เนื้อเพลง I Think They Like Me (Remix) คำอ่านไทย Dem Franchize Boyz feat Featuring Jermaine Dupri, Brat, Bow Wow

[In background] YUP!
([ อิน แบ็คกราว ] ยัพ !)
[scratch] 1, 2, 3 as this is plain to see
([ สแครทช ] 1 , 2 , 3 แอส ดิส ซิส เพลน ทู ซี)
I go by the name of Jermaine Dupri
(ไอ โก บาย เดอะ เนม อ็อฝ เจอเมน ดุพพรี)
Dopeman fresh in the place to be
(Dopeman เฟรช อิน เดอะ เพลส ทู บี)
And uhh
(แอนด์ อา)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[JD:]
([ JD : ])
Oh I think they like me when they heard me on the other one
(โอ ไอ ทริ๊งค เด ไล๊ค มี เว็น เด เฮิด มี ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
So its only right that I hit you with another one
(โซ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท แดท ไอ ฮิท ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Yea these n*ggaz like me, haters want to fight me
(เย ฑิส เอ็น *ggaz ไล๊ค มี , เฮเดอ ว้อนท ทู ไฟ้ท มี)
Yea these n*ggaz mad cuz I came up over night B
(เย ฑิส เอ็น *ggaz แม้ด คัซ ไอ เคม อั๊พ โอ๊เฝ่อร ไน๊ท บี)
Yea I switched it up I got 9 kuffed tightly
(เย ไอ สวิทช์ ดิท อั๊พ ไอ ก็อท 9 kuffed ไททลิ)
So you betta do the right thing like Spike Lee
(โซ ยู แบทดา ดู เดอะ ไร๊ท ทริง ไล๊ค ซไพค ลี)
Yep I’m superclean rock jeans wit a white tee
(เย็พ แอม superclean ร๊อค ยีน วิท ดา ไว๊ท ที)
N*ggaz round here soft but like n*ggaz want to bite me
(เอ็น *ggaz ราวนด เฮียร ซ๊อฟท บั๊ท ไล๊ค เอ็น *ggaz ว้อนท ทู ไบ้ท์ มี)
If you had some figures you would be just like me
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด ซัม ฟิ๊กเก้อร ยู เวิด บี จั๊สท ไล๊ค มี)
Yea these n*ggaz mad cuz I shining like a light B
(เย ฑิส เอ็น *ggaz แม้ด คัซ ไอ ชายนิง ไล๊ค เก ไล๊ท บี)
N*ggaz talking bout yep in there muthaf*ckin throwback
(เอ็น *ggaz ทอคอิง เบาท เย็พ อิน แดร์ muthaf*ckin โตวแบค)
It ain’t real you know dats muhammadz where dey sold that
(อิท เอน เรียล ยู โนว์ แดซ muhammadz แวร์ เด โซลด แดท)
We stepping on these n*ggaz like a muthaf*ckin door mat
(วี สเต๊ปพิง ออน ฑิส เอ็น *ggaz ไล๊ค เก muthaf*ckin ดอร์ แมท)
When I hit the scene they take pictures call me Kodak
(เว็น นาย ฮิท เดอะ ซีน เด เท้ค พิ๊คเจ้อร์ คอลลํ มี โคแดก)
These hoes goin crazy like think they need some prozac
(ฑิส โฮ โกอิน คเรสิ ไล๊ค ทริ๊งค เด นี๊ด ซัม prozac)
We the hottest thing in tha market and you no dat
(วี เดอะ ฮอทเดว ทริง อิน ท่า ม๊าร์เก๊ต แอนด์ ยู โน แดซ)
Yo b*tch chose us and she don’t want to go back
(โย บี *tch โชส อัซ แซน ชี ด้อนท์ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
We stackin big faces cuz we still spending throwbacks
(วี สทาคกิน บิ๊ก เฟซ คัซ วี สทิลล ซเพ็นดิง โตวแบค)

[JD:]
([ JD : ])
Now when I do it its something like thrilla and manilla man
(นาว เว็น นาย ดู อิท อิทซ ซัมติง ไล๊ค thrilla แอนด์ manilla แมน)
Known as a killa man fresh from the dealer man
(โนน แอส ซา คิวลา แมน เฟรช ฟรอม เดอะ ดีลเออะ แมน)
So So n*ggas aint no crew illa than
