย พอ)

while the Queen of Love
(ไวล์ เดอะ ควีน อ็อฝ ลัฝ)
she sings to me
(ชี ซิง ทู มี)
from above and beyond the world
(ฟรอม อะโบ๊ฝ แอนด์ บียอนด์ เดอะ เวิลด)

and I observe my mind
(แอนด์ ดาย อ๊อบเซิร์ฝ มาย ไมนด์)
it is playing ignorant boy
(อิท อีส พเลนิ่ง อีกโนะแร็นท บอย)
while at her feet I am curled
(ไวล์ แอ็ท เฮอ ฟีท ไอ แอ็ม เคิล)

and I remember all female movements so well
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ ออล ฟี๊เมล มูฝเม็นท โซ เวลล)
of such a form to bring much joy and ease much care
(อ็อฝ ซัช อะ ฟอร์ม ทู บริง มัช จอย แอนด์ อี๊ส มัช แคร์)
to perfume and let fall the coloured gown
(ทู เพ๊อร์ฟูม แอนด์ เล็ท ฟอลล์ เดอะ คัลเออะ เกาน)
and to let down the curling hair.
(แอนด์ ทู เล็ท เดาน เดอะ เคอลิง แฮร์)

But now I play seed thrower
(บั๊ท นาว ไอ เพลย์ ซี โตวเออ)
and I will play three-legged man
(แอนด์ ดาย วิล เพลย์ ทรี เลกกิด แมน)
I will play dream weaver and day bringer
(ไอ วิล เพลย์ ดรีม weaver แอนด์ เดย์ bringer)
and catch as catch can
(แอนด์ แค็ทช แอส แค็ทช แคน)

While the Queen of Love
(ไวล์ เดอะ ควีน อ็อฝ ลัฝ)
she swims like a silver dove in my mind’s room
(ชี สวิม ไล๊ค เก ซิ๊ลเฝ่อร ดัฝ อิน มาย ไมนด์ รูม)
and my body sleepwalks down the road
(แอนด์ มาย บ๊อดี้ sleepwalks เดาน เดอะ โร้ด)
in a warm dark swoon
(อิน อะ วอร์ม ด๊าร์ค ซวูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen of Love คำอ่านไทย The Incredible String Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น