เนื้อเพลง Da Dopeman คำอ่านไทย T.I.

Look at this little n*gga, man
(ลุ๊ค แกท ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga , แมน)
Ay T.I. is that really you man?
(ไอ ที ไอ อีส แดท ริแอ็ลลิ ยู แมน)
Yeah shawty, what’s happenin’?
(เย่ ชาวดี้ , ว๊อท แฮพปีนิน)
Ay man can you give me a ride home, man?
(ไอ แมน แคน ยู กี๊ฝ มี อะ ไรด์ โฮม , แมน)
Man, it’s 2:30 in the muthaf*ckin’ mornin’, what the f*ck you doin’ out here?
(แมน , อิทซ 2 : 30 อิน เดอะ muthaf*ckin มอร์นิน , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู โดย เอ๊าท เฮียร)
Out here trappin’ tryna get rid of this bomb and purp, man
(เอ๊าท เฮียร ทรับปิน ทายนา เก็ท ริด อ็อฝ ดิส บอมบฺ แอนด์ purp , แมน)
Man you can come with me on one condition
(แมน ยู แคน คัม วิธ มี ออน วัน คอนดิ๊ชั่น)
What’s that bruh?
(ว๊อท แดท bruh)
Let me convince you to put that bomb down
(เล็ท มี คอนฝิ๊นซํ ยู ทู พุท แดท บอมบฺ เดาน)
I knew it T.I.
(ไอ นยู อิท ที ไอ)
What?
(ว๊อท)
You wasn’t really on that dope boy sh*t
(ยู วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ออน แดท โดพ บอย ฌะ *ที)
I tell you what shawty, get in man
(ไอ เทลล ยู ว๊อท ชาวดี้ , เก็ท อิน แมน)
I’ll show you how to tote that tool
(แอล โชว์ ยู ฮาว ทู tote แดท ทูล)
Make that double
(เม้ค แดท ดั๊บเบิ้ล)
Better be cool, you don’t want no trouble
(เบ๊ทเท่อร์ บี คูล , ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ทรั๊บเบิ้ล)
Keep it leanin’ to the left
(คี๊พ อิท ลีนิน ทู เดอะ เล๊ฟท)
My gat stay cocked
(มาย แกท สเทย์ ค๊อค)
I’m always super clean when you see me on the block
(แอม ออลเว ซู๊เพ้อร์ คลีน เว็น ยู ซี มี ออน เดอะ บล๊อค)
Keep my money in a knot with a rubberband on it
(คี๊พ มาย มั๊นนี่ อิน อะ น็อท วิธ อะ rubberband ออน หนิด)
Blow to marijuana, know I got it if you want it
(โบลว์ ทู มาริฮวานา , โนว์ ไอ ก็อท ดิธ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
See me standin’ on the corner, slangin’ that crack
(ซี มี แสตนดิน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , สแลงงิน แดท แคร๊ค)
You know how it is to be the man in trap
(ยู โนว์ ฮาว อิท อีส ทู บี เดอะ แมน อิน แถร๊บ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m the dopeman n*gga the dopeman n*gga the dope the dope dope the dopeman n*gga
(แอม เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ โดพ เดอะ โดพ โดพ เดอะ dopeman เอ็น *gga)
I’m the dopeman n*gga the dopeman n*gga the dope the dopeman the dopeman n*gga
(แอม เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ โดพ เดอะ dopeman เดอะ dopeman เอ็น *gga)
I’m the dopeman n*gga the dopeman n*gga the dope the dope dope the dopeman n*gga
(แอม เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ โดพ เดอะ โดพ โดพ เดอะ dopeman เอ็น *gga)
I’m the dopeman n*gga the dopeman n*gga [From a ki’ to a G, it’s all about money]
(แอม เดอะ dopeman เอ็น *gga เดอะ dopeman เอ็น *gga [ ฟรอม มา ki ทู อะ จี , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มั๊นนี่ ])

