เนื้อเพลง They’ll Never Know คำอ่านไทย Mis-Teeq

M with the I with the S – So Solid
(เอ็ม วิธ ดิ ไอ วิธ เดอะ เอส โซ โซ๊หลิด)
Just bring it down, Sing for me now
(จั๊สท บริง อิท เดาน , ซิง ฟอร์ มี นาว)

[Rap By Asher D]
([ แร็พ บาย Asher ดี ])
[Freestyling…]
([ Freestylings ])
You just wishing you hype this
(ยู จั๊สท วิชชิ้ง ยู เฮฝ ดิส)
Jealousy and the hate is what forced me to write this
(เจลอะซิ แอนด์ เดอะ เฮท อีส ว๊อท ฟอร์ซ มี ทู ไร๊ท ดิส)
And you still want to spite this
(แอนด์ ยู สทิลล ว้อนท ทู ซไพท ดิส)
Mis-Teeq and So Solid – you know that I like this
(มิซ Teeq แอนด์ โซ โซ๊หลิด ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค ดิส)
People know that I write quick
(พี๊เพิ่ล โนว์ แดท ไอ ไร๊ท ควิค)
On the road with my flows they describe how my life is
(ออน เดอะ โร้ด วิธ มาย โฟลว์ เด เดสไครบํ ฮาว มาย ไล๊ฟ อีส)
I won’t say who my wife is – I’ll let her spit for herself
(ไอ ว็อนท เซย์ ฮู มาย ไว๊ฟ อีส แอล เล็ท เฮอ ซพิท ฟอร์ เฮอเซลฟ)
And you know she will hype this
(แอนด์ ยู โนว์ ชี วิล เฮฝ ดิส)
You just wishin’ you’d done this
(ยู จั๊สท วิซชิน ยูต ดัน ดิส)
There was never no fight if there was then I won this
(แดร์ วอส เน๊เฝ่อร์ โน ไฟ้ท อิ๊ฟ แดร์ วอส เด็น นาย ว็อน ดิส)
I’m caught up in this fun bliss
(แอม คอท อั๊พ อิน ดิส ฟัน บลิซ)
These people have taken what I have accomplished
(ฑิส พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ เทคเอ็น ว๊อท ไอ แฮ็ฝ แอ๊คคอมผลิช)
The same people they will run quick
(เดอะ เซม พี๊เพิ่ล เด วิล รัน ควิค)
Disguised as a friend and pretending to bump fists
(ดิสไก๊ส แอส ซา เฟรน แอนด์ พรีเทนดิง ทู บั๊มพํ ฟิซท)
How many times have I done this
(ฮาว เมนอิ ไทม์ แฮ็ฝ ไอ ดัน ดิส)
I got flows in abundance – the raver will bun dis
(ไอ ก็อท โฟลว์ ซิน อะบันแด็นซ เดอะ raver วิล บัน ดิซ)

Oh Oh
(โอ โอ)

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
We’re sitting down reminiscing dreams
(เวีย ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)

[Ha ha ha ha ha]
([ ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ])

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
We’re sitting down reminiscing dreams
(เวีย ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)

[Let the music take control]
([ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล ])

[Rap By Alesha]
([ แร็พ บาย อลีช่า ])
The masters of simplicity go back from Shaolin
(เดอะ ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ ซิมพลีซอิทิ โก แบ็ค ฟรอม Shaolin)
Teachers turn preachers they carve discipline
(ที๊ชเช่อร เทิร์น พิทเชอร์ เด คาฝ ดิ๊สซิพลิ่น)
In a royal affair we reign from within
(อิน อะ ร๊อยัล แอฟแฟร์ วี เรน ฟรอม วิธอิน)
Let the journey begin
(เล็ท เดอะ เจอนิ บีกิน)
It’s working on my lyrical tone
(อิทซ เวิคกิง ออน มาย ลีริแค็ล โทน)
Day unfolds like a story done told
(เดย์ อันโฟลด ไล๊ค เก สท๊อรี่ ดัน โทลด)
Feed your mind like a gun reload
(ฟี ยุร ไมนด์ ไล๊ค เก กัน รีโลด)
With my lyrical flow feel I’m gonna reload
(วิธ มาย ลีริแค็ล โฟลว์ ฟีล แอม กอนนะ รีโลด)
Jet with the set You know I’m high spent
(เจ๊ต วิธ เดอะ เซ็ท ยู โนว์ แอม ไฮฮ ซเพ็นท)
Back in the days when I couldn’t pay rent, yo
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ เว็น นาย คูดซึ่น เพย์ เร๊นท , โย)
Struggling, juggling, hustling
(ซทรักกลิง , จักริง , อัสลิง)
People said I never meant this thing
(พี๊เพิ่ล เซ็ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เม็นท ดิส ทริง)
So listen up as the story begins
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ แอส เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)
Give me the mic let me ride, let me bling
(กี๊ฝ มี เดอะ ไมคะ เล็ท มี ไรด์ , เล็ท มี บลิง)
Enterpreneur let me ride, let me sing
(Enterpreneur เล็ท มี ไรด์ , เล็ท มี ซิง)

