เนื้อเพลง Losin’ Weight, Pt. 2 คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana

[Hook: Cam’Ron]
([ ฮุ๊ค : แคมรัน ])
Aiyyo, f*ck losing weight
(เออายเอว , เอฟ *ck โรซิง เว๊ท)
I’m back on these highways moving cakes
(แอม แบ็ค ออน ฑิส ไฮฮเวย์ มูฝอิง เค้ก)
Life’s based upon what I’ma do today
(ไล๊ฟ เบส อุพอน ว๊อท แอมอา ดู ทูเดย์)
Cop a car, new estate
(ค็อพ อะ คารํ , นิว เอสเทท)
Na, f*ck it get the beef and rocks blue and grey
(นา , เอฟ *ck อิท เก็ท เดอะ บี๊ฟ แอนด์ ร๊อค บลู แอนด์ เกรย์)
Baby do the date
(เบ๊บี้ ดู เดอะ เดท)
I got ta move an eighth
(ไอ ก็อท ทา มู๊ฝ แอน เอธ)
F*ck the scrutiny
(เอฟ *ck เดอะ ซครูทินิ)
Y’all n*ggas screwin me
(ยอล เอ็น *ggas สคิววิน มี)
Killa never let the drama slide
(คิวลา เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ดร๊าม่า สไล๊ด)
Y’all gone hear a n*gga momma die
(ยอล กอน เฮียร รา เอ็น *gga มอมมา ดาย)
Yell out homicide
(เยลล เอ๊าท ฮอมอิไซด)

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
18 months please, that ain’t facing time
(18 มั้นธ พลีซ , แดท เอน เฟซอิง ไทม์)
I’m stressed anyway, need it for vacation time
(แอม สเทรสส เอนอิเว , นี๊ด ดิท ฟอร์ แฝคเค๊ชั่น ไทม์)
I’ma do the right thing though, take shock anyway
(แอมอา ดู เดอะ ไร๊ท ทริง โธ , เท้ค ช๊อค เอนอิเว)
6 months right back on the damn block anyway
(6 มั้นธ ไร๊ท แบ็ค ออน เดอะ แดมนํ บล๊อค เอนอิเว)
But look, money from across the street
(บั๊ท ลุ๊ค , มั๊นนี่ ฟรอม อะคร๊อส เดอะ สทรีท)
Think its sweet, think you get money across the street
(ทริ๊งค อิทซ สวี้ท , ทริ๊งค ยู เก็ท มั๊นนี่ อะคร๊อส เดอะ สทรีท)
Me and my peeps often meet
(มี แอนด์ มาย พีพ อ๊อฟเฟ่น มี๊ท)
At 5-0 they work for us, walk the beef
(แอ็ท 5 0 เด เวิ๊ร์ค ฟอร์ อัซ , ว๊อล์ค เดอะ บี๊ฟ)
Walk with heat cause talk is cheap
(ว๊อล์ค วิธ ฮีท ค๊อส ท๊อล์ค อีส ชี๊พ)
So dunn stay silent
(โซ dunn สเทย์ ไซ๊เล่นท)
Revolvers, Automatics, guns stay silent
(ริฝอลเฝอะ , ออโทะแมทอิค , กัน สเทย์ ไซ๊เล่นท)
When it comes to beef it becomes a talent
(เว็น หนิด คัม ทู บี๊ฟ อิท บีคัม ซา แท๊เล้นท)
Remember me, ODB, I’m the one from falice
(รีเม๊มเบ่อร์ มี , ODB , แอม ดิ วัน ฟรอม falice)
Digital ten, sh*t get critical friend
(ดิจิตอล เท็น , ฌะ *ที เก็ท คริ๊ทิคอล เฟรน)
I got 800 invisible men
(ไอ ก็อท 800 อินฝิ๊ซิเบิ้ล เม็น)
That mean it could be the bankman
(แดท มีน หนิด เคิด บี เดอะ bankman)
Person at the gas station filling up your tank, fam
(เพ๊อร์ซั่น แอ็ท เดอะ แก๊ซ สเทชั่น ฟีลลิง อั๊พ ยุร แท๊งค , แฟม)
Lady at the front stand
(เล๊ดี้ แอ็ท เดอะ ฟร๊อนท สแทนด์)
Or rap poison your relish right in the center babe
(ออ แร็พ พ๊อยซั่น ยุร เรลอิฌ ไร๊ท อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ เบ้บ)
Pictures of renegades, she’ll piss in your lemonade
(พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ เรนอิเกด , เชลล์ พิซ ซิน ยุร เลมะเนด)
