เนื้อเพลง Young, Wild & Free คำอ่านไทย Snoop Dogg & Wiz Khalifa

[Hook: Bruno Mars]
So what we get drunk?
(โซ ฮว็อท วี เก็ท ดรังค)
So what we smoke weed?
(โซ ฮว็อท วี ซโมค วี)
We’re just having fun
(เวอ จัซท แฮฝวิ่ง ฟัน)
We don’t care who sees
(วี ด้อนท์ แค ฮู ซี)
So what we go out?
(โซ ฮว็อท วี โก เอาท)
That’s how it’s supposed to be
(แฑ็ท เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Living young and wild and free
(ลีฝอิง ยัง แอ็นด ไวลด แอ็นด ฟรี)

[Verse 1: Wiz Khalifa]
Uh, Uh huh
(อา , อา ฮู)
So what I keep ‘em rolled up?
(โซ ฮว็อท ไอ คีพ เอ็ม โรล อัพ)
Saggin’ my pants, not caring what I show
(แซคกิน ไม แพ็นท , น็อท แคร์ริง ฮว็อท ไอ โฌ)
Keep it real with my niggas
(คีพ อิท ริแอ็ล วิฑ ไม นิกงา)
Keep it player for these hoes
(คีพ อิท เพย์เยอร์ ฟอ ฑิส โฮ)
And look clean don’t it?
(แอ็นด ลุค คลีน ด้อนท์ ดิธ)
Washed it the other day, watch how you lean on it
(ว็อฌ ดิท ดิ อัฑเออะ เด , ว็อช เฮา ยู ลีน ออน หนิด)
Give me some 501 jeans on it
(กิฝ มี ซัม 501 จีน ออน หนิด)
Roll joints bigger than King Kong’s fingers
(โรล จอยนท บี๊กเกอร์ แฑ็น คิง คองสฺ ฟีงเกอะ)
And smoke them hoes down ’til they stingers
(แอ็นด ซโมค เฑ็ม โฮ เดาน ทิล เฑ สติงเกอสฺ)
You a class clown and if I skip for the day
(ยู อะ คลาซ คเลาน แอ็นด อิฟ ฟาย ซคิพ ฟอ เดอะ เด)
I’m with your bitch smokin’ grade A
(แอม วิฑ ยุร บิช สโมกิน กเรด อะ)

[Verse 1: Snoop Dogg]
You know what?
(ยู โน ฮว็อท)
It’s like I’m 17 again
(อิทซ ไลค แอม 17 อะเกน)
Peach fuzz on my face
(พีช ฟัส ออน ไม เฟซ)
Lookin’, on the case
(ลุคกิน , ออน เดอะ เคซ)
Tryna find a hella taste
(ทายนา ไฟนด อะ เฮลลา เทซท)
Oh my god, I’m on the chase, Chevy
(โอ ไม ก็อด , แอม ออน เดอะ เชซ , เชฝวี่)
It’s gettin’ kinda heavy, relevant, sellin’ it
(อิทซ เกดดิน กินดา เฮฝอิ , เรลอิแฝ็นท , เซลลิน หนิด)
Dippin’ away, time keeps slippin’ away
(ดิพพิน อะเว , ไทม คีพ สลิปพิน อะเว)
Zip in the safe, flippin’ for pay
(สิพ อิน เดอะ เซฟ , ฟริพพิน ฟอ เพ)
Tippin’ like I’m drippin’ in paint
(ทิพปิน ไลค แอม ดริพปิน อิน เพนท)
Up front, four blunts, like, “Khalifa put the weed in a J”
(อัพ ฟรันท , โฟ บลันท , ไลค , “Khalifa พัท เดอะ วี อิน อะ เจ”)

[Hook]

[Verse 2: Wiz Khalifa]
And I don’t even care
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
Cause if me and my team in there
(คอส อิฟ มี แอ็นด ไม ทีม อิน แฑ)
There’s gonna be some weed in the air
(แฑ กอนนะ บี ซัม วี อิน ดิ แอ)
Tell ’em Mac
(เท็ล เอ็ม แมค)

[Verse 2: Snoop Dogg]
Blowin’ everywhere we goin’ and now you knowin’
(โบลวิน เอวี่แวร์ วี โกอิน แอ็นด เนา ยู โนว์อิน)
When I step right up, get my lighter so I can light up
(ฮเว็น นาย ซเท็พ ไรท อัพ , เก็ท ไม ไลทเออะ โซ ไอ แค็น ไลท อัพ)

[Wiz Khalifa]
That’s how it should be done
(แฑ็ท เฮา อิท ฌูด บี ดัน)
Soon as you thinkin’ you’re down
(ซูน แอ็ส ยู ติ้งกิน ยัวร์ เดาน)
Find how to turn things around
(ไฟนด เฮา ทู เทิน ธิง อะเรานด)
Now things are lookin’ up
(เนา ธิง แซร์ ลุคกิน อัพ)

[Snoop Dogg]
From the ground up, pound up, this Taylor Gang
(ฟร็อม เดอะ กเรานด อัพ , เพานด อัพ , ที เทเลอร์ แก็ง)
So turn my sound up and mount up and do my thang
(โซ เทิน ไม เซานด อัพ แอ็นด เมานท อัพ แอ็นด ดู ไม เตง)

[Wiz Khalifa]
Now I’m chillin’, fresh outta class, feelin’
(เนา แอม ชิลลิน, ฟเร็ฌ เอ๊าตา คลาซ , ฟีลิน)
Like I’m on my own and I could probably own a building
(ไลค แอม ออน ไม โอน แอ็นด ดาย คูด พรอบอับลิ โอน อะ บีลดิง)
Got my own car, no job, no children
(ก็อท ไม โอน คา , โน โจบ , โน ชีลดเร็น)
Had a science project, me and Mac killed it
(แฮ็ด อะ ไซเอ็นซ พรอจเอ็คท , มี แอ็นด แมค คิล ดิท)

[Snoop Dogg]
T-H-C, M-A-C, D-E-V, H-D-3, high as me
(ที เฮส ซี , เอ็ม เอ ซี , ดี อี วี , เฮส ดี 3 , ไฮ แอ็ส มี)
This is us, we gon’ fuss
(ที ซิส อัซ , วี ก็อน ฟัซ)
And we gon’ fight and we gon’ roll
(แอ็นด วี ก็อน ไฟท แอ็นด วี ก็อน โรล)
And live off life
(แอ็นด ไลฝ ออฟฟ ไลฟ)

[Hook]

[Bridge: Wiz Khalifa]
Yeah, roll one, smoke one
(เย่ , โรล วัน , ซโมค วัน)
When you live like this you’re supposed to party
(ฮเว็น ยู ไลฝ ไลค ที ยัวร์ ซัพโพส ทู พาทิ)
Roll one, smoke one, and we all just having fun
(โรล วัน , ซโมค วัน , แอ็นด วี ออล จัซท แฮฝวิ่ง ฟัน)
So we just, roll one, smoke one
(โซ วี จัซท , โรล วัน , ซโมค วัน)
When you live like this you’re supposed to party
(ฮเว็น ยู ไลฝ ไลค ที ยัวร์ ซัพโพส ทู พาทิ)
Roll one, smoke one, and we all just having fun
(โรล วัน , ซโมค วัน , แอ็นด วี ออล จัซท แฮฝวิ่ง ฟัน)

[Hook]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Young, Wild & Free คำอ่านไทย Snoop Dogg & Wiz Khalifa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น