เนื้อเพลง On Top of The World คำอ่านไทย Big Tymers

{Mannie}
({Mannie})
I know you wish you could find a
(ไอ โนว์ ยู วิ๊ช ยู เคิด ไฟนด์ อะ)
N*gga wit a d*ck like a anaconda
(เอ็น *gga วิท ดา d*ck ไล๊ค เก อนาคอนดา)
Neighborhood hot boy, super-shiner
(เนเบอะฮุด ฮอท บอย , ซู๊เพ้อร์ shiner)
Pimp, playa, president, Big Tymer, tymer
(พิมพ , พอลเย , เพร๊สซิเด้นท , บิ๊ก Tymer , tymer)
I ride on chrome givin b*tches the blues
(ไอ ไรด์ ออน คโรม กีฝอิน บี *tches เดอะ บลู)
Got the brand new Mo-Moes, twenty inch shoes
(ก็อท เดอะ แบรนดฺ นิว โม โม , ทเว้นที่ อิ้นช์ ชู)
Every city I go, these hoes know
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊ที่ ไอ โก , ฑิส โฮ โนว์)
D*ck slingin contest after the show
(D*ck slingin ค๊อนเทสทํ แอ๊ฟเท่อร เดอะ โชว์)
Shootin off like a cannon, nuts landin
(ชูดทิน ออฟฟ ไล๊ค เก แค๊นน่อน , นัท landin)
Right up in va-gana, d*ck still standin
(ไร๊ท อั๊พ อิน va gana , d*ck สทิลล แสตนดิน)
Hard like a mack test, mega mess
(ฮาร์ด ไล๊ค เก แมกคฺ เทสท์ , เมกอะ เมซ)
I love it when you walk around showin ya breast
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ โชว์วิน ยา บรี๊สทฺ)
Load music got us shinin, drinkin wine
(โหลด มิ๊วสิค ก็อท อัซ ชายนิน , ดริงคิน ไวน์)
Bustin out rubbers like it’s 1999
(บัสติน เอ๊าท รั๊บเบ่อร์ ไล๊ค อิทซ 1999)
Diamonds like street lights, racin bikes
(ได๊ม่อนดํ ไล๊ค สทรีท ไล๊ท , เรซิน ไบค)
Candy paint, chromed out, dual pipes
(แค๊นดี้ เพ้นท , คโรม เอ๊าท , ดู๊ออล ไพพ)
I wish I could love every broad the same
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด ลัฝ เอ๊เฝอร์รี่ บรอด เดอะ เซม)
Have kids all over with my last name
(แฮ็ฝ คิด ซอร์ โอ๊เฝ่อร วิธ มาย ล๊าสท เนม)
Ya’ll n*ggas don’t think I’m serious, huh
(ยอล เอ็น *ggas ด้อนท์ ทริ๊งค แอม ซี๊เรี๊ยส , ฮู)
Ya’ll think it’s a game
(ยอล ทริ๊งค อิทซ ซา เกม)
But I’m bout the money, the b*tches, the cars, and the fame
(บั๊ท แอม เบาท เดอะ มั๊นนี่ , เดอะ บี *tches , เดอะ คารํ , แอนด์ เดอะ เฟม)

Ball like a dawg [I’m on top of da world]
(บอล ไล๊ค เก ดาว [ แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Everybody in the clique, ball like a dawg [We on top of da world]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลีค , บอล ไล๊ค เก ดาว [ วี ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Ya got diamonds round ya neck, ball like a dawg [I’m on top of da world]
(ยา ก็อท ได๊ม่อนดํ ราวนด ยา เน็ค , บอล ไล๊ค เก ดาว [ แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Ya ride 20 inch flats, ball like a dawg [Top of da world]
(ยา ไรด์ 20 อิ้นช์ แฟลท , บอล ไล๊ค เก ดาว [ ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Aw aw, ball like a dawg, aw aw, ball like a dawg
(อาว อาว , บอล ไล๊ค เก ดาว , อาว อาว , บอล ไล๊ค เก ดาว)
Everyday, all day, ball like a dawg [I’m on top of da world]