And y’all dead now
(แอนด์ ยอล เด้ด นาว)
That you can bet now
(แดท ยู แคน เบ๊ท นาว)
Do like a toaster put your bread down
(ดู ไล๊ค เก โทซเทอะ พุท ยุร เบร้ด เดาน)
Upset now, hate when I gotta rep clowns blow Tech rounds
(อั๊พเซ็ท นาว , เฮท เว็น นาย กอททะ เร็พ คลาวนํ โบลว์ ทิค ราวนด)
In a collision, I see their ambition
(อิน อะ ค็อลลีฉอัน , ไอ ซี แดร์ แอมบิ๊ชั่น)
But they don’t know them days when I was stooped up in prison
(บั๊ท เด ด้อนท์ โนว์ เด็ม เดย์ เว็น นาย วอส ซทูพ อั๊พ อิน พริ๊ซั่น)
Or all them hot summers when I was cooped up in the kitchen
(ออ ออล เด็ม ฮอท ซั๊มเม่อร์ เว็น นาย วอส คูพ อั๊พ อิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
When it came to grams it was 90 I fried
(เว็น หนิด เคม ทู กแร็ม ซิท วอส 90 ไอ ฟไร)
350 on the stove and its 90 outside
(350 ออน เดอะ สโท๊ฝ แอนด์ อิทซ 90 เอ๊าทไซ้ด)
I’ma get this girl that be stuff in my bricks
(แอมอา เก็ท ดิส เกิร์ล แดท บี สทั๊ฟฟ อิน มาย บริ๊ค)
Felt life cheated her, she be cuttin her wrists
(เฟ็ลท ไล๊ฟ ชี๊ท เฮอ , ชี บี คัทดิน เฮอ ริ๊ซท)
Her mom died, heroin overdose stuffed her wrist
(เฮอ มัม ดาย , เฮโระอิน โอ๊เฝ่อร์โด่ส สทั๊ฟฟ เฮอ ริ๊ซท)
Father f*ckin her, older man f*ckin her sis
(ฟ๊าเท่อร เอฟ *ckin เฮอ , โอลเดอะ แมน เอฟ *ckin เฮอ ซิซ)
But love my music, say I do nothing but hits
(บั๊ท ลัฝ มาย มิ๊วสิค , เซย์ ไอ ดู นัธอิง บั๊ท ฮิท)
She’ll do anything for me, nothing but hits
(เชลล์ ดู เอนอิธิง ฟอร์ มี , นัธอิง บั๊ท ฮิท)
Cause when she needed help I got her nothing but fixed
(ค๊อส เว็น ชี นี๊ด เฮ้ลพ ไอ ก็อท เฮอ นัธอิง บั๊ท ฟิกซ์)
Needed coke, needed dope, ya I gave her a fix
(นี๊ด โคค , นี๊ด โดพ , ยา ไอ เกฝ เฮอ รา ฟิกซ์)
So she went across the street, gave him a kiss
(โซ ชี เว็นท อะคร๊อส เดอะ สทรีท , เกฝ ฮิม มา คิซ)
Stuck her toungue out, flirted, played with his d*ck
(ซทัค เฮอ toungue เอ๊าท , ฟเลิท , เพลย์ วิธ ฮิส d*ck)
You know Cam, he said ” yeah, don’t play with his chips ”
(ยู โนว์ แค็ม , ฮี เซ็ด ” เย่ , ด้อนท์ เพลย์ วิธ ฮิส ชิพ “)
Stood back, blazed the 6, amazin and sh*t
(ซทูด แบ็ค , เบลซ เดอะ 6 , อเมซิน แอนด์ ฌะ *ที)
Killa, Killa, Dip Set n*gga
(คิวลา , คิวลา , ดิพ เซ็ท เอ็น *gga)

[Hook: Juelz Santana]
([ ฮุ๊ค : จูลซ ซันทาน่า ])
F*ck losing weight
(เอฟ *ck โรซิง เว๊ท)
We back on these highways moving cakes
(วี แบ็ค ออน ฑิส ไฮฮเวย์ มูฝอิง เค้ก)
Life’s based upon what I’ma do today
(ไล๊ฟ เบส อุพอน ว๊อท แอมอา ดู ทูเดย์)
I think my moms moving away
(ไอ ทริ๊งค มาย มัม มูฝอิง อะเวย์)
Yeah, I think I’ma cop me that new estate
(เย่ , ไอ ทริ๊งค แอมอา ค็อพ มี แดท นิว เอสเทท)
Baby do the date
(เบ๊บี้ ดู เดอะ เดท)
I got to move an eighth
(ไอ ก็อท ทู มู๊ฝ แอน เอธ)
F*ck the scrutiny
(เอฟ *ck เดอะ ซครูทินิ)
Y’all n*ggas screwin me
(ยอล เอ็น *ggas สคิววิน มี)
