เนื้อเพลง Live or Die คำอ่านไทย L.G. Wise

Verse 1
(เฝิซ 1)
Yo I roll with Godbody
(โย ไอ โรลล วิธ Godbody)
Prayin fearin nobody
(เพลย์อิน fearin โนบอดี้)
My life belong to Him
(มาย ไล๊ฟ บีลอง ทู ฮิม)
So I don’t need a shoty
(โซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ shoty)

You ain’t got no peace at home
(ยู เอน ก็อท โน พี๊ซ แอ็ท โฮม)
Ridin, cryin on the phone
(ริดอิน , คายอิน ออน เดอะ โฟน)
Puffin lah
(พัฟฟิน lah)
Ready to die
(เร๊ดี้ ทู ดาย)
So you huffin on your chrome
(โซ ยู huffin ออน ยุร คโรม)

So if the Ruff wanna ride
(โซ อิ๊ฟ เดอะ รัฟ วอนนา ไรด์)
The Ruff gotta die
(เดอะ รัฟ กอททะ ดาย)
Just like if Puff wanna walk
(จั๊สท ไล๊ค อิ๊ฟ พัฟ วอนนา ว๊อล์ค)
Then Puff gotta lie
(เด็น พัฟ กอททะ ไล)

People just don’t understand
(พี๊เพิ่ล จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
I spit it righteously
(ไอ ซพิท ดิธ ไรชัซลิ)
But you get your life right
(บั๊ท ยู เก็ท ยุร ไล๊ฟ ไร๊ท)
And you might just be
(แอนด์ ยู ไมท จั๊สท บี)

Got you candy-coated sweet-long
(ก็อท ยู แค๊นดี้ โค๊ท สวี้ท ลอง)
With the feet on
(วิธ เดอะ ฟีท ออน)
Clockin dollars everyday
(คอกคิน ดอลเลอะ เอวี่เดย์)
But you know you livin wrong
(บั๊ท ยู โนว์ ยู ลีฝอิน รอง)

So just livin life in this war like it’s a game
(โซ จั๊สท ลีฝอิน ไล๊ฟ อิน ดิส วอร์ ไล๊ค อิทซ ซา เกม)
All alone and never knowin the peropse why they came
(ออล อะโลน แอนด์ เน๊เฝ่อร์ โนว์อิน เดอะ peropse วาย เด เคม)
In the streets they learn to kill
(อิน เดอะ สทรีท เด เลิร์น ทู คิลล์)
In the club they pack steel
(อิน เดอะ คลับ เด แพ็ค สทีล)
And It’s all for the sake of a game that ain’t real
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ฟอร์ เดอะ เซ้ค อ็อฝ อะ เกม แดท เอน เรียล)
So they learn to throw slugs
(โซ เด เลิร์น ทู โธรว์ ซลัก)
Like they learn to sold drugs
(ไล๊ค เด เลิร์น ทู โซลด ดรัก)
A good son corrupted by a cold hearted thug
(อะ กู๊ด ซัน คอร์รัพทํ บาย อะ โคลด์ ฮาร์ท ธัก)
Fast life make no sence when you dead and you gone
(ฟาสท ไล๊ฟ เม้ค โน เซนซฺ เว็น ยู เด้ด แอนด์ ยู กอน)
Right now you got a chance to chose your right from wrong
(ไร๊ท นาว ยู ก็อท ดา แช้นซํ ทู โชส ยุร ไร๊ท ฟรอม รอง)
But it kills me to see those thugs that don’t care
(บั๊ท ดิธ คิลล์ มี ทู ซี โฑส ธัก แดท ด้อนท์ แคร์)
When they die leavin’ children behind
(เว็น เด ดาย เลวิน ชีลดเร็น บีฮายน์)
It ain’t fair
(อิท เอน แฟร์)
Some wanna ride
(ซัม วอนนา ไรด์)
Some wanna die
(ซัม วอนนา ดาย)
But heres your chance to live or
(บั๊ท เฮียร ยุร แช้นซํ ทู ไล้ฝ ออ)
Chorus
(ค๊อรัส)
Live or die
(ไล้ฝ ออ ดาย)
‘Cuz the way that you live’s gonna be the way that you die
(คัซ เดอะ เวย์ แดท ยู ไล้ฝ กอนนะ บี เดอะ เวย์ แดท ยู ดาย)
Look what you wanna do
(ลุ๊ค ว๊อท ยู วอนนา ดู)
Live or die
(ไล้ฝ ออ ดาย)
I know you claim to be real
(ไอ โนว์ ยู เคลม ทู บี เรียล)
I see the thug in your eye
(ไอ ซี เดอะ ธัก อิน ยุร อาย)
So what you wanna do
(โซ ว๊อท ยู วอนนา ดู)
Live or die
(ไล้ฝ ออ ดาย)
‘Cuz the way that you come’s gonna be the way that you go
(คัซ เดอะ เวย์ แดท ยู คัม กอนนะ บี เดอะ เวย์ แดท ยู โก)
Now what you wanna do
(นาว ว๊อท ยู วอนนา ดู)
Live or die
(ไล้ฝ ออ ดาย)
All the dough that you make you can’t take when you go
(ออล เดอะ โด แดท ยู เม้ค ยู แค็นท เท้ค เว็น ยู โก)

East Coast
(อี๊สท โค้สท)

