เนื้อเพลง The Drug in Me is You คำอ่านไทย Falling In Reverse

Heard a knock upon my door the other day,
(เฮิด อะ น๊อค อุพอน มาย ดอร์ ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ,)
I opened it to find death staring in my face,
(ไอ โอ๊เพ่น ดิท ทู ไฟนด์ เด้ท ซแทริง อิน มาย เฟซ ,)
the feel of mortal stalking still reverberates,
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ม๊อร์ท่อล stalkings สทิลล ริเฝอเบอะเรท ,)
everywhere I go I drag the coffin just in case.
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ ดแร็ก เดอะ ค๊อฟฟิน จั๊สท อิน เค๊ส)

My bodies tremblin’ sends shivers down my spine,
(มาย บอดีสฺ เทมบลิน เซ็นด ชีฝเฝ่อร์ เดาน มาย ซไพน ,)
adrenaline kicks in shifts into overdrive,
(อเดนนารีน คิ๊ค ซิน ชิฟท์ อิ๊นทู โอเฝิดไรฝ ,)
your secrets keep you sick your lies keep you alive,
(ยุร ซี๊เขร็ท คี๊พ ยู ซิ๊ค ยุร ไล คี๊พ ยู อะไล๊ฝ ,)
snake eyes every single time you roll with crooked dice,
(สเน๊ค อาย เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ไทม์ ยู โรลล วิธ ครุค ไดซ ,)

I felt the darkness as it tried to pull me down,
(ไอ เฟ็ลท เดอะ ดาคเน็ซ แอส ซิท ทไร ทู พูลล มี เดาน ,)
the kind of dark that haunts a hundred year old house,
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ด๊าร์ค แดท ฮอนท์ ซา ฮั๊นเดร็ด เยียร์ โอลด์ เฮ้าส ,)
I wrestle with my thoughts I shook the hand of doubt,
(ไอ เร๊ซเซิ่ล วิธ มาย ธอท ซาย ฌุค เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เดาท ,)
running from my past im praying feet dont fail me now!
(รันนิง ฟรอม มาย พาสท์ แอม เพลยอิง ฟีท ด้อนท์ เฟล มี นาว !)

I’ve lost my god damn mind,
(แอฝ ล็อซท มาย ก๊อด แดมนํ ไมนด์ ,)
it happens all the time,
(อิท แฮ๊พเพ่น ซอร์ เดอะ ไทม์ ,)
I can’t believe I’m actually,
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แอม แอคชัวลิ ,)
meant to be here,
(เม็นท ทู บี เฮียร ,)
trying to consume,
(ทไรอิง ทู คอนซูม ,)
the drug in me is you
(เดอะ ดรัก อิน มี อีส ยู)
and I’m so high on misery
(แอนด์ แอม โซ ไฮฮ ออน มีสริ)
cant you see!
(แค็นท ยู ซี !)

I got these questions always running through my head,
(ไอ ก็อท ฑิส เคว๊สชั่น ออลเว รันนิง ทรู มาย เฮด ,)
so many things that I would like to understand,
(โซ เมนอิ ทริง แดท ไอ เวิด ไล๊ค ทู อั๊นเด้อรสแทนด ,)
if we are born to die and we all die to live,
(อิ๊ฟ วี อาร์ บอน ทู ดาย แอนด์ วี ออล ดาย ทู ไล้ฝ ,)
then whats the point of living life if it just contradicts?
(เด็น ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ ลีฝอิง ไล๊ฟ อิ๊ฟ อิท จั๊สท คอนทระดีคท)

I felt the darkness as it tried to pull me down,
(ไอ เฟ็ลท เดอะ ดาคเน็ซ แอส ซิท ทไร ทู พูลล มี เดาน ,)
the kind of dark that haunts a hundred year old house,
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ด๊าร์ค แดท ฮอนท์ ซา ฮั๊นเดร็ด เยียร์ โอลด์ เฮ้าส ,)
I wrestle with my thoughts I shook the hand of doubt,
(ไอ เร๊ซเซิ่ล วิธ มาย ธอท ซาย ฌุค เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เดาท ,)
running from my past im praying feet dont fail me now!
(รันนิง ฟรอม มาย พาสท์ แอม เพลยอิง ฟีท ด้อนท์ เฟล มี นาว !)

I’ve lost my god damn mind,
(แอฝ ล็อซท มาย ก๊อด แดมนํ ไมนด์ ,)
it happens all the time,
(อิท แฮ๊พเพ่น ซอร์ เดอะ ไทม์ ,)
I cant believe I’m actually,
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แอม แอคชัวลิ ,)
meant to be here!
(เม็นท ทู บี เฮียร !)
Trying to consume,
(ทไรอิง ทู คอนซูม ,)
the drug in me is you
(เดอะ ดรัก อิน มี อีส ยู)
and I’m so high on misery
(แอนด์ แอม โซ ไฮฮ ออน มีสริ)
cant you see!
(แค็นท ยู ซี !)

I’ve lost
(แอฝ ล็อซท)
myself
(ไมเซลฟ)
you tried to reach me but you just cant help me!
(ยู ทไร ทู รี๊ช มี บั๊ท ยู จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ มี !)
so long!
(โซ ลอง !)
goodbye!
(กู๊ดบาย !)
you tried to save me it wont work this time!
(ยู ทไร ทู เซฝ มี อิท ว็อนท เวิ๊ร์ค ดิส ไทม์ !)

‘Cause now,
(ค๊อส นาว ,)

I’ve lost my f*cking mind,
(แอฝ ล็อซท มาย เอฟ *คิง ไมนด์ ,)
and theres no f*cking time!
(แอนด์ แดร์ โน เอฟ *คิง ไทม์ !)
I can’t believe im actually,
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แอม แอคชัวลิ ,)
meant to be here!
(เม็นท ทู บี เฮียร !)
Trying to consume,
(ทไรอิง ทู คอนซูม ,)
the drug in me is you
(เดอะ ดรัก อิน มี อีส ยู)
and I’m so high on misery
(แอนด์ แอม โซ ไฮฮ ออน มีสริ)
cant you see?
(แค็นท ยู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Drug in Me is You คำอ่านไทย Falling In Reverse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น