Juelz never let the cops get me
(จูลซ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ค็อพ เก็ท มี)
On the block til the shots hit me
(ออน เดอะ บล๊อค ทิล เดอะ ฌ็อท ฮิท มี)
Until the shots get me
(อันทิล เดอะ ฌ็อท เก็ท มี)

[Juelz Santana]
([ จูลซ ซันทาน่า ])
N*ggas wanna know why I’m so nice when it come to spittin that fire
(เอ็น *ggas วอนนา โนว์ วาย แอม โซ ไน๊ซ์ เว็น หนิด คัม ทู สปิทดิน แดท ไฟเออะร)
Its real dog, I live in the fire
(อิทซ เรียล ด้อกก , ไอ ไล้ฝ อิน เดอะ ไฟเออะร)
Used to being in the streets homie, in the mists of the fire
(ยู๊ส ทู บีอิง อิน เดอะ สทรีท โฮมี , อิน เดอะ มิซท อ็อฝ เดอะ ไฟเออะร)
Break works put it in pots, sit it in fire
(เบร๊ค เวิ๊ร์ค พุท ดิธ อิน พ๊อท , ซิท ดิธ อิน ไฟเออะร)
Quick to grab the 5th and just fire
(ควิค ทู แกร๊บ เดอะ 5th แอนด์ จั๊สท ไฟเออะร)
Try to peel off, I’m hittin your tire
(ธราย ทู พีล ออฟฟ , แอม ฮิทดิน ยุร ไทร์)
Hittin your door while your cars spinnin hittin the wall
(ฮิทดิน ยุร ดอร์ ไวล์ ยุร คารํ สปินนิน ฮิทดิน เดอะ วอลล์)
That’s just the beginning of war
(แด้ท จั๊สท เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ วอร์)
I let you know you dealing with dogs
(ไอ เล็ท ยู โนว์ ยู ดีลลิง วิธ ด้อกก)
My villians will finish you off
(มาย เวียวเรียน วิล ฟิ๊หนิช ยู ออฟฟ)
Head in your chest brain
(เฮด อิน ยุร เชสทํ เบรน)
Dead on the van on the express way
(เด้ด ออน เดอะ แฝน ออน ดิ เอ็กซเพรส เวย์)
While I got my hand in the Tech wave
(ไวล์ ไอ ก็อท มาย แฮนด์ อิน เดอะ ทิค เว๊ฝ)
N*ggas like ” f*ck, is he stupid? ”
(เอ็น *ggas ไล๊ค ” เอฟ *ck , อีส ฮี สทิ๊วผิด “)
Cops wanna cuff me, do it
(ค็อพ วอนนา คัฟ มี , ดู อิท)
You wanna be a hero, snuff me, do it, rush me, do it
(ยู วอนนา บี อะ ฮีโร่ , ซนัฟ มี , ดู อิท , รัช มี , ดู อิท)
Sh*t, like I ain’t been through the scars and bruises
(ฌะ *ที , ไล๊ค ไก เอน บีน ทรู เดอะ ซคา แซน บรูส)
Like I ain’t been through the bars, seen the sargaent trooper
(ไล๊ค ไก เอน บีน ทรู เดอะ บาร์ , ซีน เดอะ sargaent ทรูพเออะ)
Look at my body, I lost so much weight
(ลุ๊ค แกท มาย บ๊อดี้ , ไอ ล็อซท โซ มัช เว๊ท)
Cops raiding my spot, I done lost so much weight
(ค็อพ raidings มาย สพอท , ไอ ดัน ล็อซท โซ มัช เว๊ท)
I’m tellin papi front me a brick, let me owe that cake
(แอม เทลลิน เพพี ฟร๊อนท มี อะ บริ๊ค , เล็ท มี โอว์ แดท เค้ก)
He tellin me, he ain’t got but so much weight
(ฮี เทลลิน มี , ฮี เอน ก็อท บั๊ท โซ มัช เว๊ท)
He been waiting for his connection to come
(ฮี บีน เวททิง ฟอร์ ฮิส ค็อนเนคฌัน ทู คัม)
I’m like ” at least give me a half, I’ll confess and stretch it to one ”
(แอม ไล๊ค ” แอ็ท ลีซท กี๊ฝ มี อะ ฮาล์ฟ , แอล คอนเฟสส แซน สเทร๊ทช อิท ทู วัน “)
I’m on the block as usual
(แอม ออน เดอะ บล๊อค แอส ยูฉวล)
With that block that you chop and the rocks as usual
(วิธ แดท บล๊อค แดท ยู ช๊อพ แอนด์ เดอะ ร๊อค แอส ยูฉวล)
