เนื้อเพลง Ragweed คำอ่านไทย Babes in Toyland

Expecting me
(เอ๊กแพดติ้ง มี)
To polish
(ทู โพ๊ลิช)
Imaginary
(อิแมจอิเนริ)
Trophies
(Trophies)
Sitting
(ซีททิง)
On
(ออน)
The shelf
(เดอะ เช๊ลฟ)
Of your
(อ็อฝ ยุร)
Heart
(ฮาร์ท)
You stand
(ยู สแทนด์)
In
(อิน)
The shadow
(เดอะ แฌดโอ)
Of your
(อ็อฝ ยุร)
Guilt
(กิ๊ลท)
Love puppet with no strings
(ลัฝ พั๊พเผ็ท วิธ โน สทริง)
That’s what the spiral-eyed girl sings
(แด้ท ว๊อท เดอะ สไพ๊ร่อล อาย เกิร์ล ซิง)
She’s just tired of being ugly
(ชี จั๊สท ไทร์ อ็อฝ บีอิง อั๊กลี่)
She just wants pretty things
(ชี จั๊สท ว้อนท พริ๊ทที่ ทริง)
The house
(เดอะ เฮ้าส)
Of cards
(อ็อฝ ค้าร์ด)
Took time
(ทุค ไทม์)
But
(บั๊ท)
We stacked
(วี ซแท็ค)
Them high
(เด็ม ไฮฮ)
With more doors
(วิธ โม ดอร์)
Heading out
(เฮดอิง เอ๊าท)
Than
(แฑ็น)
Coming in
(คัมอิง อิน)
Stampede
(ซแท็มพีด)
We crushed
(วี ครัช)
The foundation
(เดอะ เฟานเดฌัน)
We
(วี)
Once built
(วั๊นซ บิลท)
Love puppet with no strings
(ลัฝ พั๊พเผ็ท วิธ โน สทริง)
That’s what the spiral-eyed girl sings
(แด้ท ว๊อท เดอะ สไพ๊ร่อล อาย เกิร์ล ซิง)
She’s just tired of being ugly
(ชี จั๊สท ไทร์ อ็อฝ บีอิง อั๊กลี่)
She just wants pretty things
(ชี จั๊สท ว้อนท พริ๊ทที่ ทริง)
Isn’t
(อีสซึ่น)
It hard
(อิท ฮาร์ด)
To talk
(ทู ท๊อล์ค)
With
(วิธ)
Your tongue
(ยุร ทั๊ง)
Tied
(ไท)
All the times
(ออล เดอะ ไทม์)
You’ve sworn
(ยู๊ฟ ซโวน)
You
(ยู)
Haven’t lied
(แฮฟเวน ไล)
One thing
(วัน ทริง)
Leads
(ลี๊ด)
To another
(ทู อะน๊าเทร่อร์)
At one time
(แอ็ท วัน ไทม์)
I
(ไอ)
Would have
(เวิด แฮ็ฝ)
No other
(โน อ๊อเธ่อร์)
Have
(แฮ็ฝ)
No other
(โน อ๊อเธ่อร์)
Please
(พลีซ)
Give me
(กี๊ฝ มี)
Another
(อะน๊าเทร่อร์)
Love puppet with no strings
(ลัฝ พั๊พเผ็ท วิธ โน สทริง)
That’s what the spiral-eyed girl sings
(แด้ท ว๊อท เดอะ สไพ๊ร่อล อาย เกิร์ล ซิง)
She’s just tired of being ugly
(ชี จั๊สท ไทร์ อ็อฝ บีอิง อั๊กลี่)
She just wants pretty things
(ชี จั๊สท ว้อนท พริ๊ทที่ ทริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ragweed คำอ่านไทย Babes in Toyland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น