(เอวี่เดย์ , ออล เดย์ , บอล ไล๊ค เก ดาว [ แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Everybody in the clique, ball like a dawg [We on top of da world]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลีค , บอล ไล๊ค เก ดาว [ วี ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Ya got diamonds round ya neck, ball like a dawg [I’m on top of da world]
(ยา ก็อท ได๊ม่อนดํ ราวนด ยา เน็ค , บอล ไล๊ค เก ดาว [ แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Ya ride on 20 inch flats, ball like a dawg [Top of da world]
(ยา ไรด์ ออน 20 อิ้นช์ แฟลท , บอล ไล๊ค เก ดาว [ ท๊อพ อ็อฝ ดา เวิลด ])
Aw aw, ball like a dawg, aw aw, ball like a dawg
(อาว อาว , บอล ไล๊ค เก ดาว , อาว อาว , บอล ไล๊ค เก ดาว)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
N*gga, know me as a big wheeler, n*gga call me a car dealer
(เอ็น *gga , โนว์ มี แอส ซา บิ๊ก ฮวีลเออะ , เอ็น *gga คอลลํ มี อะ คารํ ดีลเออะ)
I’m gon’ floss ’til the lord steal me
(แอม ก็อน ฟล็อซ ทิล เดอะ หลอร์ด สทีล มี)
I’m gon ball like a dawg, n*gga feel me
(แอม ก็อน บอล ไล๊ค เก ดาว , เอ็น *gga ฟีล มี)
Lamborgini’s bullet proof, n*gga you can’t kill me
(Lamborginis บัลเล่ พรู๊พ , เอ็น *gga ยู แค็นท คิลล์ มี)
Vacationin at Las Vegas casinoes
(Vacationin แอ็ท ลาส ฝีกะ casinoes)
Wit about 100 G’s worth of c-notes
(วิท อะเบ๊าท 100 จีส เวิร์ธ อ็อฝ ซี โน๊ท)
Lookin at all these pretty hoes
(ลุคกิน แอ็ท ดอร์ ฑิส พริ๊ทที่ โฮ)
Gettin beeps from my n*ggas ’bout some cash flow
(เกดดิน บีพ ฟรอม มาย เอ็น *ggas เบาท ซัม แค๊ช โฟลว์)
I gotta head back to the motherf*ckin N.O.
(ไอ กอททะ เฮด แบ็ค ทู เดอะ motherf*ckin เอ็น โอ)
And clique up wit my motherf*ckin negroes
(แอนด์ คลีค อั๊พ วิท มาย motherf*ckin negroes)
And tell Stank get the Lexus cruise 4 doors
(แอนด์ เทลล ซแท็งค เก็ท เดอะ เล็กเซด ครู้ยสํ 4 ดอร์)
And beep the clique, tell ’em strap we ’bout to roll
(แอนด์ บีพ เดอะ คลีค , เทลล เอ็ม ซทแร็พ วี เบาท ทู โรลล)
Go and eat fetticini with the main hoes
(โก แอนด์ อี๊ท fetticini วิธ เดอะ เมน โฮ)
And where trillionaire earrings how the game go
(แอนด์ แวร์ trillionaire เอียริง ฮาว เดอะ เกม โก)
Billionaire status from this f*ckin rap flow
(บีลยะแน สเท๊ทัซ ฟรอม ดิส เอฟ *ckin แร็พ โฟลว์)
Tattoed and I’m dealin with them white folks
(แททดี้ แอนด์ แอม ดิลลิน วิธ เด็ม ไว๊ท โฟล้ค)

{Mannie}
({Mannie})
I got a brand new rubber
(ไอ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว รั๊บเบ่อร์)
Tell ya b*tch I love her
(เทลล ยา บี *tch ไอ ลัฝ เฮอ)
Meet me at the hotel so I could shove a
(มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล โซ ไอ เคิด ฌัฝ อะ)
Big ass {blanked} in her back
(บิ๊ก อาซ {แบล๊งค } อิน เฮอ แบ็ค)
How you luv that?
(ฮาว ยู เลิฝ แดท)
Big d*ck down in the drawers is what I pack
(บิ๊ก d*ck เดาน อิน เดอะ ดรอเออะ ซิส ว๊อท ไอ แพ็ค)
Gold Roleys full of gems
(โกลด์ Roleys ฟูล อ็อฝ เจ็ม)
Twenty inch rims
(ทเว้นที่ อิ้นช์ ริม)
Big screen TV showin porno films
(บิ๊ก สครีน ทีวี โชว์วิน โพรโน ฟิล์ม)
Rover, Jag, and a boat
(โรฝเออะ , แจ็ก , แอนด์ อะ โบ๊ท)
Dinosaur boots wit the motherf*ckin matchin coat
(ได๊โนซอร์ บู๊ท วิท เดอะ motherf*ckin แมทชิน โค๊ท)
I’m dynamite like J.J.
