เนื้อเพลง Come Clean คำอ่านไทย Eisley

mister i don’t believe in you [x2]
(มิ๊สเทอร์ ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน ยู [ x2 ])
just come clean all around me
(จั๊สท คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี)
with your head bleeds and your nose bleeds too
(วิธ ยุร เฮด บลีด แซน ยุร โน้ส บลีด ทู)
i don’t see that there’s a truth
(ไอ ด้อนท์ ซี แดท แดร์ ซา ทรู๊ธ)
and the way you’re talking to me
(แอนด์ เดอะ เวย์ ยัวร์ ทอคอิง ทู มี)

but let’s give it a try, let’s keep it for truth
(บั๊ท เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
what do you want for the pieces?
(ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฟอร์ เดอะ พี๊ซ)
let’s give it a try, let’s keep it for truth
(เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
and come clean all around me
(แอนด์ คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี)
and come clean all around me oh
(แอนด์ คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี โอ)

mister i don’t believe in you [x2]
(มิ๊สเทอร์ ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน ยู [ x2 ])
with the way you’re talking to me
(วิธ เดอะ เวย์ ยัวร์ ทอคอิง ทู มี)
oh it’s so soothing
(โอ อิทซ โซ ซูทอิง)

and let’s give it a try, let’s keep it for truth
(แอนด์ เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
what do you want for the pieces?
(ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฟอร์ เดอะ พี๊ซ)
let’s give it a try, let’s keep it for truth
(เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
and come clean all around me [x2]
(แอนด์ คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี [ x2 ])
would you come clean all around me?
(เวิด ยู คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี)
just come clean all around me oh
(จั๊สท คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี โอ)

and listen to me, you pull me upon
(แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู มี , ยู พูลล มี อุพอน)
and i know it wasn’t you
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท วอสซึ้น ยู)
’cause you were not there
(ค๊อส ยู เวอ น็อท แดร์)
and why do you feel sorry?
(แอนด์ วาย ดู ยู ฟีล ซ๊อรี่)

let’s give it a try, let’s keep it for truth
(เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
what do you want for the pieces?
(ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฟอร์ เดอะ พี๊ซ)
let’s give it a try, let’s keep it for truth
(เล็ท กี๊ฝ อิท ดา ธราย , เล็ท คี๊พ อิท ฟอร์ ทรู๊ธ)
and come clean all around me [x2]
(แอนด์ คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี [ x2 ])
would you come clean all around me
(เวิด ยู คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี)
just come clean all around me oh
(จั๊สท คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี โอ)
come clean all around me [x2]
(คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี [ x2 ])
would you come clean all around me
(เวิด ยู คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี)
just come clean all around me oh
(จั๊สท คัม คลีน ออล อะราวนฺดฺ มี โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Clean คำอ่านไทย Eisley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น