Watching for the cops that’s moving through
(วัทชิง ฟอร์ เดอะ ค็อพ แด้ท มูฝอิง ทรู)
Me and my soldiers know the rules
(มี แอนด์ มาย โซ๊ลเจ้อร์ โนว์ เดอะ รูล)
We use cakes to get by, by the dudes in blue
(วี ยู๊ส เค้ก ทู เก็ท บาย , บาย เดอะ ดยูด ซิน บลู)
Keep your mouth locked, screwed and glued
(คี๊พ ยุร เม๊าธ ล๊อค , สครูว์ แอนด์ กลู)
Or shots from the roof duke will circle round your body like hoola-hoops
(ออ ฌ็อท ฟรอม เดอะ รู๊ฟ ดยูค วิล เซ๊อร์เคิ้ล ราวนด ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค hoola ฮูพ)
Mami told me son, hold your own
(มัมมี โทลด มี ซัน , โฮลด์ ยุร โอว์น)
And one day your gone grow to be a rolling stone
(แอนด์ วัน เดย์ ยุร กอน โกรว์ ทู บี อะ โรลลิง สโทน)
And I believed her
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ เฮอ)
Juelz never let the cops get me
(จูลซ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ค็อพ เก็ท มี)
On the block til the shots hit me
(ออน เดอะ บล๊อค ทิล เดอะ ฌ็อท ฮิท มี)

[Hook: Cam’Ron]
([ ฮุ๊ค : แคมรัน ])
Aiyyo, f*ck losing weight
(เออายเอว , เอฟ *ck โรซิง เว๊ท)
I’m back on these highways moving cakes
(แอม แบ็ค ออน ฑิส ไฮฮเวย์ มูฝอิง เค้ก)
Life’s based upon what I’ma do today
(ไล๊ฟ เบส อุพอน ว๊อท แอมอา ดู ทูเดย์)
Cop a car, new estate
(ค็อพ อะ คารํ , นิว เอสเทท)
Na, f*ck it get the beef and rocks blue and grey
(นา , เอฟ *ck อิท เก็ท เดอะ บี๊ฟ แอนด์ ร๊อค บลู แอนด์ เกรย์)
Baby do the date
(เบ๊บี้ ดู เดอะ เดท)
I got ta move an eighth
(ไอ ก็อท ทา มู๊ฝ แอน เอธ)
F*ck the scrutiny
(เอฟ *ck เดอะ ซครูทินิ)
Y’all n*ggas screwin me
(ยอล เอ็น *ggas สคิววิน มี)
Killa never let the drama slide
(คิวลา เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ดร๊าม่า สไล๊ด)
Y’all gone hear a n*gga momma die
(ยอล กอน เฮียร รา เอ็น *gga มอมมา ดาย)
Yell out homicide
(เยลล เอ๊าท ฮอมอิไซด)

[Hook: Juelz Santana]
([ ฮุ๊ค : จูลซ ซันทาน่า ])
F*ck losing weight
(เอฟ *ck โรซิง เว๊ท)
We back on these highways moving cakes
(วี แบ็ค ออน ฑิส ไฮฮเวย์ มูฝอิง เค้ก)
Life’s based upon what I’ma do today
(ไล๊ฟ เบส อุพอน ว๊อท แอมอา ดู ทูเดย์)
I think my moms moving away
(ไอ ทริ๊งค มาย มัม มูฝอิง อะเวย์)
Yeah, I think I’ma cop me that new estate
(เย่ , ไอ ทริ๊งค แอมอา ค็อพ มี แดท นิว เอสเทท)
Baby do the date
(เบ๊บี้ ดู เดอะ เดท)
I got to move an eighth
(ไอ ก็อท ทู มู๊ฝ แอน เอธ)
F*ck the scrutiny
(เอฟ *ck เดอะ ซครูทินิ)
Y’all n*ggas screwin me
(ยอล เอ็น *ggas สคิววิน มี)
Juelz never let the cops get me
(จูลซ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ค็อพ เก็ท มี)
On the block til the shots hit me
(ออน เดอะ บล๊อค ทิล เดอะ ฌ็อท ฮิท มี)
Until the shots get me
(อันทิล เดอะ ฌ็อท เก็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Losin’ Weight, Pt. 2 คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น