เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย DMX

[DMX] Uh!
([ DMX ] อา !)

[Chinky]
([ Chinky ])
Cause it’s all [grrr!] goin on, in my life
(ค๊อส อิทซ ซอร์ [ grrr ! ] โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)

[DMX] Earl Simmons AKA the dawg gettin down for real and goin hard
([ DMX ] เอิล ซิมเมินสฺ AKA เดอะ ดาว เกดดิน เดาน ฟอร์ เรียล แอนด์ โกอิน ฮาร์ด)
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] This is my life and I’m livin it how I wanna live it
([ DMX ] ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ แอนด์ แอม ลีฝอิน หนิด ฮาว ไอ วอนนา ไล้ฝ อิท)
Motherf*ckers won’t you f*ckin come and get it [Come on!!!]
(Motherf*ckers ว็อนท ยู เอฟ *ckin คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ คัมมอน ! ! ! ])
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] Check it out yo, give me at least three feet
([ DMX ] เช็ค อิท เอ๊าท โย , กี๊ฝ มี แอ็ท ลีซท ทรี ฟีท)
Or end up stinkin leakin in the street [What!!!]
(ออ เอ็นด อั๊พ สติงคิน ลีคิน อิน เดอะ สทรีท [ ว๊อท ! ! ! ])
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] I wanna be able to teach you blood
([ DMX ] ไอ วอนนา บี เอ๊เบิ้ล ทู ที๊ช ยู บลัด)
Wanna be able to sit down and eat with you cuz [Uh!]
(วอนนา บี เอ๊เบิ้ล ทู ซิท เดาน แอนด์ อี๊ท วิธ ยู คัซ [ อา ! ])
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] I go through what I go through so you don’t have to
([ DMX ] ไอ โก ทรู ว๊อท ไอ โก ทรู โซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
You should be glad to have the worst statute
(ยู เชิด บี แกล๊ด ทู แฮ็ฝ เดอะ เวิ๊ร์สท ซแทชยูท)
[Chi] Cause it’s all [Get up!!!] goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ [ เก็ท อั๊พ ! ! ! ] โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] There it is my dreams my fears
([ DMX ] แดร์ อิท อีส มาย ดรีม มาย เฟียร์)
My words that constantly fall on deaf ears [What!!!]
(มาย เวิร์ด แดท คอนสแท็นทลิ ฟอลล์ ออน ดี๊ฟ เอียร [ ว๊อท ! ! ! ])
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] Forgive me father for I have sinned [Yeah]
([ DMX ] ฟอร์กี๊ฝ มี ฟ๊าเท่อร ฟอร์ ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ [ เย่ ])
Clense my soul I’m ready to win let’s begin [Please!!!]
(Clense มาย โซล แอม เร๊ดี้ ทู วิน เล็ท บีกิน [ พลีซ ! ! ! ])
[Chi] Cause it’s all, goin on, in my life
([ ชี ] ค๊อส อิทซ ซอร์ , โกอิน ออน , อิน มาย ไล๊ฟ)
[DMX] Please give me the strength to rebuke the devil
([ DMX ] พลีซ กี๊ฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู ริบยูค เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Give me the speech show the word that’s heard on all levels [Aight!]
(กี๊ฝ มี เดอะ สพีช โชว์ เดอะ เวิร์ด แด้ท เฮิด ออน ออล เล๊เฝ่ล [ ไอชฺ ! ])

[Chinky] + [DMX]
([ Chinky ] + [ DMX ])
Cause it’s all [Cause it’s all] goin on [What’s goin on!] in my life
(ค๊อส อิทซ ซอร์ [ ค๊อส อิทซ ซอร์ ] โกอิน ออน [ ว๊อท โกอิน ออน ! ] อิน มาย ไล๊ฟ)
[This is my life!!! This is my life!!!]
([ ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ ! ! ! ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ ! ! ! ])
Cause it’s all [Cause it’s all!] goin on [What’s goin on] in my life
(ค๊อส อิทซ ซอร์ [ ค๊อส อิทซ ซอร์ ! ] โกอิน ออน [ ว๊อท โกอิน ออน ] อิน มาย ไล๊ฟ)
[In my life! This is my life!]
([ อิน มาย ไล๊ฟ ! ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ ! ])

[Chinky] Oooh oooh oooh!
([ Chinky ] อู้ อู้ อู้ !)

[DMX] Life of mine, live in the life of crime
([ DMX ] ไล๊ฟ อ็อฝ ไมน์ , ไล้ฝ อิน เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ ไคร์ม)
AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
(AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)
That’s what’s up baby, ain’t nothin fake about this
(แด้ท ว๊อท อั๊พ เบ๊บี้ , เอน นอทติน เฟ้ค อะเบ๊าท ดิส)
It’s my motherf*ckin life!
(อิทซ มาย motherf*ckin ไล๊ฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น