เนื้อเพลง I Wish You Were Here คำอ่านไทย Simple Minds

Footsteps, I can hear footsteps in the hall
(ฟุทเสต็ป , ไอ แคน เฮียร ฟุทเสต็ป ซิน เดอะ ฮอลล์)
I hear footsteps, seems like I’ve been through this before
(ไอ เฮียร ฟุทเสต็ป , ซีม ไล๊ค แอฝ บีน ทรู ดิส บีฟอร์)
Some time has come now, some time has passed
(ซัม ไทม์ แฮ็ส คัม นาว , ซัม ไทม์ แฮ็ส พาสส)
But things still look the same
(บั๊ท ทริง สทิลล ลุ๊ค เดอะ เซม)
Is heaven all above, and paradise below
(อีส เฮ๊ฝเฝ่น ออล อะโบ๊ฝ , แอนด์ พาราได๊ซ บีโลว์)
And the questions still remain
(แอนด์ เดอะ เคว๊สชั่น สทิลล รีเมน)
Ooh, can we see you?
(อู้ , แคน วี ซี ยู)
Ooh, are we near you?
(อู้ , อาร์ วี เนียร์ ยู)
How could you disappear out of here?
(ฮาว เคิด ยู ดิสแอ๊พเพียร์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I wish for something, I wish you were here
(ไอ วิ๊ช ฟอร์ ซัมติง , ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)

Footsteps, I can hear footsteps in the hall
(ฟุทเสต็ป , ไอ แคน เฮียร ฟุทเสต็ป ซิน เดอะ ฮอลล์)
I hear footsteps, it seems like I’ve been through this before
(ไอ เฮียร ฟุทเสต็ป , อิท ซีม ไล๊ค แอฝ บีน ทรู ดิส บีฟอร์)
Well we loved you then, I guess we always will
(เวลล วี ลัฝ ยู เด็น , ไอ เกสส วี ออลเว วิล)
We love you still from here
(วี ลัฝ ยู สทิลล ฟรอม เฮียร)
Birds of a feather always stay together
(เบิร์ด อ็อฝ อะ เฟฑเออะ ออลเว สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
And never separate, no fear
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เซ๊พาเหรท , โน เฟียร์)
Ooh, can we see you?
(อู้ , แคน วี ซี ยู)
Ooh, are we near you?
(อู้ , อาร์ วี เนียร์ ยู)
How could you disappear out of here?
(ฮาว เคิด ยู ดิสแอ๊พเพียร์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I wish for something, I wish for something
(ไอ วิ๊ช ฟอร์ ซัมติง , ไอ วิ๊ช ฟอร์ ซัมติง)
I wish you were here, I wish you were here
(ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร , ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I wish you well
(ไอ วิ๊ช ยู เวลล)

Footsteps, I can hear footsteps in the hall
(ฟุทเสต็ป , ไอ แคน เฮียร ฟุทเสต็ป ซิน เดอะ ฮอลล์)
I hear footsteps, seems like I’ve been through this before
(ไอ เฮียร ฟุทเสต็ป , ซีม ไล๊ค แอฝ บีน ทรู ดิส บีฟอร์)
If all the world was turning blue and gold
(อิ๊ฟ ออล เดอะ เวิลด วอส เทินนิง บลู แอนด์ โกลด์)
Like through your eyes so clear
(ไล๊ค ทรู ยุร อาย โซ เคลียร์)
The time has come to celebrate our past
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ทู เซ๊เลเบรท เอ๊า พาสท์)
And crystalize this sphere
(แอนด์ crystalize ดิส สเฟียร์)
Ooh, can we see you?
(อู้ , แคน วี ซี ยู)
Ooh, are we near you?
(อู้ , อาร์ วี เนียร์ ยู)
How can you disappear out of here?
(ฮาว แคน ยู ดิสแอ๊พเพียร์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I wish for something
(ไอ วิ๊ช ฟอร์ ซัมติง)
Ooh, can we see you?
(อู้ , แคน วี ซี ยู)
Ooh, are we near you?
(อู้ , อาร์ วี เนียร์ ยู)
How can you disappear out of here?
(ฮาว แคน ยู ดิสแอ๊พเพียร์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I wish for something
(ไอ วิ๊ช ฟอร์ ซัมติง)
I wish you were here, I wish you were here
(ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร , ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I wish you well
(ไอ วิ๊ช ยู เวลล)

There will come a day
(แดร์ วิล คัม อะ เดย์)
Oh some day our day will come
(โอ ซัม เดย์ เอ๊า เดย์ วิล คัม)
Our day will come, our day will come
(เอ๊า เดย์ วิล คัม , เอ๊า เดย์ วิล คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish You Were Here คำอ่านไทย Simple Minds

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น