เนื้อเพลง Same Ol’ Same Ol’ (Sarai Mix) คำอ่านไทย P.Y.T.

Yeah Yeah Yeah Owww Oww hmmm hmmm
(เย่ เย่ เย่ อาว Oww ฮึม ฮึม)

First time you said that you were leaving
(เฟิร์สท ไทม์ ยู เซ็ด แดท ยู เวอ ลีฝอิงส)
I cried cuz you said you didn’t need me
(ไอ คราย คัซ ยู เซ็ด ยู ดิ๊นอิน นี๊ด มี)
But the second that I started seeing somebody else
(บั๊ท เดอะ เซ๊คคั่น แดท ไอ สท๊าร์ท ซีอิง ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
It’s when ya had to come back to me
(อิทซ เว็น ยา แฮ็ด ทู คัม แบ็ค ทู มี)
[gone] continued movin now I’m better
([ กอน ] คอนทิ๊นิว มูฝวิน นาว แอม เบ๊ทเท่อร์)
I moved on
(ไอ มู๊ฝ ออน)
To someone who would treat me better
(ทู ซัมวัน ฮู เวิด ทรี๊ท มี เบ๊ทเท่อร์)
But now you’re tripping cuz you see I aint all by myself
(บั๊ท นาว ยัวร์ ทริพพิง คัซ ยู ซี ไอ เอน ดอร์ บาย ไมเซลฟ)
And you won’t let be me boy
(แอนด์ ยู ว็อนท เล็ท บี มี บอย)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Why you gonna call me on my phone?
(วาย ยู กอนนะ คอลลํ มี ออน มาย โฟน)
Everytime you see another boy at my door
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซี อะน๊าเทร่อร์ บอย แอ็ท มาย ดอร์)
Oh boy you should’ve thought of that before
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ ธอท อ็อฝ แดท บีฟอร์)
And now you wanna come home
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คัม โฮม)
And you’re alone
(แอนด์ ยัวร์ อะโลน)
It’s the Same Ol’ Same Ol’ sad scenario
(อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol แซ้ด ซิเนริโอ)
Everytime you say you wanna be so low
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เซย์ ยู วอนนา บี โซ โลว)
Oh boy you should’ve never let me go
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก)
But you’ve done it before
(บั๊ท ยู๊ฟ ดัน อิท บีฟอร์)
And now I know its the Same Ol’ Same Ol’
(แอนด์ นาว ไอ โนว์ อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol)

Ooohhhh
(อู้)
You thought that you could keep on dreaming
(ยู ธอท แดท ยู เคิด คี๊พ ออน ดรีมมิง)
This too you think that I won’t keep on moving
(ดิส ทู ยู ทริ๊งค แดท ไอ ว็อนท คี๊พ ออน มูฝอิง)
I admit it for a minute
(ไอ แอ๊ดมิท ดิธ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
You was having your way
(ยู วอส แฮฝวิ่ง ยุร เวย์)
What can I say?
(ว๊อท แคน นาย เซย์)
I wasn’t over you [oh no]
(ไอ วอสซึ้น โอ๊เฝ่อร ยู [ โอ โน ])
Things change You and me
(ทริง เช้งจํ ยู แอนด์ มี)
Best forget it[no no babe]
(เบ๊สท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ [ โน โน เบ้บ ])
No more playing i admit it
(โน โม พเลนิ่ง ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
Don’t you get it boy
(ด้อนท์ ยู เก็ท ดิธ บอย)
You take it back tryin to say like it was yesterday?
(ยู เท้ค อิท แบ็ค ทายอิน ทู เซย์ ไล๊ค อิท วอส เยซเทอะดิ)
But boy
(บั๊ท บอย)
But you never really ever cared about me
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เอ๊เฝ่อร์ คารํ อะเบ๊าท มี)
Cause if you ever really cared about me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ คารํ อะเบ๊าท มี)
Then it wouldnt take another man
(เด็น หนิด วูดดึ่น เท้ค อะน๊าเทร่อร์ แมน)
To make you understand
(ทู เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
That you want me [oh]
(แดท ยู ว้อนท มี [ โอ ])
Cause if you really ever cared about me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ เอ๊เฝ่อร์ คารํ อะเบ๊าท มี)
You wouldn’t ever broken my heart, left me
(ยู วูดดึ่น เอ๊เฝ่อร์ บโรเค็น มาย ฮาร์ท , เล๊ฟท มี)
And now you wanna come back and call me up
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คัม แบ็ค แอนด์ คอลลํ มี อั๊พ)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Why you gonna call me on my phone?
(วาย ยู กอนนะ คอลลํ มี ออน มาย โฟน)
Everytime you see another boy at my door
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซี อะน๊าเทร่อร์ บอย แอ็ท มาย ดอร์)
Oh boy you should’ve thought of that before
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ ธอท อ็อฝ แดท บีฟอร์)
And now you wanna come home
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คัม โฮม)
And you’re alone
(แอนด์ ยัวร์ อะโลน)
It’s the Same Ol’ Same Ol’ sad scenario
(อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol แซ้ด ซิเนริโอ)
Everytime you say you wanna be so low
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เซย์ ยู วอนนา บี โซ โลว)
Oh boy you should’ve never let me go
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก)
But you’ve done it before
(บั๊ท ยู๊ฟ ดัน อิท บีฟอร์)
And now I know its the Same Ol’ Same Ol’
(แอนด์ นาว ไอ โนว์ อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])
I told you [I told you]
(ไอ โทลด ยู [ ไอ โทลด ยู ])
I’d leave [ you know I told you]
(อาย ลี๊ฝ [ ยู โนว์ ไอ โทลด ยู ])
[I told you I would leave you]
([ ไอ โทลด ยู ไอ เวิด ลี๊ฝ ยู ])
Next time [and it’s the last time boy]
(เน๊กซท ไทม์ [ แอนด์ อิทซ เดอะ ล๊าสท ไทม์ บอย ])
Boy boy boy you were told lets get it on
(บอย บอย บอย ยู เวอ โทลด เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
It’s the Same Ol’ Same Ol’ Same Ol’ Same Ol’
(อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol เซม Ol เซม Ol)
Boy boy boy you were told lets get it on
(บอย บอย บอย ยู เวอ โทลด เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
It’s the Same Ol’ Same Ol’ Same Ol’ Same Ol’
(อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol เซม Ol เซม Ol)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Why you gonna call me on my phone?
(วาย ยู กอนนะ คอลลํ มี ออน มาย โฟน)
Everytime you see another boy at my door
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซี อะน๊าเทร่อร์ บอย แอ็ท มาย ดอร์)
Oh boy you should’ve thought of that before
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ ธอท อ็อฝ แดท บีฟอร์)
And now you wanna come home
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คัม โฮม)
And you’re alone
(แอนด์ ยัวร์ อะโลน)
It’s the Same Ol’ Same Ol’ sad scenario
(อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol แซ้ด ซิเนริโอ)
Everytime you say you wanna be so low
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เซย์ ยู วอนนา บี โซ โลว)
Oh boy you should’ve never let me go
(โอ บอย ยู ชูดดิฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก)
But you’ve done it before
(บั๊ท ยู๊ฟ ดัน อิท บีฟอร์)
And now I know its the Same Ol’ Same Ol’
(แอนด์ นาว ไอ โนว์ อิทซ เดอะ เซม Ol เซม Ol)
[REPEAT 3X]
([ รีพี๊ท 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Ol’ Same Ol’ (Sarai Mix) คำอ่านไทย P.Y.T.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น