เนื้อเพลง My World คำอ่านไทย Avril Lavigne

Please tell me what is taking place,
(พลีส เท็ล มี ฮว็อท อีส เทคอิง พเลซ ,)
Cause I can’t seem to find a trace,
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ เทร๊ซ ,)
Guess it must’ve got erased somehow,
(เก็ซ ซิท มาสทฝฺ ก็อท อิเรซ ซัมฮาว ,)
Probably cause I always forget,
(พรอบอับลิ คอส ไอ ออลเว เฟาะเกท ,)
Everytime someone tells me their name,
(เอ๊รี่ไทม์ ซัมวัน เท็ล มี แฑ เนม ,)
It’s always gotta be the same.
(อิทซ ออลเว กอททะ บี เดอะ เซม)
[In my World]
([ อิน ไม เวิลด ])
Never wore cover-up,
(เนฝเออะ โว คัฝเออะ อัพ ,)
Always beat the boys up,
(ออลเว บีท เดอะ บอย อัพ ,)
Grew up in a 5000 population town,
(กรู อัพ อิน อะ 5000 พอพิวเลฌัน ทาวน์ ,)
Made my money by cutting grass,
(เมด ไม มันอิ ไบ คัททิง กราซ ,)
Got fired by fried chicken ass,
(ก็อท เฟอ ไบ ฟไร ชีคเค็น อาซ ,)
All in a small town, Napanee.
(ออล อิน อะ ซมอล ทาวน์ , นาพานี)

You know I always stay up without sleepin’,
(ยู โน ไอ ออลเว ซเท อัพ วิเฑาท สลีฟปิน ,)
And think to myself,
(แอ็นด ธิงค ทู ไมเซลฟ ,)
Where do I belong forever,
(ฮแว ดู ไอ บิลอง เฟาะเรฝเออะ ,)
In whose arms, the time and place?
(อิน ฮูส อาม , เดอะ ไทม แอ็นด พเลซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Can’t help if I space in a daze,
(แค็นท เฮ็ลพ อิฟ ฟาย ซเพซ อิน อะ เดส ,)
My eyes tune out the other way,
(ไม ไอ ทยูน เอาท ดิ อัฑเออะ เว ,)
I may switch off and go in a daydream,
(ไอ เม ซวิช ออฟฟ แอ็นด โก อิน อะ เดย์ดรีม ,)
In this head my thoughts are deep,
(อิน ที เฮ็ด ไม ธอท แซร์ ดีพ ,)
But sometimes I can’t even speak,
(บัท ซัมไทม์ ซาย แค็นท อีเฝ็น ซพีค ,)
Would someone be and not pretend? I’m off again in my World
(วูด ซัมวัน บี แอ็นด น็อท พริเทนด แอม ออฟฟ อะเกน อิน ไม เวิลด)

I never spend less than an hour,
(ไอ เนฝเออะ ซเพ็นด เล็ซ แฑ็น แอน เอาร ,)
Washin’ my hair in the shower,
(วัสชิน ไม แฮ อิน เดอะ เฌาเออะ ,)
It always takes 5 hours to make it straight,
(อิท ออลเว เทค 5 เอาร ทู เมค อิท ซทเรท ,)
So I’ll braid it in a zillion braids,
(โซ อิล บเรด ดิท อิน อะ ซิลหลิออน บเรด ,)
Though it may take all friggen day,
(โธ อิท เม เทค ออล ฟริคกิน เด ,)
There’s nothin’ else better to do anyway.
(แฑ นอทติน เอ็ลซ เบทเทอะ ทู ดู เอนอิเว)

When you’re all alone in the lands of forever,
(ฮเว็น ยัวร์ ออล อะโลน อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
Lay under the milky way,
(เล อันเดอะ เดอะ มีลคิ เว ,)
On and on it’s getting too late out,
(ออน แอ็นด ออน อิทซ เกดดดิ้ง ทู เลท เอาท ,)
I’m not in love this time this night.
(แอม น็อท อิน ลัฝ ที ไทม ที ไนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Can’t help if I space in a daze,
(แค็นท เฮ็ลพ อิฟ ฟาย ซเพซ อิน อะ เดส ,)
My eyes tune out the other way,
(ไม ไอ ทยูน เอาท ดิ อัฑเออะ เว ,)
I may switch off and go in a daydream,
(ไอ เม ซวิช ออฟฟ แอ็นด โก อิน อะ เดย์ดรีม ,)
In this head my thoughts are deep,
(อิน ที เฮ็ด ไม ธอท แซร์ ดีพ ,)
But sometimes I can’t even speak,
(บัท ซัมไทม์ ซาย แค็นท อีเฝ็น ซพีค ,)
Would someone be and not pretend? I’m off again in my World
(วูด ซัมวัน บี แอ็นด น็อท พริเทนด แอม ออฟฟ อะเกน อิน ไม เวิลด)

[la la la la]
([ ลา ลา ลา ลา ])

Take some time,
(เทค ซัม ไทม ,)
Mellow out,
(เมลโล เอาท ,)
Party up,
(พาทิ อัพ ,)
But don’t fall down,
(บัท ด้อนท์ ฟอล เดาน ,)
Don’t get caught,
(ด้อนท์ เก็ท คอท ,)
Sneak out of the house.
(ซนีค เอาท อ็อฝ เดอะ เฮาซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Can’t help if I space in a daze,
(แค็นท เฮ็ลพ อิฟ ฟาย ซเพซ อิน อะ เดส ,)
My eyes tune out the other way,
(ไม ไอ ทยูน เอาท ดิ อัฑเออะ เว ,)
I may switch off and go in a daydream,
(ไอ เม ซวิช ออฟฟ แอ็นด โก อิน อะ เดย์ดรีม ,)
In this head my thoughts are deep,
(อิน ที เฮ็ด ไม ธอท แซร์ ดีพ ,)
But sometimes I can’t even speak,
(บัท ซัมไทม์ ซาย แค็นท อีเฝ็น ซพีค ,)
Would someone be and not pretend? I’m off again in my World
(วูด ซัมวัน บี แอ็นด น็อท พริเทนด แอม ออฟฟ อะเกน อิน ไม เวิลด)

Can’t help if I space in a daze,
(แค็นท เฮ็ลพ อิฟ ฟาย ซเพซ อิน อะ เดส ,)
My eyes tune out the other way,
(ไม ไอ ทยูน เอาท ดิ อัฑเออะ เว ,)
I may switch off and go in a daydream,
(ไอ เม ซวิช ออฟฟ แอ็นด โก อิน อะ เดย์ดรีม ,)
In this head my thoughts are deep,
(อิน ที เฮ็ด ไม ธอท แซร์ ดีพ ,)
But sometimes I can’t even speak,
(บัท ซัมไทม์ ซาย แค็นท อีเฝ็น ซพีค ,)
Would someone be and not pretend? I’m off again in my World
(วูด ซัมวัน บี แอ็นด น็อท พริเทนด แอม ออฟฟ อะเกน อิน ไม เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My World คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น