เนื้อเพลง Sad Sad Situation คำอ่านไทย Bowling For Soup

Alright, this is sad sad situation
(ออลไร๊ท , ดิส ซิส แซ้ด แซ้ด ซิ๊ทูเอชั่น)
One, two, three
(วัน , ทู , ทรี)

Hitched a ride, I was so messed up
(ฮิช อะ ไรด์ , ไอ วอส โซ เมส อั๊พ)
But I sure was glad to meet ya
(บั๊ท ไอ ชัวร์ วอส แกล๊ด ทู มี๊ท ยา)
You took my heart like they towed my car
(ยู ทุค มาย ฮาร์ท ไล๊ค เด โทว์ มาย คารํ)
And they’re both still broken down
(แอนด์ เดรว โบทรฺ สทิลล บโรเค็น เดาน)
But while it looked pretty good on paper
(บั๊ท ไวล์ อิท ลุ๊ค พริ๊ทที่ กู๊ด ออน เพ๊เพ่อร์)
And I come to find out later
(แอนด์ ดาย คัม ทู ไฟนด์ เอ๊าท เลทเออะ)
That you’re insane
(แดท ยัวร์ อินเซน)

Turn me off
(เทิร์น มี ออฟฟ)
I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
I’m better off without anyone
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท เอนอิวัน)
I was wrong
(ไอ วอส รอง)
Maybe you should stay
(เมบี ยู เชิด สเทย์)
Away [Away]
(อะเวย์ [ อะเวย์ ])

You came to stay cause they were painting your house
(ยู เคม ทู สเทย์ ค๊อส เด เวอ เพนทิง ยุร เฮ้าส)
And you’re still here six months later
(แอนด์ ยัวร์ สทิลล เฮียร ซิกซ์ มั้นธ เลทเออะ)
You spent my money on God know’s what
(ยู ซเพ็นท มาย มั๊นนี่ ออน ก๊อด โนว์ ว๊อท)
But it sure did cost a lot
(บั๊ท ดิธ ชัวร์ ดิด คอสทํ ดา ล็อท)

Well it’s a sad sad situation
(เวลล อิทซ ซา แซ้ด แซ้ด ซิ๊ทูเอชั่น)
Now I need a Goddamn vacation
(นาว ไอ นี๊ด อะ ก๊อดแดม แฝคเค๊ชั่น)
Cause you’re insane
(ค๊อส ยัวร์ อินเซน)

Turn me off
(เทิร์น มี ออฟฟ)
I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
I’m better off without anyone
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท เอนอิวัน)
I was wrong
(ไอ วอส รอง)
Maybe you should stay
(เมบี ยู เชิด สเทย์)
Away [Away]
(อะเวย์ [ อะเวย์ ])

I’m self-absorbed [He’s self-absorbed]
(แอม เซลฟ์ แอ๊บซ๊อร์บ [ อีส เซลฟ์ แอ๊บซ๊อร์บ ])
And shallow too [He’s shallow too]
(แอนด์ แชลโล่ว ทู [ อีส แชลโล่ว ทู ])
And all I wanted was to
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท วอส ทู)
Sleep with you [Oh]
(สลี๊พ วิธ ยู [ โอ ])

A basket case
(อะ บ๊าสเก็ต เค๊ส)
With a pretty face
(วิธ อะ พริ๊ทที่ เฟซ)
And I can’t take this sh*t no more
(แอนด์ ดาย แค็นท เท้ค ดิส ฌะ *ที โน โม)
Anymore
(แอนนี่มอ)

Turn me off
(เทิร์น มี ออฟฟ)
I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
I’m better off without anyone
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท เอนอิวัน)
I was wrong
(ไอ วอส รอง)
Maybe you should stay
(เมบี ยู เชิด สเทย์)

Turn me off
(เทิร์น มี ออฟฟ)
I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
I’m better off without anyone
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท เอนอิวัน)
I was wrong
(ไอ วอส รอง)
Maybe you should stay
(เมบี ยู เชิด สเทย์)
Away [Away]
(อะเวย์ [ อะเวย์ ])
Away [Away]
(อะเวย์ [ อะเวย์ ])
Away [Away]
(อะเวย์ [ อะเวย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Sad Situation คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น