Look, bet all you see is tats, money, grills, and chains
(ลุ๊ค , เบ๊ท ดอร์ ยู ซี อีส แทท , มั๊นนี่ , กริลล์ , แอนด์ เชน)
But if you scratch the surface you can feel the pain
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู สแครทช เดอะ เซ๊อร์เฟซ ยู แคน ฟีล เดอะ เพน)
Names change but the situation still the same
(เนม เช้งจํ บั๊ท เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น สทิลล เดอะ เซม)
The bills need payin’ n*gga simple and plain
(เดอะ บิลล์ นี๊ด เพย์อิน เอ็น *gga ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ เพลน)
Take a young’n who’s aspirin’ to get him some change
(เท้ค เก youngn ฮู aspirin ทู เก็ท ฮิม ซัม เช้งจํ)
Won’t nobody hire him so he get in the game
(ว็อนท โนบอดี้ ไฮเออะ ฮิม โซ ฮี เก็ท อิน เดอะ เกม)
Went and bought a 50 slab, divide it up into ten
(เว็นท แอนด์ บอท ดา 50 ซแล็บ , ดิไฝด อิท อั๊พ อิ๊นทู เท็น)
Sold ’em all, double down, did it again
(โซลด เอ็ม ออล , ดั๊บเบิ้ล เดาน , ดิด ดิท อะเกน)
By then you got enough to buy a quarter ounce
(บาย เด็น ยู ก็อท อีน๊าฟ ทู บาย อะ คว๊อร์เท่อร อันซ)
You sellin’ dimes to forty fiends buy it and bounce
(ยู เซลลิน ไดม ทู ฟอทิ ฟีนด บาย อิท แอนด์ เบ๊าสฺ)
Throw some money to your momma keep some food in the house
(โธรว์ ซัม มั๊นนี่ ทู ยุร มอมมา คี๊พ ซัม ฟู้ด อิน เดอะ เฮ้าส)
Cop the outfit and the Jordans on the day they came out
(ค็อพ ดิ เอ้าฟิท แอนด์ เดอะ จอแดน ออน เดอะ เดย์ เด เคม เอ๊าท)
Betta get ya self a pistol know the jackers is out
(แบทดา เก็ท ยา เซลฟ์ อะ พิ๊สท่อล โนว์ เดอะ jackers ซิส เอ๊าท)
Flip another seven grams, oh you hustlin’ now
(ฟลิพ อะน๊าเทร่อร์ เซเฝ่น กแร็ม , โอ ยู ฮัสลิน นาว)
Time to get yourself a half, make sure it’s some glass
(ไทม์ ทู เก็ท ยุรเซลฟ อะ ฮาล์ฟ , เม้ค ชัวร์ อิทซ ซัม กล๊าสส)
A hundred bags sell it fast stack a G now you officially
(อะ ฮั๊นเดร็ด แบ๊ก เซลล์ อิท ฟาสท ซแท็ค กา จี นาว ยู ออฟฟิตเชอรี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[I betcha think you pretty good at it now, huh?]
([ ไอ เบทชา ทริ๊งค ยู พริ๊ทที่ กู๊ด แอ็ท ดิธ นาว , ฮู ])

Now once you flipped a couple o’s know the game get gravy
(นาว วั๊นซ ยู ฟริพทฺ อะ คั๊พเพิ่ล โอเอส โนว์ เดอะ เกม เก็ท กเรฝิ)
Take twelve fifty go git ya two and a baby
(เท้ค ทเว้ลฝ ฟีฟทิ โก กิท ยา ทู แอนด์ อะ เบ๊บี้)
Yeah sixty three grams if you whip that right
(เย่ ซิคซทิ ทรี กแร็ม อิ๊ฟ ยู ฮวิพ แดท ไร๊ท)
you should get back five or six that night Stack that money and repeat that twice
(ยู เชิด เก็ท แบ็ค ไฟฝ ออ ซิกซ์ แดท ไน๊ท ซแท็ค แดท มั๊นนี่ แอนด์ รีพี๊ท แดท ทไวซ)
Buy you somethin’ to ride in, ya gotta be tight
(บาย ยู ซัมติน ทู ไรด์ อิน , ยา กอททะ บี ไท๊ท)
Next time you buy somethin’ take twenty-five hundred
(เน๊กซท ไทม์ ยู บาย ซัมติน เท้ค ทเว้นที่ ไฟฝ ฮั๊นเดร็ด)
Get four and a half it come back in nine don’t it
(เก็ท โฟ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ อิท คัม แบ็ค อิน ไนน ด้อนท์ ดิธ)
Now stay low key when the money keep comin’
(นาว สเทย์ โลว คีย์ เว็น เดอะ มั๊นนี่ คี๊พ คัมอิน)
