เนื้อเพลง Bonedriven คำอ่านไทย Bush

We’re just a wish way, twenty-seventh letter
(เวีย จั๊สท ดา วิ๊ช เวย์ , ทเว้นที่ เซฝเอ็นธ เล็ทเท่อร์)
Much maligned, beat me clever
(มัช มะไลน , บีท มี เคล๊เฝ่อร์)
Say you will, nevermind
(เซย์ ยู วิล , เนเว่อร์มาย)
Open up, open wide
(โอ๊เพ่น อั๊พ , โอ๊เพ่น ไวด์)

Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

To all pollutants, shave your face
(ทู ออล pollutants , เชฝ ยุร เฟซ)
We’re all confusion, we’re all the rage
(เวีย ออล ค็อนฟยูฉัน , เวีย ออล เดอะ เร้จ)
Isolate, crowded out
(ไอ๊โซเหลท , คราวดํ เอ๊าท)
All that’s left, inside out
(ออล แด้ท เล๊ฟท , อิ๊นไซด์ เอ๊าท)

Heaven knows who walks away
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ฮู ว๊อล์ค อะเวย์)
Heaven knows who walks, who walks
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ฮู ว๊อล์ค , ฮู ว๊อล์ค)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)
Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

I was wrong and I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล เว้ท)
I was wrong and I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล เว้ท)
I was wrong and I will, I will, I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล , ไอ วิล , ไอ วิล เว้ท)

A thousand, a thousand lamps
(อะ เธ๊าซั่นด , อะ เธ๊าซั่นด แล็มพ)
Won’t lift the dark
(ว็อนท ลิฟท เดอะ ด๊าร์ค)
The rest of our lives
(เดอะ เรสท อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
Might have already passed
(ไมท แฮ็ฝ ออลเร๊ดี้ พาสส)

Repeat chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

Much maligned, beat me clever
(มัช มะไลน , บีท มี เคล๊เฝ่อร์)
Say you will, nevermind
(เซย์ ยู วิล , เนเว่อร์มาย)
Open up, open wide
(โอ๊เพ่น อั๊พ , โอ๊เพ่น ไวด์)

Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

To all pollutants, shave your face
(ทู ออล pollutants , เชฝ ยุร เฟซ)
We’re all confusion, we’re all the rage
(เวีย ออล ค็อนฟยูฉัน , เวีย ออล เดอะ เร้จ)
Isolate, crowded out
(ไอ๊โซเหลท , คราวดํ เอ๊าท)
All that’s left, inside out
(ออล แด้ท เล๊ฟท , อิ๊นไซด์ เอ๊าท)

Heaven knows who walks away
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ฮู ว๊อล์ค อะเวย์)
Heaven knows who walks, who walks
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ฮู ว๊อล์ค , ฮู ว๊อล์ค)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)
Bonedriven, bonedriven
(Bonedriven , bonedriven)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

I was wrong and I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล เว้ท)
I was wrong and I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล เว้ท)
I was wrong and I will, I will, I will wait
(ไอ วอส รอง แอนด์ ดาย วิล , ไอ วิล , ไอ วิล เว้ท)

A thousand, a thousand lamps
(อะ เธ๊าซั่นด , อะ เธ๊าซั่นด แล็มพ)
Won’t lift the dark
(ว็อนท ลิฟท เดอะ ด๊าร์ค)
The rest of our lives
(เดอะ เรสท อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
Might have already passed
(ไมท แฮ็ฝ ออลเร๊ดี้ พาสส)

Repeat chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)
See we’re taking all the life
(ซี เวีย เทคอิง ออล เดอะ ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bonedriven คำอ่านไทย Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น