[Oh Oh]
([ โอ โอ ])

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
Sitting down reminiscing dreams
(ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)
[Ha ha ha ha ha]
([ ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ])

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
Sitting down reminiscing dreams
(ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)
[Let the music take control]
([ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล ])

M with the I with the S – So – So Solid
(เอ็ม วิธ ดิ ไอ วิธ เดอะ เอส โซ โซ โซ๊หลิด)
Oh, just bring it down sing it to me now
(โอ , จั๊สท บริง อิท เดาน ซิง อิท ทู มี นาว)
As we do with the micro rude and proper
(แอส วี ดู วิธ เดอะ ไมคโระ รู๊ด แอนด์ พร๊อพเพ่อร์)
Get up on the mic as we come correct
(เก็ท อั๊พ ออน เดอะ ไมคะ แอส วี คัม คอรเร็คทํ)

[Rap By Harvey]
([ แร็พ บาย Harvey ])
I rearrange this
(ไอ รีโอเรง ดิส)
I came through and gave you a gift
(ไอ เคม ทรู แอนด์ เกฝ ยู อะ กิฟท)
So you can relive, So stop watching this
(โซ ยู แคน รีลีฝ , โซ สท๊อพ วัทชิง ดิส)
Because I’m living in bliss
(บิคอส แอม ลีฝอิง อิน บลิซ)
Mis-Teeq and So Solid this
(มิซ Teeq แอนด์ โซ โซ๊หลิด ดิส)
I worked hard for this now now I’m sippin’ the cris
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ฟอร์ ดิส นาว นาว แอม ซิบปิ่น เดอะ คริซ)
Are you feeling my drift
(อาร์ ยู ฟีลอิง มาย ดริฟท์)
Could it be that I’m top of list
(เคิด ดิท บี แดท แอม ท๊อพ อ็อฝ ลิสท)
Could it be the way I uplift
(เคิด ดิท บี เดอะ เวย์ ไอ อัพลิฟท)
Or the could it be that my style and my flow it is too hot for you
(ออ เดอะ เคิด ดิท บี แดท มาย สไทล์ แอนด์ มาย โฟลว์ อิท อีส ทู ฮอท ฟอร์ ยู)
So you can’t control it
(โซ ยู แค็นท คอนโทรล อิท)
Or could it be that the clips in my whips
(ออ เคิด ดิท บี แดท เดอะ คลิพ ซิน มาย ฮวิพ)
Are going into sticks and they’re already loaded
(อาร์ โกอิ้ง อิ๊นทู สทิ๊ค แซน เดรว ออลเร๊ดี้ โหลด)
Could it be we turn tunes to hits
(เคิด ดิท บี วี เทิร์น จูน ทู ฮิท)
Mis-Teeq in the whips now you love us to bits, Yo
(มิซ Teeq อิน เดอะ ฮวิพ นาว ยู ลัฝ อัซ ทู บิท , โย)
Could it be we blew the rave scene
(เคิด ดิท บี วี บลู เดอะ เรฝ ซีน)
Without speaking keen if you know what I mean seen
(วิธเอ๊าท ซพีคอิง คีน อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ซีน)
I make dough, when I happened to be on a mission
(ไอ เม้ค โด , เว็น นาย แฮ๊พเพ่น ทู บี ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Back in the day I switched it to another vision
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ไอ สวิทช์ ดิท ทู อะน๊าเทร่อร์ ฝิ๊ชั่น)
Now I wrote flows – Use my MC intuition
(นาว ไอ โรท โฟลว์ ยู๊ส มาย เอมซี อินทิวอีฌอัน)
High like a kite though people want to stop and listen
(ไฮฮ ไล๊ค เก ไคท โธ พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู สท๊อพ แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
We make tunes now people really wanna listen
(วี เม้ค จูน นาว พี๊เพิ่ล ริแอ็ลลิ วอนนา ลิ๊สซึ่น)
We make cream now people really wanna glisten
(วี เม้ค ครีม นาว พี๊เพิ่ล ริแอ็ลลิ วอนนา กริซเซ็น)
It’s alright though, listen to my Harveyism
(อิทซ ออลไร๊ท โธ , ลิ๊สซึ่น ทู มาย Harveyism)
And if you don’t know, talking about my religion
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ , ทอคอิง อะเบ๊าท มาย รีลิ๊เจี้ยน)
I make dough when I happened to be on a mission
(ไอ เม้ค โด เว็น นาย แฮ๊พเพ่น ทู บี ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Back in the day I switched it to another vision
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ไอ สวิทช์ ดิท ทู อะน๊าเทร่อร์ ฝิ๊ชั่น)
Now I write flows, Use my MC intuition
(นาว ไอ ไร๊ท โฟลว์ , ยู๊ส มาย เอมซี อินทิวอีฌอัน)
High like a kite though people wanna stop and listen
(ไฮฮ ไล๊ค เก ไคท โธ พี๊เพิ่ล วอนนา สท๊อพ แอนด์ ลิ๊สซึ่น)