(แอม ไดนะไมท ไล๊ค เจ เจ)
Me and Baby
(มี แอนด์ เบ๊บี้)
Damn, Damn, Damn is what the b*tches say
(แดมนํ , แดมนํ , แดมนํ อีส ว๊อท เดอะ บี *tches เซย์)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
I visit my mama grave 3 days a week
(ไอ ฝิ๊สิท มาย มามะ เกรฝ 3 เดย์ ซา วี๊ค)
I ride Jag drop tops so she can see me
(ไอ ไรด์ แจ็ก ดรอพ ท๊อพ โซ ชี แคน ซี มี)
She shouts son be all that you can be
(ชี เช๊าท ซัน บี ออล แดท ยู แคน บี)
Stay on ya feet and keep duckin these white sheets
(สเทย์ ออน ยา ฟีท แอนด์ คี๊พ ดักคิน ฑิส ไว๊ท ฌีท)
And play a different broad 7 days out the week
(แอนด์ เพลย์ อะ ดีฟเฟอะเร็นท บรอด 7 เดย์ เอ๊าท เดอะ วี๊ค)
And I’ll be watchin when you be on your all-night creep
(แอนด์ แอล บี วันชิน เว็น ยู บี ออน ยุร ออล ไน๊ท ครีพ)
Or rollin wit ya Rolex bezel on the city streets
(ออ โรลลิน วิท ยา โรเหล็ก เบสเอ็ล ออน เดอะ ซิ๊ที่ สทรีท)
Or when ya clubbin and ya huntin for a new freak
(ออ เว็น ยา แคปบิน แอนด์ ยา ฮันติน ฟอร์ รา นิว ฟรี๊ค)
Ridin everyday on chrome and ya packin heat
(ริดอิน เอวี่เดย์ ออน คโรม แอนด์ ยา แพคกิน ฮีท)
Mama, I know you lookin down on me
(มามะ , ไอ โนว์ ยู ลุคกิน เดาน ออน มี)
But I’ma ball ’til I fall, f*ck the industry
(บั๊ท แอมอา บอล ทิล ไอ ฟอลล์ , เอฟ *ck ดิ อิ๊นดัสทรี่)
And cash million dollar checks wit my real peeps
(แอนด์ แค๊ช มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เช็ค วิท มาย เรียล พีพ)
And I’ma sag Uptown on this battlefield
(แอนด์ แอมอา แซ๊ก อั๊พทาวน์ ออน ดิส แบเดิลเฟียว)
And aint gon’ let no n*gga take no food out my grill
(แอนด์ เอน ก็อน เล็ท โน เอ็น *gga เท้ค โน ฟู้ด เอ๊าท มาย กริลล์)
And we gon’ ball ’til we fall as we keep it real
(แอนด์ วี ก็อน บอล ทิล วี ฟอลล์ แอส วี คี๊พ อิท เรียล)
Wit gold choppers, n*gga you know the deal
(วิท โกลด์ ชอปเพอ , เอ็น *gga ยู โนว์ เดอะ ดีล)

{Cadillac}
({คาดิลแล })
Baby [ball like a dawg]
(เบ๊บี้ [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Mannie [ball like a dawg]
(Mannie [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
B-Geezy [ball like a dawg]
(บี Geezy [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Lil Weezy [ball like a dawg]
(ลิล วีซี่ [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Juvey [ball like a dawg]
(Juvey [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Turkey [ball like a dawg]
(เทอคิ [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Lil Chilly [ball like a dawg]
(ลิล ชีลลิ [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Stanky [ball like a dawg]
(แสตงคี [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Joe Casey [ball like a dawg]
(โจ Casey [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
The whole family [ball like a dawg]
(เดอะ โฮล แฟ๊มิลี่ [ บอล ไล๊ค เก ดาว ])
Ball like a dawg, ball like a dawg
(บอล ไล๊ค เก ดาว , บอล ไล๊ค เก ดาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Top of The World คำอ่านไทย Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น