เนื้อเพลง Unfailing Love คำอ่านไทย Chris Tomlin

You have my heart
(ยู แฮ็ฝ มาย ฮาร์ท)
And I am Yours forever
(แอนด์ ดาย แอ็ม ยุร ฟอเร๊เฝ่อร)
You are my strength
(ยู อาร์ มาย ซทเร็งธ)
God of grace and power
(ก๊อด อ็อฝ เกร๊ซ แอนด์ พ๊าวเว่อร์)

And everything You hold in Your hand
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู โฮลด์ อิน ยุร แฮนด์)
Still You make time for me
(สทิลล ยู เม้ค ไทม์ ฟอร์ มี)
I can’t understand
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
Praise You God of Earth and sky
(เพรส ยู ก๊อด อ็อฝ เอิร์ทร แอนด์ สกาย)
How beautiful is Your unfailing love
(ฮาว บยูทิฟุล อีส ยุร อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

And You never change God You remain
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ก๊อด ยู รีเมน)
The Holy One
(เดอะ โฮ๊ลี่ วัน)
My unfailing love
(มาย อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

You are my rock
(ยู อาร์ มาย ร๊อค)
The one I hold on to
(ดิ วัน ไอ โฮลด์ ออน ทู)
You are my song
(ยู อาร์ มาย ซ็อง)
And I sing for You
(แอนด์ ดาย ซิง ฟอร์ ยู)

And everything You hold in Your hand
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู โฮลด์ อิน ยุร แฮนด์)
Still You make time for me
(สทิลล ยู เม้ค ไทม์ ฟอร์ มี)
I can’t understand
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
Praise You God of Earth and sky
(เพรส ยู ก๊อด อ็อฝ เอิร์ทร แอนด์ สกาย)
How beautiful is Your unfailing love
(ฮาว บยูทิฟุล อีส ยุร อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

And You never change God You remain
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ก๊อด ยู รีเมน)
The Holy One
(เดอะ โฮ๊ลี่ วัน)
My Unfailing love
(มาย อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

And everything You hold in Your hand
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู โฮลด์ อิน ยุร แฮนด์)
Still you make time for me
(สทิลล ยู เม้ค ไทม์ ฟอร์ มี)
I can’t understand
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
Praise You God of Earth and sky
(เพรส ยู ก๊อด อ็อฝ เอิร์ทร แอนด์ สกาย)
How beautiful is Your unfailing love
(ฮาว บยูทิฟุล อีส ยุร อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

And You never change God You remain
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ก๊อด ยู รีเมน)
The Holy One
(เดอะ โฮ๊ลี่ วัน)
My Unfailing love
(มาย อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

I will praise You
(ไอ วิล เพรส ยู)
Praise you God of earth and sky
(เพรส ยู ก๊อด อ็อฝ เอิร์ทร แอนด์ สกาย)
How beautiful is your unfailing love
(ฮาว บยูทิฟุล อีส ยุร อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

And You never change God You remain
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ก๊อด ยู รีเมน)
The Holy One
(เดอะ โฮ๊ลี่ วัน)
My Unfailing love
(มาย อันเฟลอิง ลัฝ)

Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)
Unfailing love
(อันเฟลอิง ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unfailing Love คำอ่านไทย Chris Tomlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น