I’m a lady and I’m gonna do this now
(แอม มา เล๊ดี้ แอนด์ แอม กอนนะ ดู ดิส นาว)
To the ladies living so cris, wow
(ทู เดอะ เลดิส ลีฝอิง โซ คริซ , เวา)
Up on the mic, I’m a lyrical entertain
(อั๊พ ออน เดอะ ไมคะ , แอม มา ลีริแค็ล เอ๊นเทอร์เทน)
Making money was my aim before the fame
(เมคอิง มั๊นนี่ วอส มาย เอม บีฟอร์ เดอะ เฟม)
Me crack Alesha you know you’re insane
(มี แคร๊ค อลีช่า ยู โนว์ ยัวร์ อินเซน)
Make hits you know I’m gonna maintain
(เม้ค ฮิท ยู โนว์ แอม กอนนะ เมนเทน)
On the mic I’m a lyrical viber
(ออน เดอะ ไมคะ แอม มา ลีริแค็ล viber)
Here I go I’m gonna get you hyper
(เฮียร ไอ โก แอม กอนนะ เก็ท ยู ไฮเพอ)
Oh Oh
(โอ โอ)

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
We’re sitting down reminiscing dreams
(เวีย ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)

[Ha ha ha ha ha]
([ ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ])

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
We’re sitting down reminiscing dreams
(เวีย ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm as we’re passing ‘thru
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม แอส เวีย พาซซิง ธรู)

[The music take control]
([ เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล ])

They don’t know
(เด ด้อนท์ โนว์)
DOn’t know, know, know, know
(ด้อนท์ โนว์ , โนว์ , โนว์ , โนว์)
They don’t Know
(เด ด้อนท์ โนว์)
They’ll Never Know
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Never know
(เน๊เฝ่อร์ โนว์)

They don’t know the places we’ve been
(เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพลส หวีบ บีน)
Ain’t seen the things that we’ve seen
(เอน ซีน เดอะ ทริง แดท หวีบ ซีน)
We’re sitting down reminiscing dreams
(เวีย ซีททิง เดาน เรมินิสซิง ดรีม)
[They’ll never know]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ])
They’ll never know ’bout the things that we do
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ทริง แดท วี ดู)
They’ll never know ’bout the strength of our crew
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เบาท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ครู)
Ride to the rhythm, Ride to the rhythm
(ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม , ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม)
[Let the music take control]
([ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล ])

feat. Asher D & Harvey of So Solid Crew
(ฟีท Asher ดี & Harvey อ็อฝ โซ โซ๊หลิด ครู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They’ll Never Know คำอ่านไทย Mis-Teeq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น