(โซ โซ เอ็น *ggas เอน โน ครู illa แฑ็น)
10 acres of land and I got about a million
(10 เอ๊เค่อร์ อ็อฝ แลนด์ แอนด์ ดาย ก็อท อะเบ๊าท ดา มิ๊ลเลี่ยน)
Dollars worth of cars in my front yard
(ดอลเลอะ เวิร์ธ อ็อฝ คารํ ซิน มาย ฟร๊อนท ย๊าร์ด)
I’m from a place in atl where young n*ggas stomp hard
(แอม ฟรอม มา เพลส อิน atl แวร์ ยัง เอ็น *ggas สตอมพฺ ฮาร์ด)
Ooo I think they like me when they heard me on the other one
(อู้ ไอ ทริ๊งค เด ไล๊ค มี เว็น เด เฮิด มี ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
So its only right that I hit you with another one
(โซ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท แดท ไอ ฮิท ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
Remix we get busy over here
(รีมิก วี เก็ท บี๊ซี่ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
No sleep n*ggas stay up on they grizzie over here
(โน สลี๊พ เอ็น *ggas สเทย์ อั๊พ ออน เด grizzie โอ๊เฝ่อร เฮียร)
We young [young], we fly [fly]
(วี ยัง [ ยัง ] , วี ฟลาย [ ฟลาย ])
And we gon stay flashy till the day that we die
(แอนด์ วี ก็อน สเทย์ ฟแลฌอิ ทิลล์ เดอะ เดย์ แดท วี ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
They don’t want 2 fight me I’m snatching ya ass up
(เด ด้อนท์ ว้อนท 2 ไฟ้ท มี แอม สแนชชิง ยา อาซ อั๊พ)
First n*gga act up first n*gga get bust
(เฟิร์สท เอ็น *gga แอ๊คท อั๊พ เฟิร์สท เอ็น *gga เก็ท บัซท)
Majestic, gettin shredded while I’m twirlin n switchin up
(มะเจซทิค , เกดดิน ฌเรดดิด ไวล์ แอม twirlin เอ็น สวิทชิน อั๊พ)
T-shirt stravaganza [franchize the white tee boyz]
(ที เชิ๊ร์ท stravaganza [ franchize เดอะ ไว๊ท ที บอยซ์ ])
Self made self paid we lounge around in our white tee
(เซลฟ์ เมด เซลฟ์ เพลด วี เลานจ อะราวนฺดฺ อิน เอ๊า ไว๊ท ที)
Ashy black shirt well get down in ya brown tee
(แอฌอิ แบล๊ค เชิ๊ร์ท เวลล เก็ท เดาน อิน ยา บราวนํ ที)
Muhammed throwback who’d sport a jersey by Ali
(Muhammed โตวแบค โวด สพอร์ท ดา เจอสิ บาย เอลลี)
And if he make one [hell naw dat dont excite me!]
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี เม้ค วัน [ เฮ็ลล นอว แดซ ด้อนท์ เอ็กไซ๊ทํ มี ! ])
I’m all about my cash ride around wit a nice peace
(แอม ออล อะเบ๊าท มาย แค๊ช ไรด์ อะราวนฺดฺ วิท ดา ไน๊ซ์ พี๊ซ)
Ear piece icy they straight up like me
(เอียร พี๊ซ ไอซิ เด สเทร๊ท อั๊พ ไล๊ค มี)
You heard pimpin playa [they shine so brightly]
(ยู เฮิด พิมปิน พอลเย [ เด ไชน์ โซ บไรทลิ ])
Don’t stand so close vision blurs when ice blings
(ด้อนท์ สแทนด์ โซ โคลส ฝิ๊ชั่น เบลอร์ เว็น ไอ๊ซ์ บลิง)
Respect my whole squad kno you can’t even touch us cuz
(เรสเพ๊คท มาย โฮล ซคว็อด โน ยู แค็นท อี๊เฝ่น ทั๊ช อัซ คัซ)
Role out the red carpet high 5 and show us love
(โรล เอ๊าท เดอะ เร้ด ค๊าร์เพ็ท ไฮฮ 5 แอนด์ โชว์ อัซ ลัฝ)
Carry barretas count cheddar we transedda
(แค๊รรี่ barretas เค้าทํ เชเดอร์ วี transedda)
I’m a franchize niggga have a mil or betta
(แอม มา franchize niggga แฮ็ฝ อะ มิล ออ แบทดา)

[Da Brat:]
([ ดา บแร็ท : ])
Check it out!
(เช็ค อิท เอ๊าท !)
