เนื้อเพลง Perfect Love คำอ่านไทย Veruca Salt

I don’t want to be reckless
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี เรคเล็ซ)
I don’t want to be rude
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี รู๊ด)
I don’t want to regret the stupid
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู รีเกร๊ท เดอะ สทิ๊วผิด)
Things I say to you
(ทริง ซาย เซย์ ทู ยู)

I don’t want to be angry
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี แองกริ)
I don’t want to be sad
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี แซ้ด)
I don’t want to look back on every thing we could have had
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลุ๊ค แบ็ค ออน เอ๊เฝอร์รี่ ทริง วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด)

Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to hold onto
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู โฮลด์ ออนทู)
Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to pull me through
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู พูลล มี ทรู)
Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to guide me to
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู ไก๊ด มี ทู)
Perfect you
(เพ๊อร์เฟ็คท ยู)

I want to be lovely
(ไอ ว้อนท ทู บี ลัฝลิ)
I want to be cute
(ไอ ว้อนท ทู บี คยูท)
I want to make all of your sex
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค ออล อ็อฝ ยุร เซ็กซ)
Kitten dreams come true
(คิดเดน ดรีม คัม ทรู)

I would like to be helpful
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู บี เฮลพฟุล)
I would like to be pure
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู บี เพียวร์)
I would like you to love me madly
(ไอ เวิด ไล๊ค ยู ทู ลัฝ มี แมดลิ)
As I’m walking out the door
(แอส แอม วอคกิง เอ๊าท เดอะ ดอร์)

Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to hold onto
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู โฮลด์ ออนทู)
Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to pull me through
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู พูลล มี ทรู)
Perfect love
(เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Perfect man
(เพ๊อร์เฟ็คท แมน)
Perfect hand to guide me to
(เพ๊อร์เฟ็คท แฮนด์ ทู ไก๊ด มี ทู)
Perfect you
(เพ๊อร์เฟ็คท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Love คำอ่านไทย Veruca Salt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น