Keep some n*ggas on ya team to show these s*ckas they don’t want it
(คี๊พ ซัม เอ็น *ggas ออน ยา ทีม ทู โชว์ ฑิส เอส *ckas เด ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
By then your connect will clearly see you on ya grind
(บาย เด็น ยุร คอนเน็คท วิล คเลียลิ ซี ยู ออน ยา ไกรนด)
Sh*t you come to get a nine and he front you what you buyin’
(ฌะ *ที ยู คัม ทู เก็ท ดา ไนน แอนด์ ฮี ฟร๊อนท ยู ว๊อท ยู บายเอน)
As long as you bring back your money on time
(แอส ลอง แอส ยู บริง แบ็ค ยุร มั๊นนี่ ออน ไทม์)
And if you snort blow, do it on your own time
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ซนอท โบลว์ , ดู อิท ออน ยุร โอว์น ไทม์)
At this rate you’ll be at a brick in no time
(แอ็ท ดิส เหรท โยว บี แอ็ท ดา บริ๊ค อิน โน ไทม์)
They say the want some weight, tell them n*ggas stand in line
(เด เซย์ เดอะ ว้อนท ซัม เว๊ท , เทลล เด็ม เอ็น *ggas สแทนด์ อิน ไลน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Stay with me now shawty, here comes the fun part]
([ สเทย์ วิธ มี นาว ชาวดี้ , เฮียร คัม เดอะ ฟัน พาร์ท ])

Now the robbers plottin’ on ya and your name stay buzzin’
(นาว เดอะ รอบเบอะ plottin ออน ยา แอนด์ ยุร เนม สเทย์ บรัซซิน)
You caught a sale case down in Macon with your cousin
(ยู คอท ดา เซล เค๊ส เดาน อิน Macon วิธ ยุร เค๊าซิน)
Your connect ain’t worried, you and him cool
(ยุร คอนเน็คท เอน ว๊อร์รี่ , ยู แอนด์ ฮิม คูล)
He know you’ll never tell what you and him do
(ฮี โนว์ โยว เน๊เฝ่อร์ เทลล ว๊อท ยู แอนด์ ฮิม ดู)
A mob of a hundred just a few of them true
(อะ ม๊อบ อ็อฝ อะ ฮั๊นเดร็ด จั๊สท ดา ฟิว อ็อฝ เด็ม ทรู)
You heard a worker snictchin’ on you and it’s true
(ยู เฮิด อะ เวอเคอะ snictchin ออน ยู แอนด์ อิทซ ทรู)
Everybody know you sell that sh*t
(เอวี่บอดี้ โนว์ ยู เซลล์ แดท ฌะ *ที)
The feds come and get ya, sh*t we heard you
(เดอะ เฟ็ด คัม แอนด์ เก็ท ยา , ฌะ *ที วี เฮิด ยู)
Tote that tool, make that double
(Tote แดท ทูล , เม้ค แดท ดั๊บเบิ้ล)
Better be cool, you don’t want no trouble
(เบ๊ทเท่อร์ บี คูล , ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ทรั๊บเบิ้ล)
Keep it leanin’ to the left, my gat stay cocked
(คี๊พ อิท ลีนิน ทู เดอะ เล๊ฟท , มาย แกท สเทย์ ค๊อค)
I’m always super clean when you see me on the block
(แอม ออลเว ซู๊เพ้อร์ คลีน เว็น ยู ซี มี ออน เดอะ บล๊อค)
Keep my money in a knot with a rubberband on it
(คี๊พ มาย มั๊นนี่ อิน อะ น็อท วิธ อะ rubberband ออน หนิด)
Blow that marijuana know I got it if you want it
(โบลว์ แดท มาริฮวานา โนว์ ไอ ก็อท ดิธ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
See me standin’ on the corner slangin’ that crack
(ซี มี แสตนดิน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สแลงงิน แดท แคร๊ค)
You know how it is to be the man in trap
(ยู โนว์ ฮาว อิท อีส ทู บี เดอะ แมน อิน แถร๊บ)
I’ll show you how to be a
(แอล โชว์ ยู ฮาว ทู บี อะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Dopeman คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น