60644694 blow dro with the windows up on duece four’s
(60644694 โบลว์ ดีโร วิธ เดอะ วิ๊นโด้ว อั๊พ ออน ดิวซ์ โฟ)
Purple candy paint brand new think I aint
(เพ๊อร์เพิ่ล แค๊นดี้ เพ้นท แบรนดฺ นิว ทริ๊งค ไอ เอน)
Same chick same click mo bricks in the bank
(เซม ชิค เซม คลิ๊ก โม บริ๊ค ซิน เดอะ แบ๊งค)
No now no hoe rounds no down like brat
(โน นาว โน โฮ ราวนด โน เดาน ไล๊ค บแร็ท)
It aint no showdown for no crown I’m holding that
(อิท เอน โน โชว์ดาวนฺ ฟอร์ โน คราวน์ แอม โฮลดิง แดท)
Face all over VH paid great till this day
(เฟซ ออล โอ๊เฝ่อร VH เพลด เกรท ทิลล์ ดิส เดย์)
Been in love with the mic since run dmc walk this way
(บีน อิน ลัฝ วิธ เดอะ ไมคะ ซิ๊นซ รัน dmc ว๊อล์ค ดิส เวย์)
Talk this way cause I’m gangsta, a chi-towns legend
(ท๊อล์ค ดิส เวย์ ค๊อส แอม แก๊งซดา , อะ ชี ทาวน์ เล๊เจ้นด)
I’m not ordinary people its a star in yo presents
(แอม น็อท อ๊อร์ดินารี่ พี๊เพิ่ล อิทซ ซา สทาร์ อิน โย เพร๊สเซ่นท)
So icy that my earlobes hurt
(โซ ไอซิ แดท มาย เอียหลบ เฮิร์ท)
But what its worth
(บั๊ท ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
Dont test me I got the four fitfth under the skirt
(ด้อนท์ เทสท์ มี ไอ ก็อท เดอะ โฟ fitfth อั๊นเด้อร เดอะ สเคิ๊ร์ท)
Thick in the thighs can tuck that I stay on my grind
(ทริ๊ค อิน เดอะ ไธ แคน ทัค แดท ไอ สเทย์ ออน มาย ไกรนด)
I buss back if I must act I empty the sack
(ไอ บัส แบ็ค อิ๊ฟ ฟาย มัสท์ แอ๊คท ไอ เอ๊มพที่ เดอะ แซ๊ค)
Its b to the r-a-t trust that I’m crazy
(อิทซ บี ทู เดอะ อาร์ รา ที ทรัสท แดท แอม คเรสิ)
JD pays me I’m such acting lady
(JD เพย์ มี แอม ซัช แอคทิง เล๊ดี้)

[Bow Wow:]
([ บาว เวา : ])
I’m bow weezy prince of the o-town
(แอม บาว วีซี่ พริ๊นซ์ อ็อฝ ดิ โอ ทาวน์)
Just got the wheels clean so I’m riding slow now
(จั๊สท ก็อท เดอะ วีล คลีน โซ แอม ไรดอิง สโลว์ นาว)
I’m in a fast car something like a nascar
(แอม อิน อะ ฟาสท คารํ ซัมติง ไล๊ค เก nascar)
If you wanna know how much it cost you should ask pa
(อิ๊ฟ ยู วอนนา โนว์ ฮาว มัช อิท คอสทํ ยู เชิด อาสคฺ พา)
As far as the rocks in chain I dropped some change
(แอส ฟาร์ แอส เดอะ ร๊อค ซิน เชน นาย ดร็อพ ซัม เช้งจํ)
Its easy for me to copped them thangs
(อิทซ อีสอิ ฟอร์ มี ทู ค๊อพพี่ เด็ม เตง)
And I dont stop I got rocks in rings
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สท๊อพ ไอ ก็อท ร๊อค ซิน ริง)
You know the same size as a boxing ring
(ยู โนว์ เดอะ เซม ไซ๊ซ แอส ซา บอคซิง ริง)
Swimming pool in the front and the back yard
(สวิมมิง พูล อิน เดอะ ฟร๊อนท แอนด์ เดอะ แบ็ค ย๊าร์ด)
I aint got to act hard
(ไอ เอน ก็อท ทู แอ๊คท ฮาร์ด)
I’m under 21 with a black card
(แอม อั๊นเด้อร 21 วิธ อะ แบล๊ค ค้าร์ด)
Yea I know that was kind of a low blow
(เย ไอ โนว์ แดท วอส ไคนด์ อ็อฝ อะ โลว โบลว์)
But the dough for the so so dont come slow
(บั๊ท เดอะ โด ฟอร์ เดอะ โซ โซ ด้อนท์ คัม สโลว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[JD:]
([ JD : ])
Oh I think they like me when they heard me on the other one
(โอ ไอ ทริ๊งค เด ไล๊ค มี เว็น เด เฮิด มี ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
So its only right that I hit you with another one
(โซ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท แดท ไอ ฮิท ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Think They Like Me (Remix) คำอ่านไทย Dem Franchize Boyz feat Featuring Jermaine Dupri, Brat, Bow Wow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น