เนื้อเพลง Ring Them Bells คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Ring them bells, ye heathen
(ริง เด็ม เบลล์ , ยี ฮีเฑ็น)
From the city that dreams,
(ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ แดท ดรีม ,)
Ring them bells from the sanctuaries
(ริง เด็ม เบลล์ ฟรอม เดอะ sanctuaries)
Cross the valleys and streams,
(ครอสสํ เดอะ แฝ๊เล่ย์ แซน สทรีม ,)
For they’re deep and they’re wide
(ฟอร์ เดรว ดี๊พ แอนด์ เดรว ไวด์)
And the world’s on its side
(แอนด์ เดอะ เวิลด ออน อิทซ ไซด์)
And time is running backwards
(แอนด์ ไทม์ อีส รันนิง แบคเวิด)
And so is the bride.
(แอนด์ โซ อีส เดอะ ไบรดํ)

Ring them bells St. Peter
(ริง เด็ม เบลล์ เอ็ซท พีเทอะ)
Where the four winds blow,
(แวร์ เดอะ โฟ วินด โบลว์ ,)
Ring them bells with an iron hand
(ริง เด็ม เบลล์ วิธ แอน ไอ๊อ้อน แฮนด์)
So the people will know.
(โซ เดอะ พี๊เพิ่ล วิล โนว์)
Oh it’s rush hour now
(โอ อิทซ รัช เอาเอ้อร์ นาว)
On the wheel and the plow
(ออน เดอะ วีล แอนด์ เดอะ พเลา)
And the sun is going down
(แอนด์ เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน)
Upon the sacred cow.
(อุพอน เดอะ เซคเร็ด คาว)

Ring them bells Sweet Martha,
(ริง เด็ม เบลล์ สวี้ท มาสตา ,)
For the poor man’s son,
(ฟอร์ เดอะ พัวร์ แมน ซัน ,)
Ring them bells so the world will know
(ริง เด็ม เบลล์ โซ เดอะ เวิลด วิล โนว์)
That God is one.
(แดท ก๊อด อีส วัน)
Oh the shepherd is asleep
(โอ เดอะ เฌพเอิด อีส อะสลี๊พ)
Where the willows weep
(แวร์ เดอะ วีลโล วีพ)
And the mountains are filled
(แอนด์ เดอะ เม๊าเท่น แซร์ ฟิลล)
With lost sheep.
(วิธ ล็อซท ฌีพ)

Ring them bells for the blind and the deaf,
(ริง เด็ม เบลล์ ฟอร์ เดอะ ไบลนฺดฺ แอนด์ เดอะ ดี๊ฟ ,)
Ring them bells for all of us who are left,
(ริง เด็ม เบลล์ ฟอร์ ออล อ็อฝ อัซ ฮู อาร์ เล๊ฟท ,)
Ring them bells for the chosen few
(ริง เด็ม เบลล์ ฟอร์ เดอะ โชเซ่น ฟิว)
Who will judge the many when the game is through.
(ฮู วิล จั๊ดจ เดอะ เมนอิ เว็น เดอะ เกม อีส ทรู)
Ring them bells, for the time that flies,
(ริง เด็ม เบลล์ , ฟอร์ เดอะ ไทม์ แดท ไฟล์ ,)
For the child that cries
(ฟอร์ เดอะ ชายลํดํ แดท ไคร)
When innocence dies.
(เว็น อีนโนะเซ็นซ ดาย)

Ring them bells St. Catherine
(ริง เด็ม เบลล์ เอ็ซท แคเธอรีน)
From the top of the room,
(ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ รูม ,)
Ring them from the fortress
(ริง เด็ม ฟรอม เดอะ ฟอทเร็ซ)
For the lilies that bloom.
(ฟอร์ เดอะ ลิวลีสฺ แดท บลูม)
Oh the lines are long
(โอ เดอะ ไลน์ แซร์ ลอง)
And the fighting is strong
(แอนด์ เดอะ ไฟท์ดิง อีส สทรอง)
And they’re breaking down the distance
(แอนด์ เดรว บเรคคิง เดาน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
Between right and wrong.
(บีทะวีน ไร๊ท แอนด์ รอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring Them Bells คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น