Name one get some
(เนม วัน เก็ท ซัม)
Yo we got this here
(โย วี ก็อท ดิส เฮียร)
Predestened by the Lord
(Predestened บาย เดอะ หลอร์ด)
You can’t stop this here
(ยู แค็นท สท๊อพ ดิส เฮียร)
I roll with the real ones
(ไอ โรลล วิธ เดอะ เรียล วัน)
‘Bout to drop this here
(เบาท ทู ดรอพ ดิส เฮียร)
Your visions kinda blury
(ยุร ฝิ๊ชั่น กินดา blury)
We ’bout to make this clear
(วี เบาท ทู เม้ค ดิส เคลียร์)
Lil Wayne I know you hurtin’ ‘cuz you lost your pops
(ลิล เวยอิน ไอ โนว์ ยู ฮาร์ดิน คัซ ยู ล็อซท ยุร พ็อพ)
The block was so hot you had to slang that rock
(เดอะ บล๊อค วอส โซ ฮอท ยู แฮ็ด ทู ซแล็ง แดท ร๊อค)
Thugs grillin’ ya so you sleep with your glock
(ธัก grillin ยา โซ ยู สลี๊พ วิธ ยุร คล็อก)
Thuggin’ hard up in my life
(ตั๊กกิน ฮาร์ด อั๊พ อิน มาย ไล๊ฟ)
Dogg I had to stop
(ด๊อก ไอ แฮ็ด ทู สท๊อพ)
Saw my my man last year
(ซอว์ มาย มาย แมน ล๊าสท เยียร์)
He just got locked
(ฮี จั๊สท ก็อท ล๊อค)
Escaped from the hood
(เอสเขพ ฟรอม เดอะ ฮุด)
Just like Lot
(จั๊สท ไล๊ค ล็อท)
Didn’t wanna get shot
(ดิ๊นอิน วอนนา เก็ท ฌ็อท)
End up just like Pac
(เอ็นด อั๊พ จั๊สท ไล๊ค แพค)
Or end up in the flames
(ออ เอ็นด อั๊พ อิน เดอะ เฟลม)
‘Cuz It’s just too hot
(คัซ อิทซ จั๊สท ทู ฮอท)

Yeah, I heard your album
(เย่ , ไอ เฮิด ยุร อั๊ลบั้ม)
And Baby boy it was wac
(แอนด์ เบ๊บี้ บอย อิท วอส wac)
Murder lyrics, deceving spirits sung over the track
(เม๊อร์เด้อร์ ลีริค , decevings สพีหริท ซัง โอ๊เฝ่อร เดอะ แทร็ค)
While you flowin in the studio and sippin’ that cogiac
(ไวล์ ยู โฟว์วิน อิน เดอะ ซทยูดิโอ แอนด์ ซิบปิ่น แดท cogiac)
What you spittin but not livin
(ว๊อท ยู สปิทดิน บั๊ท น็อท ลีฝอิน)
I’m tired of this phonie act
(แอม ไทร์ อ็อฝ ดิส phonie แอ๊คท)
Sold your soul, had to pay to play the game
(โซลด ยุร โซล , แฮ็ด ทู เพย์ ทู เพลย์ เดอะ เกม)
‘Cuz as soon as you make that chedder son, you’ll never be the same
(คัซ แอส ซูน แอส ยู เม้ค แดท chedder ซัน , โยว เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
You forgot from which you came and you s*ckers are still lame
(ยู เฟาะกอท ฟรอม วิช ยู เคม แอนด์ ยู เอส *ckers แซร์ สทิลล เลม)
Like Tony Montana and his wac rap game
(ไล๊ค โทนี่ มอนเทนา แอนด์ ฮิส wac แร็พ เกม)
Money exagerates you, the truth will agravate you
(มั๊นนี่ เอ๊คซีเจต ยู , เดอะ ทรู๊ธ วิล agravate ยู)
I spit the type of wisdom you choose or can’t relate to
(ไอ ซพิท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ วีสดัม ยู ชู๊ส ออ แค็นท รีเหลท ทู)
Even the dumbest on the streets son, can estimate you
(อี๊เฝ่น เดอะ dumbest ออน เดอะ สทรีท ซัน , แคน เอ๊สทิเหมท ยู)
Fantisizing in your lyrics seems to motivate you
(Fantisizings อิน ยุร ลีริค ซีม ทู โมทิเฝท ยู)
But I don’t immitate you and I don’t player hate you
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ immitate ยู แอนด์ ดาย ด้อนท์ เพย์เยอร์ เฮท ยู)
But I’m prayin’ for your souls that hell’s fire escape you
(บั๊ท แอม เพลย์อิน ฟอร์ ยุร โซล แดท เฮ็ลล ไฟเออะร เอสเขพ ยู)
I know the game ain’t the same and the fame is what you claim
(ไอ โนว์ เดอะ เกม เอน เดอะ เซม แอนด์ เดอะ เฟม อีส ว๊อท ยู เคลม)
But I’m tellin’ you Playboy you gotta pay to play the game
(บั๊ท แอม เทลลิน ยู พเลบอย ยู กอททะ เพย์ ทู เพลย์ เดอะ เกม)

Chorus
(ค๊อรัส)

West Coast
(เว๊สท โค้สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live or Die คำอ่านไทย L.G. Wise

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น